logo

vzw
Paleisstraat 140
2018 Antwerpen
www.llspaleis.be
info@llspaleis.be

Open:
do - zo 14-18 uur
en op afspraak


Introductie

Actueel

archiefmenu


Publicaties

Edities

Sympathisanten

Links

Locatie

 

facebook
Laatst bewerkt: 01/01/2018

Publicaties

 

Ludo Mich: 4

Publicatie, heruitgave
110 pagina's
formaat : 130mm x 199mm
auteur: Ludo Mich
uitgeverij: Für Dich Verlag
prijs: € 24 Meer

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

Naar aanleiding van de expo 'Ludo Mich. De man die gronden op Saturnus verkocht' gaf Für Dich Verlag boek 4 van Ludo Mich heruit.

Foto: Ria Pacquée

 

 

Bloemenpostkaarten Bernd Lohaus

Naar aanleiding van de Prijs Bernd Lohaus die sinds 2012 elk jaar wordt uitgereikt, werden bloementekeningen als postkaart gedrukt, afkomstig uit een van Lohaus' tekenblokken.

uitgegeven door de Bernd Lohaus Stichting en LLS 387


prijs: € 1
postkaart 2012, 2013, 2014 en 2015 'UITVERKOCHT'

postkaart 
Bernd Lohaus, zonder titel, ca. 2000
aquarel op papier, 14,9 x 10,5 cm
oplage: 1000 exemplaren
uitgegeven in 2012

postkaart 
Bernd Lohaus, Untitled (Hyppeastrum), ca. 2000 
ink on paper; 14,7 x 10,5 cm
oplage: 1000 exemplaren
uitgegeven in 2013

postkaart 
Bernd Lohaus
watercolour on paper; 14,7 x 10,4 cm
oplage: 800 exemplaren
uitgegeven in 2014

postkaart 
Bernd Lohaus
watercolour and pencil on paper; 14,7 x 10,4 cm
oplage: 800 exemplaren
uitgegeven in 2015

postkaart 
Bernd Lohaus
watercolour on paper; 14,7 x 10,4 cm
oplage: 800 exemplaren
uitgegeven in 2016

 

Vedran Kopljar: Plicht en Toewijding, 2016

afmetingen: A4
pagina's: 128
oplage: 60 exemplaren + 12 exemplaren met de hand vervaardigd (genummerd en gesigneerd) + 3 AP's
prijs: € 20 / voor Sympathisanten LLS: € 15
prijs met de hand vervaardigde editie: € 145 / voor Sympathisanten LLS: € 115

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

In 2010 werd er op het kruispunt Zwaantjes in Hoboken een fotografisch document
gemaakt van een muur. Daarop was een graffiti aangebracht met het opschrift
'TURKSE LINKSE JONGEREN !' Wat er juist bedoeld werd met dit statement werd
nooit achterhaald.
Dit beeld werd het uitgangspunt voor een installatie waarbij de desbetreffende muur,
inclusief graffiti, werd nagebouwd in de tuin van LLS 387 (als onderdeel van de
tentoonstelling NowBelgiumNow 2016).
Bij het openen van de tentoonstelling werd er een aanvraag ingediend bij de dienst
Stads- en buurtonderhoud van de stad Antwerpen om de graffiti (gratis) te laten
verwijderen. De aanvraag resulteerde echter niet in het verwijderen van de graffiti.
Doordat de hogedrukreiniger van het bijzonder interventieteam stadsreiniging niet door
de voordeur van LLS 387 paste, kon de actie niet doorgaan..

De graffiti kon niet verwijderd worden door de instantie die daarvoor in het leven was
geroepen, waardoor er een vrijplaats ontstond binnen de context van de dienst Stads- en
buurtonderhoud van de stad Antwerpen. Hierna werd besloten om statements niet 'in de
wereld' te sturen, maar enkel binnen de administratie van de dienst Stads- en
buurtonderhoud te laten bestaan. Dit, als een infiltratie van poëtische en idiote taal
binnen het stedelijk administratief systeem.

De aanvraag voor verwijdering van de graffiti 'TURKSE LINKSE JONGEREN!' in de
tuin van LLS werd ingediend via het e-loket van de Stad Antwerpen. Voor de aanvragen
in deze publicatie werd gebruik gemaakt van een schriftelijk formulier aangeleverd door
de dienst Stads- en buurtonderhoud van de Stad Antwerpen. Op elk van deze papieren
formulieren werd een statement geplaatst.

