Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Debuutprijs 2007-2015

Het Liegend Konijn reikte vijf maal de ‘Debuutprijs Het Liegend Konijn’ uit.

Alle informatie over de verschillende edities en de laureaten vindt u hierboven, per jaar gebundeld.

"Een echte waardemeter voor de hedendaagse poëzie."   De Morgen