Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Cover

2017-2

15e jaargang

nummer 2 – oktober 2017

161 nieuwe gedichten van 35 dichters

"Zo krijg je elke keer weer het beste van de hedendaagse

poëzie in één boek vervat." Metro