Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Inhoud

2018-1

16e jaargang

nummer 1 – april 2018

173 nieuwe gedichten van 34 dichters

"Zo krijg je elke keer weer het beste van de hedendaagse

poëzie in één boek vervat." Metro