Tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie

onder redactie van Jozef Deleu

Presentaties

De presentaties van de nummers vindt u hierboven, per jaar gebundeld.

Op een rij: hoofdredacteur Jozef Deleu, schepen Philip Heylen en uitgever Harold Polis. © Foto's: ikwashier.live

"De poëzie in al haar vanzelfsprekendheid."   De Standaard