HILDE HUYSKENS

Logopedie - Brasschaat

Bredabaan 323, 2930 Brasschaat

0472 84 46 68

hildehuyskens@arcanabrasschaat.be

RIZIV: 5-89757-03-801

Over Hilde

Hilde Huyskens

Opleiding

Bachelor in de logopedie (Thomas More, Antwerpen)

Specialisaties

Leerproblemen – Leerstoornissen

 • Leerprobleem: een achterstand op vlak van lezen, schrijven, rekenen, … die vaak met extra ondersteuning en bijsturing verholpen kan worden.
 • Leerstoornis: een leerstoornis is vaker persistent (bv. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie).

Taalontwikkelingsstoornissen

 • Problemen met taalbegrip en/of taalproductie.

Articulatiestoornissen

 • Het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken t.g.v. een functionele of organische oorzaak.

Fonologische stoornissen

 • Het niet gebruiken van bepaalde klanken in woorden of woorden op een ongewone wijze vereenvoudigen door het toepassen van fonologische processen.

Op maandag, woensdag en donderdag werkt Hilde in multidisciplinaire groepspraktijk Arcana . Op de andere momenten begeleidt ze de kinderen op scholen in de buurt.

Typ 10

Nieuw: Cursus Typ Tien


 • De cursus is voor elk kind
 • Ook voor kinderen met handvaardigheidsproblemen
 • Dyslexie
 • ADD, ADHD, ASS, ...

  De cursus is opgebouwd rond 10 lessen. Het wordt op een speelse manier aangeleerd zodat de kinderen gemotiveerd blijven. Thuis wordt er natuurlijk geoefend zodat ze het motorisch leren stap voor stap gaan automatiseren.
  Onze groepjes bestaan maximum uit 8 leerlingen.
  Prijs: 180 €, al het didactisch materiaal inbegrepen.
  Vanaf les 6 moeten de kinderen een laptop van thuis meebrengen.
  Locatie: Arcana, Bredabaan 323, 2930 Brasschaat
  De cursus duurt telkens een uurtje.

Info of vragen over logopedie?
Contacteer Hilde op hildehuyskens@arcanabrasschaat.be of
bel 0472 84 46 68.