Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Cover

2017-1

15e jaargang

nummer 1 – april 2017

181 nieuwe gedichten van 35 dichters

"Zo krijg je elke keer weer het beste van de hedendaagse

poëzie in één boek vervat." Metro