Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Inhoud

2017-1

Inhoud

2017-2

15e jaargang

nummer 1 – april 2017

181 nieuwe gedichten van 35 dichters

15e jaargang

nummer 2 – verschijnt in oktober 2017

 

JOZEF DELEU

Het Liegend Konijn is ook een wit konijn

Ook in dit eerste nummer van de 15de jaargang krijgt de vergrijzing geen vat op Het Liegend Konijn. Weer wordt aan nieuwe poëzie van debuterende en minder bekende dichters veel aandacht geschonken, zonder het werk van gerenommeerde poëten te verwaarlozen.

Bij de samenstelling van een nummer primeert kwaliteit zoals ik die voor mezelf kan onderbouwen en verantwoorden. Dat maakt van Het Liegend Konijn een eigenzinnige periodiek, waarin twee keer per jaar een staalkaart wordt geboden van de Nederlandstalige poëzie.

Poëzie is niet de assepoester van de literatuur. Ze is draagster van intense verwondering en een ultieme poging om het onzegbare in woorden te verbeelden. Waarachtigheid van leven en overleven leiden in poëzie tot aangrijpende schoonheid. Zo kan de taal van de dichter ook troost bieden in deze tijd vol agressie en geweld, veroorzaakt door onvermogen en wanhoop. Er is meer waarheid in de poëzie dan in de werkelijkheid. Voor dichters zijn er geen grenzen zolang hun woorden gedragen worden door de volheid van de “condition humaine”.

Vertrouwen in de kracht van schoonheid is onontbeerlijk. Wie deze woorden cynisch weglacht of er meewarig over ironiseert, neemt de schrijnende wrevel niet weg om het bestaan zelf dat de mens te boven gaat.  Dichters kunnen, ook als ze dat zouden willen, niet hun tijd de rug toekeren en terugvallen op hun individueelste ervaringen. Dichters houden zich staande door hun passie voor de taal waarmee zij het leven zelf te lijf gaan. Het woord is hun instrument, drager van heden, verleden en toekomst. Dichters zijn ook archeologen die zoeken naar de gelaagde en meerzinnige betekenis van de woorden. Daardoor verwerven ze nieuwe inzichten en openen ze ook uitzichten op wat uitzichtloos blijkt te zijn.

Poëzie is geen geneesmiddel, geen drug, maar een uniek medium dat door kan dringen tot de kern van het mysterie van het bestaan, zonder het te ontluisteren. Op het eerste gezicht zijn dichters even overbodig als wetenschappers die aan fundamenteel onderzoek doen. Hun werk heeft geen aanwijsbaar of praktisch nut, het draagt niet meteen bij tot meer consumptie of toenemende rijkdom en prestige. In hun werk worden ze gedragen en gedreven door het oeroude en rusteloze streven van de mens naar kennis, inzicht en begrip. Hun passie overstijgt het alledaagse, zonder het leven zelf te verwaarlozen.

In deze voor het gedrukte woord moeilijke tijd, blijft het redigeren en uitgeven van een poëzietijdschrift een prikkelend avontuur. De creativiteit van de dichters, het engagement van de uitgever, het enthousiasme van de lezers en het mecenaat van enkelen staan garant voor de toekomst van dit periodiek. Ik beschouw het bestaan van dit blad als een daad van verzet tegen de  onverschilligheid en het gebrek aan visie van de politieke overheden die in onze landen belast zijn met de zorg voor onze kunst en cultuur.

Het Liegend Konijn is door zijn compromisloos engagement voor de poëzie ook een “wit konijn” geworden. Het mijdt iedere bedrieglijke lichtbak en blijft in alle vrijheid en onafhankelijkheid de onbegrensde ruimte van de poëzie verkennen. - Jozef Deleu - hoofdredacteur

 

TINA VAN BAREN

Het trillen van  veengras

Dingen gebeuren

 

ABDELKADER BENALI

JIJ EN IK

modern huishouden

krabbels

courier new

ze zeggen

de glijbaan is jouw…

 

KURT DE BOODT

Dwang

Verwachting

Kattebel

Bult

Fee

Duizeling (Oostende)

Vluchtpunt

Wonderlamp

 

TIJS VAN BRAGT

Wit huis I

Wit huis II

Lokaal 7

 

CHRIS CEUSTERMANS

Wat jou minder vrolijk maakt ( Brussels klaaglied)

Sterven is topsport

 

ERIC DERLUYN

En dan

Ik dacht jij was

Winterzon

 

LOTTE DODION

V

Voorwaarts

Vreemde vrucht

Vraagstuk

Verlossing

Vadervlekken

 

ANNEMARIE ESTOR

Een groot vermogen

 