Tot slot werden de betreffende leden van het bijzonder interventieteam stadsreiniging
ontzettend bedankt om hun uitzonderlijke hulpvaardigheid, vriendelijkheid en
doortastendheid. Wanneer bleek dat de hogedrukreiniger niet door de deur kon, maakten
ze er zaak van uitvoerig uit te leggen op welke wijze de muur het best overschilderd kon
worden. Zodoende hadden ze een oplossing aangereikt alvorens te beschikken. De titel
'Plicht en Toewijding' verwijst grotendeels naar de verdiensten van dit team.
Vedran Kopljar

Vedran Kopljar, Plicht en Toewijding, 2016
foto: Ria Pacquée

Finissage MEER DAN 10 EDITIES met graffitiverwijdering door Vedran Kopljar
foto: Ria Pacquée

 

Opus 1. The Artist's Beginnings
Publicatie

Om vat te krijgen op het oeuvre van een kunstenaar speuren we doorgaans naar de 'beslissende momenten' – de keerpunten, de breuken, het laatste werk… Eén 'sleutelmoment' lijkt daarbij welhaast het ultieme begrip van het oeuvre te beloven: het begin of Opus 1. Van het 'eerste' werk denken we graag dat het de kiem bevat van alles wat erop volgt, dat alles eruit kan worden gedistilleerd en ermee kan worden verklaard. Maar het begin vormt ook het meest raadselachtige en moeilijkst te doorgronden moment. Het is niet toevallig dat de aanvang van het oeuvre of het kunstenaarschap wordt omgeven met tal van mythes en mystificaties.
Het oeuvre en het Opus 1, zo blijkt telkens weer in dit boek, zijn 'constructies'. Wat men ook als het oeuvre beschouwt, en welk Opus 1 men ook aanwijst, die keuzes zijn altijd gebaseerd op een reeds vooraf bepaald en welomschreven beeld van de productie van de kunstenaar.
De publicatie werd verkozen tot één van 'De Best Verzorgde Boeken 2015'.
Meer info bestverzorgdeboeken.nl

Whenever we set out to tackle an artist's oeuvre we generally try to trace the 'decisive moments' – the turning points, the interruptions, the final work… There is one 'key moment', however, that seems virtually to guarantee the ultimate understanding of the oeuvre – its beginning, its Opus 1. We like to think that in that 'first' work lies the germ of everything that follows, that everything can be distilled from it and explained by it. But that beginning is also the most enigmatic and difficult moment to decipher. It is not without some justification that the inception of the oeuvre or artistic activity is surrounded by myth and mystification.
As will appear time and time again in this book, the oeuvre and the Opus 1 are 'constructions'. Whatever one regards as the oeuvre and whichever Opus 1 is pointed out, those choices are always based on a predetermined and well-defined image of the artist's production.

The publication is appointed one of 'The Best Dutch and Flemish Book Designs 2015'.
More info
bestverzorgdeboeken.nl

Redactie: Koen Brams, Ulrike Lindmayr en Dirk Pültau
Auteurs: Ernst van Alphen, Koen Brams, Antje von Graevenitz, Steven Jacobs, Matt Mullican, Christian Nagel, Herman Paul, Hermann Pitz, Dirk Pültau, Joëlle Tuerlinckx en Marc-Joachim Wasmer
Een samenwerking tussen LLS 387, Antwerpen en Hedah, Maastricht. Met dank aan deBuren.
Uitgegeven door Roma Publications, Amsterdam
Roma Publication 252
ISBN 9789491843457
208 p (kleur en z/w afbeeldingen)
20 x 25 cm
Prijs: €24 / voor Sympathisanten €20

'BESTELLEN' info@llspaleis.be of www.orderromapublications.org

 


 

