Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Bestellen

Het Liegend Konijn wordt uitgegeven door Uitgeverij Polis.

Er verschijnen twee nummers per jaar, telkens in april en in oktober.

 

U kan een abonnement aanvragen via klantendienst@polis.be

of telefonisch op het nummer 03 660 27 20

met vermelding van uw naam, adres, het gewenste nummer of  ‘abonnement Het Liegend Konijn’.

 

Prijs abonnement: 2 nummers: € 40,00 (inclusief portkosten)

Prijs los nummer: € 20,00

 

Voor inschrijvingen, wijzigingen of informatie:

tel: +32 3 660 27 20 - fax: +32 3 660 27 01

klantendienst@pelckmansuitgevers.be

https://www.polis.be/abonnementen

 

Het Liegend Konijn is in België en Nederland ook verkrijgbaar in de boekhandel.

“Er zit niets anders op: abonneren!”   Meander