Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Presentaties

Het Liegend Konijn 2006

In 2006 vonden geen presentaties van Het Liegend Konijn plaats.

 

 

"De poëzie in al haar vanzelfsprekendheid."   De Standaard