Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Presentatie

Het Liegend Konijn 2016-2

Op woensdag 5 oktober 2016 werd in de Arenbergschouwburg, Antwerpen, het oktobernummer van Het Liegend Konijn voorgesteld tijdens een hommage aan Paul van Ostaijen. Zijn eerste bundel, Music-Hall, verscheen precies honderd jaar geleden.

Verwelkoming door Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn (links) en uitgever Harold Polis (rechts).

Peter Holvoet-Hanssen (links) leest van Ostaijen, samen met gastheer Matthijs De Ridder (rechts).

Elvis Peeters & De Legende.

Piet Gerbrandy en Sylvie Marie lezen voor. - © Foto's: ikwashier.be

Presentatie

Het Liegend Konijn 2016-1

Verwelkoming door Leen Van Dijck, directeur Letterenhuis, en door Philip Heylen, schepen van Cultuur stad Antwerpen. © Foto's: ikwashier.be

Toespraak door Jozef Deleu, hoofdredacteur Het Liegend Konijn. De tekst van de toespraak vindt u onderaan op deze pagina.

Uitgever Harold Polis presenteert het 'witte konijn' en dichter Charlotte van de Broeck leest uit het nieuwe nummer.

Ook dichter Willem Thies leest uit het eerste nummer van de 14e jaargang van Het Liegend Konijn.

Op een rij: hoofdredacteur Jozef Deleu, schepen Philip Heylen en uitgever Harold Polis. © Foto's: ikwashier.be

Toespraak Jozef Deleu

 

Mijnheer de Schepen van Cultuur van Antwerpen,

Mevrouw de Directeur van het Letterenhuis,

Vrienden, dichters en lezers van Het Liegend Konijn,

 

De oprichting van Het Liegend Konijn was voor mij de realisatie van een lang gekoesterde droom. In het najaar van 2002 werden hier ter stede, in de Brasserie Andersen op de Keyserlei, concrete afspraken gemaakt voor de publicatie van Het Liegend Konijn. Uitgever André Van Halewyck zou zorgen voor de uitgave en de verspreiding in ons land en zijn Nederlandse collega Annette Portegies van Uitgeverij Meulenhoff, beloofde de verspreiding in Nederland ter harte te nemen. Het Liegend Konijn zou nieuwe poëzie uit het hele taalgebied publiceren en moest daarom ook in het hele taalgebied beschikbaar zijn.

 

Tijdens de opening van de 66ste  Antwerpse Boekenbeurs op 29 oktober 2002 bood Dorian van der Brempt, toenmalig directeur van boek.be, mij de gelegenheid om de geboorte van het nieuwe tijdschrift aan te kondigen. Op dat moment kon ik al de inhoud van het eerste nummer bekendmaken. Tien dichters verleenden er hun medewerking aan: de Nederlanders Anna Enquist, Rutger Kopland, Anton Korteweg, K. Michel, Marjoleine de Vos, Menno Wigman en de Vlamingen Luuk Gruwez, Stefan Hertmans, Leonard Nolens en de debutant David Van Reybrouck. De publicatie van het eerste nummer in april 2003 bleef niet onopgemerkt. Het Liegend Konijn kon aan zijn rooftocht beginnen.

 

Dertien jaar lang werd Het Liegend Konijn met succes uitgegeven door André Van Halewyck. De Nederlandse co-editeurs waren achtereenvolgens Uitgeverij Meulenhoff en Uitgeverij Van Gennep. Het blad verwierf bekendheid bij dichters en lezers. De nummers werden ook omvangrijker. In die dertien jaar kon ik ook drie themanummmers samenstellen: in 2005 Hiernamaals, in 2007 Veranderlijk en in 2014 Oorlog. De groei van het tijdschrift werd mede mogelijk gemaakt door het jaarlijks

mecenaat van Standaard Boekhandel, Koning Boudewijn Stichting, Vlaams-Nederlands Huis deBuren en door subsidies van het Vlaams Fonds voor de Letteren en een paar keer ook van het Nederlands Letterenfonds.