Wim Catrysse
publicatie Restricted Area

paperback, 216 pagina's, geïllustreerd in kleur en zwart wit
formaat : 17 x 24 cm
concept: Wim Catrysse, Ulrike Lindmayr, Roger Willems
auteurs: Wim Catrysse, Wouter Davidts, Anselm Franke, Anne Pontégnie, Dieter Roelstraete, Jon Thompson
vertalingen en eindredactie: Hilde Pauwels (Nederlands), Pia Nkoduga (Engels)
vormgeving: Roger Willems, Marc Nagtzaam

oplage: 800 exemplaren
druk: Drukkerij Wilco, Amersfoort
binding: Hexspoor, Boxtel
distributie: Idea Books, Amsterdam

uitgeverij: Roma Publications, Amsterdam
ISBN 978 94 91843 12 9
Roma Publication 215
De publicatie is een initiatief van LLS 387 ruimte voor actuele kunst en werd mogelijk gemaakt door de genereuze ondersteuning van Cera Partners in Art.

prijs: € 28


'BESTELLEN' info@llspaleis.be

publicatie Restricted Area

 

Henri Jacobs – Journal Drawings

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Henri Jacobs: Salle 3 et 4 du 'Bâtiment 200 salles' wordt de editie Nouvelle étude d'un certain détail de l'univers (50 ex.) en het boek Henri Jacobs - Journal Drawings (Roma publication 205) gepresenteerd.

"De Journaaltekeningen zijn een zelf gestelde opdracht die zich nadrukkelijk over langere tijd uitstrekt. Om die opdracht uit te voeren, om te onderzoeken wat in de alledaagse stroom van gebeurtenissen, waarnemingen en gedachten tot tekening getransformeerd kan worden, is naast discipline vooral ook nieuwsgierigheid nodig, een verlangen om datgene te leren kennen wat nog achter de horizon van het bekende ligt. Er is dan ook een rusteloze honger naar beelden te bespeuren, een excessieve, niet aflatende drang – misschien wel dwang - om met de ene tekening nog meer andere uit te lokken en de leegte van het witte papier dag na dag te willen vullen: een provocatie van de eigen creativiteit. <…>
In de discipline van het dagelijkse tekenen schuilt een sterk verlangen naar een eenvoud die een tegenwicht vormt voor de jachtige waan van de dag. Zoals andere kunstwerken die over langere tijd tot stand komen <…> zijn de Journaaltekeningen dan ook een vorm van bezinning of vertonen ze zelfs sporen van een leefregel." (Ludo van Halem)

boek
492 pagina's + 4 pagina's kaft, geïll.
formaat : 240 x 340 mm
auteur: Ludo van Halem
vormgeving: Mevis & van Deursen, in samenwerking met Lu Liang
uitgeverij: Roma publication 205 (Amsterdam)
ISBN 9789077459997
prijs: € 60
prijs editie + boek: € 300 / voor Sympathisanten LLS: € 250

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

On the occasion of the exhibition Henri Jacobs: Salle 3 et 4 du 'Bâtiment 200 salles' the edition Nouvelle étude d'un certain détail de l'univers (limited edition of 50 copies) and the book Henri Jacobs - Journal Drawings (Roma publication 205) has been presented.

'The Journal Drawings are a self-imposed task that stretches emphatically over a long period of time. Alongside discipline, curiosity is also needed to perform this task, to investigate what in the daily flow of events, observations and thoughts can be transformed into drawing, and a desire to know what lies beyond the horizon of what is already known. There is also a restless appetite for images, an excessive, unrelenting urge – perhaps even a compulsion – to entice one drawing out of another and to fill the emptiness of a sheet of white paper, day after day: a provocation of one's own creativity.
(…) within the discipline of daily drawing there lies a strong desire for a simplicity that will counterbalance the hectic complexity of everyday life. Similar to other artworks that came about over a long period of time (…) the Journal Drawings are also a form of contemplation and even exhibit traces of a rule of life." (Ludo van Halem)

book
492 pages + 4 pages cover, ill.
size : 240 x 340 mm
author: Ludo van Halem
layout: Mevis & van Deursen, with Lu Liang
publisher: Roma publication 205 (Amsterdam)
price: € 60
price edition + book: € 300 / for 'Sympathisanten' of LLS: € 250

'ORDER'info@llspaleis.be

book Henri Jacobs: cover
page 431 – 434 B

 

Luc Deleu:
Tribune (Diary 1971 – 1978)