JAN GEERTS

WAKKER

elke ochtend wekt hij verbazing…

de ochtend werpt een nieuw licht…

kan je de tijd wat zachter zetten…

kon ik maar in je gedachten liggen…

vandaag was alles helder…

ik ben moe…

telkens wanneer ik naar haar kijk…

doe het licht maar uit…

 

PIET GERBRANDY

Zeven slagen in het donker

 

MAX GREYSON

Passé composé

Onscherp

Niets te vrezen

Omgangsvormen

Binnenpretje

 

LUUK GRUWEZ

Tegen het paren

Maagd

Balans 1.2.3.4

 

PETER HOLVOET – HANSSEN

VIER GEDICHTEN VOOR DE GROTE REUZIN

De ratten van de oude wereld 1.2.3

De vergeten verdediger  Intro.1.2.

Oostende onder water 1.2.3

De kleine hond van de grote reuzin

 

ESTHER JANSMA

Van die dingen 1.2.3.4

Gebedenboek

Waar kraaien zijn

Nieuwbouw

 

FRANK KEIZER

Zorg en macht

 

FRANS KUIPERS

TERRA

Waar te beginnen?

Heb moed…

Mijn God…

Onbestaanbaarheid…

Altijd dat toeval…

Altijd die plas op je pad…

In de schoot geworpen gekregen…

En een stem zei…

Iemand, jij of een ander…

Een lievevrouwenbeestje wou ze zijn…

Dit dan…

Zonallemachtig … ( Narrenliedje)

 

K. MICHEL

Onder bankiers (in de City)

 

JORIS MIEDEMA

Een krap schilderij

Naaisters van de nacht

Vestingstad

 

NAFISS NIA

Ik heb de tuinman ontmoet

Halve wereld

 

TIJL NUYTS

TOERIST

Tawba – Berouw: Centraal Station – Aare Central

Zuhd – Onthouding: De Brouckère

Sabr – Geduld: Sint-Katelijne – Sainte-Catherine

Faqr – Armoede: Zwarte Vijvers – Etangs Noirs

‘Tawadu’ – Nederigheid: Beekkant

Taqwa – Vroomheid: Gare de l’Ouest

Shukr – Dankbaarheid: Jacques Brel

Tawakkul – Volledig vertrouwen: Aumale

Qurb – Nabijheid : Sint-Guido –Saint-Guidon

Maqàm Là-Maqàm – Station Niet – Station

 

IDUNA PAALMAN

Alles is fantastisch zegt de kapster

Afgekoeld

Weggeschoten

Gruppenunterkunft Blüemlisegg

Ruimte

 

TOM PARDIJS

Patronen

Beleid heeft soms onverwachte neveneffecten

Of het mogelijk is daar een dezer dagen iets aan te doen  I.II

 

ELVIS PEETERS

Een man 1.2.3.4

 

BERT VAN RAEMDONCK

Als Alaska, alles als Alaska

Limoncello

Maslach Burnout Inventory

Mutualiteit

 

DAVID VAN REYBROUCK

Lasnaden 1.2.3

 

ALFRED SCHAFFER

Levenslang 1.2.3.4.5.6.7.8

 

MAARTJE SMITS

zalmkanonnen oestermeisjes

 

ERIK SPINOY

GEEN LEKKERNIJ

En samen ingeslikt

Voorts zegt hier

Bloesem van amandel

Een vos lag vuil

Dat bood perspectief

Zilveren ziel

 

MARC TRITSMANS

Niet zonder hen

Aarde

Stilte

Water

Vuur

Maan

Zon

 

MIRIAM VAN HEE

een maand aan het meer 1.2.3

 

LAURINE VERWEIJEN

Stad in aanbouw

Bezoek aan het land met de rode grond

Hoe we rondjes lopen draaiend om elkaar 1.2.3.4.5.6.7.8.

Slotscène met stervis

Altijd een dood, ergens

 

GEERT VIAENE

Weg van elkaar

Je hoort zijn pen nog steeds krassen

Waarom wij niet mekkeren

De kunst van het prutsen

De zon is ziek

 

MARJOLEINE DE VOS

Dat gezicht van je

De engel van het heden

Melancholia

Merels ten spijt

Wat zoeken onze zielen toch reizend op het dak van vervallen schepen?

 

KIRA WUCK

Insomnia

Bezwering

De nar luidt een nieuw jaar in…

 

WILLEM VAN ZADELHOFF

Kleine gedichten over de hysterische liefde 1.2.3.4.5.6.7

"Zo krijg je elke keer weer het beste van de hedendaagse

poëzie in één boek vervat." Metro