Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Nieuws

Interview op Vlaamse Poëziedagen, kasteel Ooidonk

14 september 2017 - 'Het Liegend Konijn 15 jaar: opzet en werkwijze.' Op zaterdag 14 oktober 2017 om 14 uur interviewt Carl De Strycker hoofdredacteur Jozef Deleu, met optredens van Luuk Gruwez en Miriam Van Hee. Welkom! Meer informatie op https://www.deinze.be/poeziedagen

 

Welkom

Over deze site

Dit is de site van Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie. Twee keer per jaar - in april en oktober - brengt het blad een gevarieerd beeld van onze actuele Nederlandstalige poëzie. Het bevat uitsluitend nieuwe, niet eerder gepubliceerde gedichten: uit het nest geroofd.

Honderden dichters uit het hele Nederlandse taalgebied hebben al aan Het Liegend Konijn meegewerkt. Ze vormen een bont gezelschap van jonge debutanten, rijpe poëten en oude meesters. Diversiteit en respect voor uiteenlopende poëtica’s liggen aan de basis van een unieke mix waardoor ieder nummer een kleurrijke waaier biedt van onze hedendaagse poëzie.

Jozef Deleu, hoofdredacteur.

 

Het Liegend Konijn is

'Tijdschrift in beeld' bij DBNL

3 juli 2017 - Het Liegend Konijn is deze maand 'Tijdschrift in beeld' bij DBNL, de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse letteren. Over Het Liegend Konijn: 'Door de jaren heen is het tijdschrift een onmisbare stimulerende factor in het Vlaamse en Nederlandse poëzielandschap geworden en dat is vooral de verdienste van oprichter-hoofdredacteur Jozef Deleu.'

Lees hier verder op DBNL.

Het Liegend Konijn is ook

een wit konijn

3 april 2017 - Ook in dit eerste nummer van de 15de jaargang krijgt de vergrijzing geen vat op Het Liegend Konijn. Weer wordt aan nieuwe poëzie van debuterende en minder bekende dichters veel aandacht geschonken, zonder het werk van gerenommeerde poëten te verwaarlozen.

Bij de samenstelling van een nummer primeert kwaliteit zoals ik die voor mezelf kan onderbouwen en verantwoorden. Dat maakt van Het Liegend Konijn een eigenzinnige periodiek, waarin twee keer per jaar een staalkaart wordt geboden van de Nederlandstalige poëzie.

Poëzie is niet de assepoester van de literatuur. Ze is draagster van intense verwondering en een ultieme poging om het onzegbare in woorden te verbeelden. Waarachtigheid van leven en overleven leiden in poëzie tot aangrijpende schoonheid. Zo kan de taal van de dichter ook troost bieden in deze tijd vol agressie en geweld, veroorzaakt door onvermogen en wanhoop. Er is meer waarheid in de poëzie dan in de werkelijkheid. Voor dichters zijn er geen grenzen zolang hun woorden gedragen worden door de volheid van de “condition humaine”.

Vertrouwen in de kracht van schoonheid is onontbeerlijk. Wie deze woorden cynisch weglacht of er meewarig over ironiseert, neemt de schrijnende wrevel niet weg om het bestaan zelf dat de mens te boven gaat.  Dichters kunnen, ook als ze dat zouden willen, niet hun tijd de rug toekeren en terugvallen op hun individueelste ervaringen. Dichters houden zich staande door hun passie voor de taal waarmee zij het leven zelf te lijf gaan. Het woord is hun instrument, drager van heden, verleden en toekomst. Dichters zijn ook archeologen die zoeken naar de gelaagde en meerzinnige betekenis van de woorden. Daardoor verwerven ze nieuwe inzichten en openen ze ook uitzichten op wat uitzichtloos blijkt te zijn.

Poëzie is geen geneesmiddel, geen drug, maar een uniek medium dat door kan dringen tot de kern van het mysterie van het bestaan, zonder het te ontluisteren. Op het eerste gezicht zijn dichters even overbodig als wetenschappers die aan fundamenteel onderzoek doen. Hun werk heeft geen aanwijsbaar of praktisch nut, het draagt niet meteen bij tot meer consumptie of toenemende rijkdom en prestige. In hun werk worden ze gedragen en gedreven door het oeroude en rusteloze streven van de mens naar kennis, inzicht en begrip. Hun passie overstijgt het alledaagse, zonder het leven zelf te verwaarlozen.

In deze voor het gedrukte woord moeilijke tijd, blijft het redigeren en uitgeven van een poëzietijdschrift een prikkelend avontuur. De creativiteit van de dichters, het engagement van de uitgever, het enthousiasme van de lezers en het mecenaat van enkelen staan garant voor de toekomst van dit periodiek. Ik beschouw het bestaan van dit blad als een daad van verzet tegen de  onverschilligheid en het gebrek aan visie van de politieke overheden die in onze landen belast zijn met de zorg voor onze kunst en cultuur.

Het Liegend Konijn is door zijn compromisloos engagement voor de poëzie ook een “wit konijn” geworden. Het mijdt iedere bedrieglijke lichtbak en blijft in alle vrijheid en onafhankelijkheid de onbegrensde ruimte van de poëzie verkennen.

 

Jozef Deleu - hoofdredacteur

Archief Het Liegend Konijn

overgedragen aan Letterenhuis

10 mei 2016 - PERSBERICHT - Jozef Deleu, hoofdredacteur van Het Liegend Konijn en uitgever André van Halewyck hebben besloten het archief van de eerste dertien jaargangen (2003-2015) van Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie, over te dragen aan het  Letterenhuis in Antwerpen. Dit archief bevat de correspondentie van de redacteur met 315 dichters die aan het tijdschrift hebben meegewerkt. Het geeft een beeld van de manier waarop het tijdschrift tot stand komt en het biedt ook een uniek overzicht van de rijkdom en de diversiteit van de hedendaagse poëzie. Philip Heylen, Schepen van Cultuur van Antwerpen, nam op dinsdag 10 mei op het Schoon Verdiep van het Stadhuis deze schenking voor het Letterenhuis in ontvangst. Leen Van Dijck, directeur van het Letterenhuis, noemt dit archief een uitzonderlijk waardevolle aanwinst.

> Bekijk hier de inhoud van het nummer...

> Bekijk hier het verslag...

"Uniek in zijn soort."   Literair Nederland