Luc Deleu en Jef Lambrecht in gesprek

DVD met booklet (25 x 20 cm + 12 p. + 1 ill.; Nederlands, Engels)
oplage: 750 exemplaren te koop aan € 20 + 10 vertoonexemplaren (genummerd en gesigneerd) te koop aan
€ 1.200 + 5 AP

camera en montage: Wim Catrysse
klank: Amplus (Johan Vandermaelen)
duur: 106 minuten
ondertiteling: Engels, Nederlands
audio: Nederlands
tekst booklet: Christophe Van Gerrewey
vertaling: Gregory Ball (booklet), Zin Taylor (ondertitels)
uitgeverij: Roma Publication 194 (Amsterdam), 2013
distributie: Idea Books (Amsterdam)
productie: Etablissement d'en face (Brussel) en LLS 387, t (Antwerpen)
productie partners: Kunst- en architectuurcentrum Stroom Den Haag (Den Haag) en Extra City Kunsthal, Antwerpen (Antwerpen)
ISBN: 978 9077459 928
copyright: Sabam for Luc Deleu / T.O.P. office


Het collageboek 'Tribune' – het onderwerp van deze DVD-publicatie en bijhorende booklet – is een soort "container" die de jonge startende architect Luc Deleu tussen 1971 en 1978 heeft gemaakt. Naast een blik op de wereldgeschiedenis en de actualiteiten van de eerste helft van de jaren zeventig, zit het boek vol met verwijzingen naar werken die in deze periode tot stand kwamen, of naar realisaties, die pas jaren later werkelijkheid zouden worden. 'Tribune' is evenzeer een uiting van het verlangen naar een mondiale bewegelijkheid en de mobiele architectuur die ermee samenhangt – een verlangen dat destijds door praktische omstandigheden nog niet beantwoord kon worden, en dat in 'Tribune' gesublimeerd werd in collages, afbeeldingen, schetsen en projecten. Dat verlangen is te omschrijven als dat van de jonge kunstenaar die hoopt eindelijk aan zijn "artistieke reis" te kunnen beginnen.

'Tribune' telt exact 300 bladzijden en is bijna 10 centimeter dik. De pagina's zijn – net als de cover – zonder uitzondering bekleed met knipsels, foto's, advertenties, schetsen, stempelafdrukken, notities, tekeningen, logo's, cartoons, reclamefolders, bekeuringen en wereldkaarten. Het is deze combinatie van geschiedenis, kunstgeschiedenis en het individueel artistiek project, die dit vroege werk en dagboek van Luc Deleu zo uitdagend maakt.

Op de voorlaatste bladzijde van 'Tribune' schrijft Luc Deleu dan ook: "Dit boek werd gemaakt met de idee, het doorbladeren (het lezen m.a.w.) van dit boek ooit te verfilmen en/of op V.C.R te brengen." De voorliggende publicatie nam deze uitdaging op, 36 jaar na datum. In gesprek met gewezen journalist Jef Lambrecht bladert Deleu het collageboek van achter naar voor door, zodat de kijker op het ritme van de gesprekpartners hun visuele wandeling kan volgen. Het gesprek gaat niet alleen over artistieke onderwerpen, maar ook over Luc Deleu's visie op de wereld en zijn maatschappelijk engagement, zijn ambities en frustraties. Aan de hand van Deleu's kritische – maar ook humoristische – houding wordt de kijker 106 minuten lang bij zijn oeuvre en zienswijze betrokken.

Verder wordt de DVD-publicatie begeleid door een tekst van de architectuurcriticus Christophe Van Gerrewey, die op een nauwgezette manier het collageboek beschrijft en analyseert.

'Tribune' werd als object voor het eerst publiek getoond in LLS 387, t te Antwerpen, in het kader van het tentoonstellingsproject 'Jeugdzonde. Over opus één en opus min één.' (2009) en in zijn huidige vorm als een DVD-publicatie uitgegeven naar aanleiding van Deleu's solo tentoonstelling 'Orban Space' in het Kunst- en architectuurcentrum Stroom Den Haag en in Extra City, Antwerpen (2013). Evenzeer zal Etablissement d'en face dit voorjaar een toonmoment omtrent het collageboek 'Tribune' presenteren in Brussel.

