logo

vzw
Lange Leemstraat 387
2018 Antwerpen lls387@telenet.be
mobile: 0032/(0)497/481727 http://users.telenet.be/lls387

Open:
don - zo 14-18 uur
en op afspraak


Introductie

Actueel

archiefmenu


Publicaties/Edities

Sympathisanten

Links

Locatie

 

facebook
Laatst bewerkt: 25/08/2014

Actueel

 

A pair is not a collection.
Zes kunstenaars presenteren hun kunstcollectie.

Met Vaast Colson, Anne Daems, Koenraad Dedobbeleer, Kurt Ryslavy,
Rinus Van de Velde en Henk Visch.

OPENING:
vrijdag 12 september, vanaf 18 uur
TOT: zondag 19 oktober

 

 

 

Omdat de verzamelcultuur van hedendaagse kunst in België een rijke traditie kent, bieden verschillende kunstorganisaties hier te lande regelmatig een podium voor privéverzamelingen. Daarbij worden onder meer de volgende vragen belicht: Welke motivatie hebben verzamelaars om bepaalde stukken in hun collectie op te nemen? Welke richtlijnen volgen ze bij het aanschaffen van kunst? Zijn er überhaupt richtlijnen of gaan ze spontaner te werk dan de buitenwereld vermoedt? Is het de bedoeling om de privécollectie tijdelijk of permanent publiek toegankelijk te maken? Hoe verhoudt de privécollectie zich ten opzichte van de kunstmarkt en van publieke collecties?

Het verzamelen van kunst is echter ook een bezigheid van kunstenaars zelf. Hun manier van verzamelen kan verschillende vormen aannemen: ruilen of kopen ze; verzamelen ze werk dat veraf of juist dicht bij hun eigen kunst staat, doen ze dat strategisch of spontaan? En hoe verhoudt hun kunstcollectie zich tot het eigen oeuvre? Kan deze verhouding ons iets vertellen over een kunstenaarschap? Zes kunstenaars werden uitgenodigd om hun eigen collectie te presenteren in LLS 387 ruimte voor actuele kunst: Henk Visch in de garageruimte, Kurt Ryslavy in de tuinkamer en Koenraad Dedobbeleer, Anne Daems, Rinus Van de Velde en Vaast Colson in het het poortgebouw van het voormalig Militair Hospitaal aan de overkant van de straat, dat tijdelijk werd gehuurd. Aan de kunstenaars werd gevraagd om een presentatie te realiseren in de geest van hun eigen artistiek oeuvre. De titel van de tentoonstelling is ontleend aan een tekening van Rinus Van de Velde uit 2009. Een tekst van auteur Koen Sels zal het tentoonstellingsproject omkaderen.

Met de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Antwerpen, 't Groen Kwartier, Duvel Moortgat en Chris Pype - licht.
De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de 'Sympathisanten van LLS 387'