Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Inhoud

De inhoud van de nummers vindt u hierboven, per jaar gebundeld.

"Zo krijg je elke keer weer het beste van de hedendaagse

poëzie in één boek vervat." Metro