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

DVD with booklet (25 x 20 cm + 12 p. + 1 ill.; Dutch, English)
Edition: 750 copies for € 20 + 10 public viewing copies (numbered and signed) for € 1.200 + 5 APs

ISBN: 978 9077459 928
Camera and editing: Wim Catrysse
Sound: Amplus (Johan Vandermaelen)
Duration: 106 minutes
Subtitled: English, Dutch
Audio: Dutch
Text booklet: Christophe Van Gerrewey
Translations: Gregory Ball (booklet), Zin Taylor (subtitles)
Publisher: Roma Publication 194 (Amsterdam), 2013
Distribution: Idea Books (Amsterdam)
Production: Etablissement d'en face (Brussels) and LLS 387 (Antwerp)
Production partners: Stroom Den Haag, centre for art and architecture (The Hague) and Extra City Kunsthal, Antwerpen (Antwerp)
Copyright: Sabam for Luc Deleu / T.O.P. office

The Tribune collage book – the subject of this DVD publication – is a sort of 'container' that the architect Luc Deleu made between 1971 and 1978 when he was just starting out. In addition to a look at world history and the current affairs of the first half of the seventies, the book is full of references to works that took shape in that period or to projects that were only carried out years later. Tribune is also the expression of the desire for global mobility and the mobile architecture that goes with it – a desire which at the time could not be satisfied for practical reasons, and which in Tribune were sublimated in the form of collages, illustrations, sketches and projects. One could describe this desire as that of a young artist hoping at last to launch into his 'artistic journey'.

Tribune has exactly 300 pages and is almost 10 centimetres thick. Like the cover, the pages are without exception covered with cuttings, photos, advertisements, sketches, impresses of stamps, notes, drawings, logos, cartoons, advertising leaflets, police tickets and world maps. It is this combination of history, art history and the individual artistic project that makes this early work and diary of Luc Deleu's so challenging.
And in fact Luc Deleu wrote on the penultimate page: 'This book was created with the idea of one day filming it and/or recording it on a V.C.R. as it is leafed through (being read, in other words).' This challenge was taken up for this DVD, 36 years later. In a conversation with the former journalist Jef Lambrecht, Deleu leafs through the collage book from back to front, so that the viewer, at the same pace as the two speakers, can follow their visual journey through the book. Their conversation is not only on artistic topics, but is also about Luc Deleu's view of the world and his social commitment, his ambitions and frustrations. For 106 minutes the viewer is drawn into Deleu's oeuvre and outlook in the light of his critical but also humorous attitude. This DVD is also accompanied by an essay by the architectural critic Christophe Van Gerrewey, who meticulously describes and analyses the collage book.

Tribune was first shown to the public as an object at LLS 387 in Antwerp, as part of an exhibition project entitled 'Jeugdzonde. Over opus één en opus min één' (The Sins of One's Youth. On opus one and opus minus one) (2009) and is being published in its present form as a DVD publication on the occasion of Luc Deleu's solo exhibition 'Orban Space' at Stroom Den Haag, centre for art and architecture, and at Extra City in Antwerp (2013). Etablissement d'en face in Brussels will also show the Tribune collage book for a time this spring.

editie van 10 vertoonexemplaren: Luc Deleu, Tribune

 

Crossing.
From Middelheim Museum to the City and Back Again

Een publicatie met kunstenaarsbijdragen van Guillaume Bijl, Wim Catrysse, Jos de Gruyter & Harald Thys, Christoph Fink, Kati Heck, Ludo Mich, Ria Pacquée, Koen Theys, Mitja Tušek, Els Vanden Meersch, Anne-Mie Van Kerckhoven, Gert Verhoeven, Kris Vleeschouwer, Leon Vranken en Hans Wuyts.

paperback (22,5 x16,5 cm + 96 p. + ill.; Nederlands, Engels)
uitgeverij: CAHF (Contemporary Art Heritage Flanders) als onderdeel van de CAHF-doos, 2011
oplage: 1000 exemplaren

concept: Ulrike Lindmayr, Jeroen Boomgaard en Hans Wuyts
auteurs: Jeroen Boomgaard, Ulrike Lindmayr, Jan Matthé and Menno Meewis
biografische notities kunstenaars: Ulrike Lindmayr, Stella Lohaus (Kati Heck en Leon Vranken) en Christoph Fink (Christoph Fink)
vertalingen: Lee Preedy (Nederlands naar Engels), Jos Van Gorp (Duits naar Engels; Duits naar Nederlands)
eindredactie: Hilde Pauwels (Nederlands), Andrew Webb (Engels)
design: Sara de Bondt studio

