Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

MARIA ELISA BELPAIRE

Maria Elisa Belpaire werd geboren te Antwerpen op 31 januari 1853. Haar vader, een musicus, dichter en wiskundige, stierf toen ze een paar maanden oud was. Op veertienjarige leeftijd verliet ze de schoolbanken, doch begon dan aan zelfstudie te doen met de bijstand van enkele familievrienden. Zo studeerde zij wijsbegeerte (1) en de Franse, Engelse en Deense talen.
Alhoewel het Frans de taal des huizes was, schreef ze op zeventienjarige leeftijd haar eerste Vlaamse verzen.
Het beste van haar eerste schetsen en verzen verzamelde ze zelf in "Uit het leven" (1887).
Ondertussen was ze onder invloed van Dr. Schaepman uitgegroeid tot een Vlaamsgezinde vrouw en medewerkster geworden van "Dietsche Warande" en "Het Belfort", later samengesmolten tot "Dietsche Warande en Belfort". Mede onder haar impuls en ook door haar financiële steun werd dit "het" Vlaamse literaire tijdschrift.
Samen met Hilda Ram en Louisa Duyckers gaf ze de verzameling sprookjes en vertellingen "In wonderland" (1894-1908) uit.
Na eerst een eigen school te hebben opgebouwd, het "Instituut Belpaire", werd in 1912 de "Sint-Lutgardisschool" gesticht, bestemd voor de kinderen van Antwerpse Vlaamsgezinden en waar, met het Nederlands als voertaal (uitzonderlijk in die tijd), modelonderwijs werd gegeven.
Tijdens Wereldoorlog I verbleef Maria Elisa Belpaire in de Westhoek, waar ze de Vlaamse soldaten materieel en moreel bijstond. Zij had er verschillende ontmoetingen met Vlaamse voorvechters als Frans en August Van Cauwelaert, Cyriel Verschaeve, Adile De Beukelaer, Filip De Pillecyn, Jozef Simons, Frans Daels, e.a.. Zij stichtte er de artistenkring "Kunst op den Ijzer".
Na de eerste wereldoorlog richtte zij nog de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen op.
M. E. Belpaire publiceerde ook essays (2), zo o.m. "Christen ideaal" (1899), dat van belang was als één der eerste uitingen van een op cultureel gebied herlevend Vlaams rooms-katholicisme. In feite was bijna heel haar letterkundig werk, dat blijk gaf van haar veelzijdige kennis en belezenheid, een hulde aan en verheelijking van Christus en het Christendom.
Zij vertaalde ook nog werk uit het Deens van Jörgensen.
Na een lang en zeer rijk gevuld leven stierf Maria Elisa Belpaire te Antwerpen op 9 juni 1948.

Bibliografie:

* Herfstrozen (1887)
* Uit het leven (1887)
* Wonderland (6 delen) (1894-1908)
* Christen ideaal (1899)
* Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw (1902)
* Kunst en levensbeelden (1906)
* Constance Teichmann (1908)
* Beethoven (1911)
* De vier wondere jaren (1920)
* August Cuppens (1924)
* Ch. Dickens (1929)
* Gestalten in het verleden (1947)
* De uitsterte dag (vertaling uit het Deens, ?)
* Levensleugen (vertaling uit het Deens, ?)
* Levenswaarheid (vertaling uit het Deens, ?)

----------

(1) wijsbegeerte = het zoeken naar de grondwaarheden, of: leer en wetenschap der begrippen in hun hoogste algemeenheid opgevat.
(2) essay = korte verhandeling
 

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers