Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Inhoud

2017-1

Inhoud

2017-2

15e jaargang

nummer 1 – april 2017

181 nieuwe gedichten van 35 dichters

15e jaargang

nummer 2 – oktober 2017

161 nieuwe gedichten van 35 dichters

JOZEF DELEU

Het Liegend Konijn is ook een wit konijn

Ook in dit eerste nummer van de 15de jaargang krijgt de vergrijzing geen vat op Het Liegend Konijn. Weer wordt aan nieuwe poëzie van debuterende en minder bekende dichters veel aandacht geschonken, zonder het werk van gerenommeerde poëten te verwaarlozen.

Bij de samenstelling van een nummer primeert kwaliteit zoals ik die voor mezelf kan onderbouwen en verantwoorden. Dat maakt van Het Liegend Konijn een eigenzinnige periodiek, waarin twee keer per jaar een staalkaart wordt geboden van de Nederlandstalige poëzie.

Poëzie is niet de assepoester van de literatuur. Ze is draagster van intense verwondering en een ultieme poging om het onzegbare in woorden te verbeelden. Waarachtigheid van leven en overleven leiden in poëzie tot aangrijpende schoonheid. Zo kan de taal van de dichter ook troost bieden in deze tijd vol agressie en geweld, veroorzaakt door onvermogen en wanhoop. Er is meer waarheid in de poëzie dan in de werkelijkheid. Voor dichters zijn er geen grenzen zolang hun woorden gedragen worden door de volheid van de “condition humaine”.

Vertrouwen in de kracht van schoonheid is onontbeerlijk. Wie deze woorden cynisch weglacht of er meewarig over ironiseert, neemt de schrijnende wrevel niet weg om het bestaan zelf dat de mens te boven gaat.  Dichters kunnen, ook als ze dat zouden willen, niet hun tijd de rug toekeren en terugvallen op hun individueelste ervaringen. Dichters houden zich staande door hun passie voor de taal waarmee zij het leven zelf te lijf gaan. Het woord is hun instrument, drager van heden, verleden en toekomst. Dichters zijn ook archeologen die zoeken naar de gelaagde en meerzinnige betekenis van de woorden. Daardoor verwerven ze nieuwe inzichten en openen ze ook uitzichten op wat uitzichtloos blijkt te zijn.

Poëzie is geen geneesmiddel, geen drug, maar een uniek medium dat door kan dringen tot de kern van het mysterie van het bestaan, zonder het te ontluisteren. Op het eerste gezicht zijn dichters even overbodig als wetenschappers die aan fundamenteel onderzoek doen. Hun werk heeft geen aanwijsbaar of praktisch nut, het draagt niet meteen bij tot meer consumptie of toenemende rijkdom en prestige. In hun werk worden ze gedragen en gedreven door het oeroude en rusteloze streven van de mens naar kennis, inzicht en begrip. Hun passie overstijgt het alledaagse, zonder het leven zelf te verwaarlozen.

In deze voor het gedrukte woord moeilijke tijd, blijft het redigeren en uitgeven van een poëzietijdschrift een prikkelend avontuur. De creativiteit van de dichters, het engagement van de uitgever, het enthousiasme van de lezers en het mecenaat van enkelen staan garant voor de toekomst van dit periodiek. Ik beschouw het bestaan van dit blad als een daad van verzet tegen de  onverschilligheid en het gebrek aan visie van de politieke overheden die in onze landen belast zijn met de zorg voor onze kunst en cultuur.

Het Liegend Konijn is door zijn compromisloos engagement voor de poëzie ook een “wit konijn” geworden. Het mijdt iedere bedrieglijke lichtbak en blijft in alle vrijheid en onafhankelijkheid de onbegrensde ruimte van de poëzie verkennen. - Jozef Deleu - hoofdredacteur

 

TINA VAN BAREN

Het trillen van  veengras

Dingen gebeuren

 

ABDELKADER BENALI

JIJ EN IK

modern huishouden

krabbels

courier new

ze zeggen

de glijbaan is jouw…

 

KURT DE BOODT

Dwang

Verwachting

Kattebel

Bult

Fee

Duizeling (Oostende)

Vluchtpunt

Wonderlamp

 

TIJS VAN BRAGT

Wit huis I

Wit huis II

Lokaal 7

 

CHRIS CEUSTERMANS

Wat jou minder vrolijk maakt ( Brussels klaaglied)

Sterven is topsport

 

ERIC DERLUYN

En dan

Ik dacht jij was

Winterzon

 

LOTTE DODION

V

Voorwaarts

Vreemde vrucht

Vraagstuk

Verlossing

Vadervlekken

 

ANNEMARIE ESTOR

Een groot vermogen

 

JAN GEERTS

WAKKER

elke ochtend wekt hij verbazing…

de ochtend werpt een nieuw licht…

kan je de tijd wat zachter zetten…

kon ik maar in je gedachten liggen…

vandaag was alles helder…

ik ben moe…

telkens wanneer ik naar haar kijk…

doe het licht maar uit…

 

PIET GERBRANDY

Zeven slagen in het donker

 

MAX GREYSON

Passé composé

Onscherp

Niets te vrezen

Omgangsvormen

Binnenpretje

 

LUUK GRUWEZ

Tegen het paren

Maagd

Balans 1.2.3.4

 

PETER HOLVOET – HANSSEN

VIER GEDICHTEN VOOR DE GROTE REUZIN

De ratten van de oude wereld 1.2.3

De vergeten verdediger  Intro.1.2.

Oostende onder water 1.2.3

De kleine hond van de grote reuzin

 

ESTHER JANSMA

Van die dingen 1.2.3.4

Gebedenboek

Waar kraaien zijn

Nieuwbouw

 

FRANK KEIZER

Zorg en macht

 

FRANS KUIPERS

TERRA

Waar te beginnen?

Heb moed…

Mijn God…

Onbestaanbaarheid…

Altijd dat toeval…

Altijd die plas op je pad…

In de schoot geworpen gekregen…

En een stem zei…

Iemand, jij of een ander…

Een lievevrouwenbeestje wou ze zijn…

Dit dan…

Zonallemachtig … ( Narrenliedje)

 

K. MICHEL

Onder bankiers (in de City)

 

JORIS MIEDEMA

Een krap schilderij

Naaisters van de nacht

Vestingstad

 

NAFISS NIA

Ik heb de tuinman ontmoet

Halve wereld

 

TIJL NUYTS

TOERIST

Tawba – Berouw: Centraal Station – Aare Central

Zuhd – Onthouding: De Brouckère

Sabr – Geduld: Sint-Katelijne – Sainte-Catherine

Faqr – Armoede: Zwarte Vijvers – Etangs Noirs

‘Tawadu’ – Nederigheid: Beekkant

Taqwa – Vroomheid: Gare de l’Ouest

Shukr – Dankbaarheid: Jacques Brel

Tawakkul – Volledig vertrouwen: Aumale

Qurb – Nabijheid : Sint-Guido –Saint-Guidon

Maqàm Là-Maqàm – Station Niet – Station

 

IDUNA PAALMAN

Alles is fantastisch zegt de kapster

Afgekoeld

Weggeschoten

Gruppenunterkunft Blüemlisegg

Ruimte

 

TOM PARDIJS

Patronen

Beleid heeft soms onverwachte neveneffecten

Of het mogelijk is daar een dezer dagen iets aan te doen  I.II

 

ELVIS PEETERS

Een man 1.2.3.4

 

BERT VAN RAEMDONCK

Als Alaska, alles als Alaska

Limoncello

Maslach Burnout Inventory

Mutualiteit

 

DAVID VAN REYBROUCK

Lasnaden 1.2.3

 

ALFRED SCHAFFER

Levenslang 1.2.3.4.5.6.7.8

 

MAARTJE SMITS

zalmkanonnen oestermeisjes

 

ERIK SPINOY

GEEN LEKKERNIJ

En samen ingeslikt

Voorts zegt hier

Bloesem van amandel

Een vos lag vuil

Dat bood perspectief

Zilveren ziel

 

MARC TRITSMANS

Niet zonder hen

Aarde

Stilte

Water

Vuur

Maan

Zon

 

MIRIAM VAN HEE

een maand aan het meer 1.2.3

 

LAURINE VERWEIJEN

Stad in aanbouw

Bezoek aan het land met de rode grond

Hoe we rondjes lopen draaiend om elkaar 1.2.3.4.5.6.7.8.

Slotscène met stervis

Altijd een dood, ergens

 

GEERT VIAENE

Weg van elkaar

Je hoort zijn pen nog steeds krassen

Waarom wij niet mekkeren

De kunst van het prutsen

De zon is ziek

 

MARJOLEINE DE VOS

Dat gezicht van je

De engel van het heden

Melancholia

Merels ten spijt

Wat zoeken onze zielen toch reizend op het dak van vervallen schepen?

 

KIRA WUCK

Insomnia

Bezwering

De nar luidt een nieuw jaar in…

 

WILLEM VAN ZADELHOFF

Kleine gedichten over de hysterische liefde 1.2.3.4.5.6.7

BENNO BARNARD

Het pissende vrouwtje

Bij een verouderd graf

Antropologisch Museum (Mexico City)

Gavrilo

Pianoforte

Bob Dylan

 

GEERT JAN BEECKMAN

(weeshuis)

Calais

Tijdsgeest

 

JULIE BEIRENS

ik weet niet of wij horen te trouwen

drie melktanden geleden I.II.III

we zullen nooit dezelfde zijn

er is geen wij I.II

ik vind de woorden niet die we zeggen als iemand sterft I.II.III

 

HANNAH VAN BINSBERGEN

GOED BEGIN

Wat nu ?

Ik loop in het licht met mijn knokkels in het stof

En dat was dat

Op zoek naar bontgenbootschap

oo ga weg

 

PAUL BOGAERT

Niemand gelooft dat

Over de provatisering van de openbare ruimye

Geen lezing maar een interactieve sessie

Dat noot. Zo wil ik niet worden.

 

MARK BOOG

Grote breker 1.2.3.4.5.6.7

 

ANNEKE BRASSINGA

Tuin van mijn dromen

Onvindbare tuin in de Schaarse Bergen

Paradijstuin zonder adder

Bij de bakker

Voorheen

Gaan, blijven

 

MAARTEN BUSER

Indien

Ringen tellen

Brandtrap

W.B.

 

BERNARD DEWULF

TWO CEMEDIANS

1. Zij (Zelfportretten van een vrouw)

Girlie show

Reclining Nude

Woman in the sun

Summer in the city

Evening wind

Two comedians

2. Hij ( Beelden van een vrouw) 1.2.3.4

 

KEES ENGELHART

De god wreedheid leert ons het volgende

Louter opgewekte levensdrift

De minachting

 

HESTER EYMERS

Gezelschap

Interieur

Uitzicht

‘s Zomers

Nacht

 

SHARI VAN GOETHEM

we verlegden het land…

hoe water van harde handen…

er zijn maar twee handen nodig…

 

ASTRID HAERENS

samenkomst

zitvlak

elke dag

het is onmogelijk niet te liegen in februari

signaal van vertrek

 

STEFAN HERTMANS

De eerste lettergreep

Haar eenhoorn

Wonderlijk

Magnolia in tegenlicht

 

ROZALIE HIRS

zeg liefde 1.2.3.4

 

MAARTEN INGHELS

De avond na mijn doods

De tweede avond na mijn dood

De derde avond na mijn dood

De vierde avond na mijn dood

De vijfde avond na mijn dood

De zesde avond na mijn dood

De zevende avond na mijn dood

De achtste avond na mijn dood

 

JEROEN VAN KAN

dubbel ongelijk

fonteinsnol

ghasi misschien

ik

het baken

twee keer twaalf

slagklaar

 

RINSKE KEGEL

Erwt

Boom

Moeder spelen

De aap is bij je

 

ELSE KEMPS

ziekenhuisafval

stefan.mp4

jachtinstinct

beroepskeuzetesten

leren relativeren met Piepmiep Paula en Bikkelboy Bob I.II.III

 

HEIDI KOREN

De dag dat ik mijn linkerhand afsneed

Droom

Venus in de derde –Jupiter in de vijfde – Wie dit leest is gek

 

ONNO KOSTERS

Geen dagje naar het strand  I.II.III.IV

 

BARTHO KRIEK

In het voorbijgaan

De tuin

Pergolesi

Bodhisattva

 

RUTH LASTERS

Eland

Vast

Berg

 

K.MICHEL

Pop 1.2.3.4.5

 

TONNUS OOSTERHOFF

Altijd begrijpen…

‘Dying twice is so boring.’

 

LEEN PIL

Het koelere gas I.II.III.IV

 

RENAAT RAMON

Oostendse compagnie

Catwalk

Brownse beweging

Ecriture blanche

Cumulus

 

ARNOUD RIGTER

Zeventien slotzinnen van onbestaand werk

De dag dat ik een ding word

Ding van dons

Aan wie

Door bedoelingen kijken

In mijn voorhoofdrimpels…

Ter info

 

BART VAN DER STRAETEN

Gemeenschap

Meteorieten

 

MAUD VANHAUWAERT

Om niet te zeggen

ik heb het geprobeerd

ik zag je liggen op de grond…

inktvissen spuiten inkt bij gevaar

 

JABIK VEENBAAS

brief aan seneca, met enige citaten uit diens werk

brief aan een jonge vrouw die filosofie wil gaan studeren

de wonderen der wetenschap

 

TANIA VERHELST

Ondergronds

Tijd

Huiselijk geweld

 

HANNAH VAN WIERINGEN

ervaringen van bewegingen aangaande R.

 

JANTE WORTEL

we wonen in een huis met inbouwkasten

hoogteverschil

lichtgewichtig

mijn vloeibaar

rookschade 1.2.3.4.5.6.7

 

MIEKE VAN ZONNEVELD

Orfisch

Annunciatie 1.2.3

 

"Zo krijg je elke keer weer het beste van de hedendaagse

poëzie in één boek vervat." Metro