ISBN 9789081666534
prijs: € 15 (€ 45 voor doos met vier publicaties van het S.M.A.K., Muzee, M HKA en Middelheimmuseum)

Deze publicatie is een initiatief van Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) en gepubliceerd naar aanleiding van de tentoonstelling in opdracht van het Middelheimmuseum 'CROSSING. From Middelheimmuseum to the City and Back Again', in LLS 387, maart 2011.
Het Middelheimmuseum - als één van de vier musea in Vlaanderen die een hedendaagse kunstcollectie beheren - wil met 'Crossing. Van Middelheimmuseum naar de Stad en omgekeerd.' haar specifieke eigenheid belichten, namelijk de wisselwerking tussen museumcollectie en de publieke ruimte van de stad Antwerpen. Tot welke resultaten leidt deze wisselwerking in de praktijk? Welke mogelijkheden openen zich door dit onderzoek naar de toekomst toe?
Het project omvat een publicatie en een tentoonstelling, beide het onderwerp op verschillende manieren verkennend: de publicatie omvat naast een theoretische reflectie van Jeroen Boomgaard, vijftien voorstellen van beeldende kunstenaars die en antwoord vormuleren op de vraag: Welke beelden zouden het Middelheimmuseum best verlaten om naar de stad te verhuizen en omgekeerd. Een denkoefening die, los van enig agenda, toelaat beelden van een nieuwe betekenis te voorzien.

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

publicatiedoos CAHF

 

Ria Pacquée:
Color Walks

Een publicatie met een tekst van Michael Taussig 'In the Desert with Ria Pacqiée' en dagboeknotities van Ria Pacquée
hardcover (26,5 x 20,5 cm + 39 p. + ill.; Engels)
oplage: 1000 exemplaren
uitgegeven door Ria Pacquée met de steun van de Cera Foundation, 2008
ISBN 9789090238203

coördinatie: LLS 387
vormgeving: Jean-Jacques Stiefenhofer
vertalingen: Andrew Webb

prijs: € 12

Ten aanleiding van het boek 'Color Walks', gepubliceerd door de Cera-holding,werd in 2010 de gelijknamige tentoonstelling in LLS 387 gehouden als resultaat van een drie jaar durend artistiek onderzoek door de Belgische kunstenares Ria Pacquée (°1954).
In het project, 'Color Walks', heeft de kunstenares haar tochten laten leiden door kleur: kleur als poëtische uitdrukkingskracht voor het leven en de dood en de daarmee verbonden culturele en religieuze connotaties, maar ook - het zou anders niet van de hand van Ria Pacquée kunnen zijn - kleur als uitdrukkingsvorm van een sociaal maatschappelijke conditie: "If you want to find a job, you have to de-color."

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

cover en p. 18 – 19 van de publicatie Ria Pacquée: Color Walks

 

Cahier #1: Rond punt.
Over verkeersrotondes als context voor kunst

Met kunstenaarsbijdragen van Francis Alÿs, John Bock, Lili Dujourie, Jimmie Durham, Jef Geys, Ilya en Emilia Kabakov, Manfred Pernice en Ettore Spalletti

De voorstellen van Francis Alÿs, John Bock, Lili Dujourie, Jimmie Durham, Jef Geys, Ilya en Emilia Kabakov, Manfred Pernice en Ettore Spalletti vormen de basis voor het eerste nummer van de reeks Cahiers, waarin de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester aspecten van beeldende kunst in de openbare ruimte wil belichten vanuit een zo breed mogelijke – algemeen maatschappelijke en culturele – invalshoek. De ontwerpen van de uitgenodigde kunstenaars werden gepresenteerd in LLS 387. De tentoonstelling werd gerealiseerd in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester.

paperback (22 x 16,8 cm + 128 p. + ill.; Nederlands, Engelse versie uitverkocht)
concept en samenstelling: Kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester
beeldessay: Niels Donckers
auteurs: Guy Châtel & Kris Coremans, Lieven De Cauter en Marcel Smets
uitgegeven door de Vlaamse Bouwmeester en Mercatorfonds, 2008

ISBN 978 90 6153 802 8 (NL)
prijs: € 25

'BESTELLEN' info@llspaleis.be

cover en p. 70 – 71 van de publicatie Cahier #1: Rond punt