 

Nadat André Van Halewyck mij in de loop van 2015 had meegedeeld dat hij het tijdschrift niet langer kon uitgeven, heb ik een even geïnspireerde als enthousiaste uitgever gevonden in Harold Polis. Er werd een heldere overeenkomst tussen de nieuwe uitgever en de redacteur afgesloten. Uitgeverij Polis geeft vanaf 2016 Het Liegend Konijn uit.

 

Zopas verscheen, in een nieuwe vormgeving, het 1ste  nummer van de 14de jaargang. Dertig dichters hebben eraan meegewerkt. Het tijdschrift werd een stijlvol en aantrekkelijk “wit konijn”. Sinds de publicatie in 1926 van ‘Diergaarde voor kinderen van nu” van  Paul van Ostaijen, weten we hoezeer het konijn ons kan verrassen en verblijden.

 

De opzet van Het Liegend Konijn is ongewijzigd gebleven. Het blad publiceert uitsluitend poëzie van nu, geschreven door dichters van nu, van alle leeftijden. De kracht van dit periodiek wordt uitsluitend bepaald door de kwaliteit van de opgenomen gedichten. Het blad is tolerant en staat open voor diverse poëtica’s. De poëzie van gisteren is niet die van vandaag en die van morgen zal anders zijn dan die van nu. In het zo even verschenen eerste nummer staat nieuw, ongepubliceerd werk van dertig dichters. Straks lezen Charlotte Van den Broeck en Willem Thies, twee dichters van wie werk is opgenomen in dit nieuwe nummer, enkele gedichten voor.

 

Ik besluit met een woord van oprechte dank aan uitgever André Van Halewyck voor onze uitstekende samenwerking. Ook mijn nieuwe uitgever, Harold Polis, en zijn redacteur Katrien de Loose, ben ik zeer erkentelijk voor de goede en veelbelovende samenwerking. Bij hen heeft Het Liegend Konijn weer een veilig en warm leger gevonden. Als een kleine hommage aan beide uitgevers, lees ik het gedicht dat Charles Ducal in 2007 schreef voor vijf jaar Het Liegend Konijn. Het verscheen in het omvangrijke themanummer ‘Veranderlijk’ en draagt als titel Onvindbaar.

 

ONVINDBAAR

 

Omdat het liegt en dus kan veranderen

omdat het maar zichtbaar is tussen de lijnen

omdat het ontdekt wat al lang is ontdekt

maar nooit op deze onmogelijke wijze

 

omdat het zich aanpast, ook aan het zeer grijze

omdat het de jager zelf heeft gewekt

omdat het elk schot tot een spat kan verkleinen

omdat het gestroopt en verhandeld

 

nog nooit is gevat.

 

Als kers op de taart, en de eigenlijke reden waarom wij hier vandaag, met Brabantse luister, op dit Schoon Verdiep van het Antwerpse Stadhuis samenzijn, is het feit dat ik in groot vertrouwen het  redactiearchief van de eerste dertien jaargangen van Het Liegend Konijn aan ons uniek Letterenhuis kan schenken.

 

Dit omvangrijke archief bevat mijn correspondentie met de 315 dichters – 198 Nederlanders en 117 Vlamingen - die in de voorbije dertien jaar aan het tijdschrift hebben meegewerkt. Het archief geeft een beeld van de manier waarop het tijdschrift tot stand komt en het biedt ook een overzicht van de rijkdom en de diversiteit van onze hedendaagse poëzie. Ik ben ervan overtuigd dat het met zorg voor het nageslacht zal worden bewaard, maar ook dat het een bron zal zijn voor allen die begaan zijn met onze hedendaagse poëzie.

 

Ten slotte dank ik de Stad Antwerpen voor de gastvrijheid en u allen voor uw aanwezigheid op deze feestelijke gebeurtenis.

 

Jozef Deleu, Hoofdredacteur Het Liegend Konijn, Schoon Verdiep, Stadhuis, Antwerpen, dinsdag 10 mei 2016, 15 uur.

De receptie.

Jozef Deleu en Philip Heylen, schepen van Cultuur stad Antwerpen. © Foto's: ikwashier.be

"De poëzie in al haar vanzelfsprekendheid."   De Standaard