Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Inhoud

2018-2

16e jaargang

nummer 2 - oktober 2018

167 nieuwe gedichten van 33 dichters

"Zo krijg je elke keer weer het beste van de hedendaagse

poëzie in één boek vervat." Metro