Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS
 

BIOGRAFIEËN & LETTERKUNDIGE STUDIES

- 6 Auteurs in beeld, Fed de Swert
- Abel Coetzee, André Demedts
- Achilles Mussche, Raymond Herreman
- Afscheid van Streuvels, Hedwig Speliers e.a.
- Albe, Hendrik Diddens
- Albert Bontridder, Willem M. Roggeman
- Albert van Hoogenbemt, B.F. Van Vlierden
- Albrecht Rodenbach, Albert Westerlinck
- Alfred Hegenscheidt, Jozef van Hoeck
- Alice Nahon, Henri Bossaert
- Al pratende met..., G.H. 's-Gravesande
- Amedee Verbruggen, De kasseilegger van de Vlaamse Beweging, Guido Sijs
- André Demedts, Anton Van Wilderode
- André Demedts, Rudolf van de Perre
- André Demedts, Willy Spillebeen
- Anton Van Wilderode, Rudolf van de Perre
- Anton Van Wilderode, Willem Persoons
- Antoon Coolen, Piet Oomes
- Armand Boni. Van literair grisaille tot episch fenomeen, Hubert Lampo
- Arnold Sauwen, Pieter G. Buckinx
- Atlas van de Nederlandse letterkunde, W.J. Simons
- August Borms, R. Math. Wijtens
- August Snieders, Rede gehouden in de Kon. Vlaamse Academie, J. Persyn
- August Snieders en zijn tijd, Delen II en III, Jules Persyn
- August Van Cauwelaert, Gerard Walschap
- August Van Cauwelaert, Marnix Gijsen
- August Vermeylen, Herman Teirlinck
- August Vermeylen, Jan Venstermans
- August Vermeylen, Raymond Vervliet
- Aster Berkhof, Frans Van Campenhout
- Beknopte geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, A. Van den Daele
- Beknopte geschiedenis van de Nederlansche letterkunde, Julien Kuypers en Theo De Ronde
- België’s grote koning, Leopold II, Vlaams Filmke C. Van Beveren
- Benoit, man van zijn volk, Flor. Van der Mueren
- Bert Decorte, Erik van Ruysbeek
- Bibliografie over de Vlaamse letterkundigen, René Nauwelaerts
- Boeketje Buysse, Manteau
- Boekuiltjes, Over het letterkundig leven in Vlaanderen van 1944 tot 1948, Raymond Herreman
- Clem Schouwenaars, Lionel Deflo
- Clovis en Clotildis, Vlaams Filmke, G.M. Wiedaer
- Cyriel Buysse, Marc Galle
- Cyriel Buysse, Richard Minne
- Cyriel Buysse, Uit zijn leven en zijn werk (I en II), Ant. Van Elslander
- Cyriel Verschaeve, Dirk Vansina
- Cyriel Verschaeve, Arthur De Bruyne
- Cyriel Verschaeve, Luc Vilsen
- Cyriel Verschaeve. Woord en gedachte, Cl. Van Steenkiste
- Dag Streuvels "Ik ken den weg alleen", Hedwig Speliers
- Dat zei Claes, dit zegt Claus. José De Ceulaer
- De Bron 4, bloemlezing uit de Nederlandse literatuur, G. Dewijze e.a.
- De goede Fee (Felix Timmermans), Gaston Durnez
- De grote hertog Karel de Stoute, Vlaams Filmke, C. Van Beveren
- De heldhaftige vorst Koning Albert I, Vlaams Filmke, C. Van Beveren
- De herfst blaast op den horen. Jaarboek 1980 van het Felix Timmermans Genootschap.
- De kleine koporaal van Corsica, Napoleon Bonaparte, Vlaams Filmke, C. Van Beveren
- De literatuur in België, Karel Jonckheere
- De Nederlandstalige letteren in België, Europalia 80
- De poëzie van Richard Minne, Dina Van Berlaer-Hellemans
- De romancier en zijn jeugd, August Van Cauwelaert
- De romankunst van Filip De Pillecijn, B.F. Van Vlierden
- De toneelloopbaan van Herman Teirlinck, J. Van Schoor
- De Vlaamse letteren.Van Gezelle tot heden, August Vermeylen
- De Vlaamse letteren. Tussen gisteren en morgen (1930-1960), Bernard Kemp
- De Vlaamse letteren vandaag. Karel Jonckheere
- De Vlaamsche letterkunde, na "Van nu en straks", Paul Kenis
- De Vlaamse letterkunde van 1780 tot heden, R.F. Lissens
- De weg naar het einde. De latere levensjaren van Stijn Streuvels, André Demedts
- Dood van een non (Maria Rosseels). Van roman tot film, Dr. J. Smeyers
- Dossier Monsieur Hawarden. Novelle, historiek & filmscenario, Ivo Nelissen
- Dr. Jules Persyn, M.E. Belpaire e.a.
- Edward Vermeulen, schrijver en boer, André Demedts
- Een eeuw Stijn Streuvels, Dietsche Warande & Belfort
- Een idylle in de late negentiende eeuw, Rosa Rooses' brieven aan Cyriel Buysse, Ada Deprez
- Egmont, graaf zonder hoofd, Vlaams Filmke, R. Romanet
- Elf twintigers, José De Ceulaer
- Emanuel Hiel, Emiel Willekens
- Emiel Van Hemeldonck, Vereniging van Kempische schrijvers
- Emmanuel De Bom, Maurice Gilliams
- Enkele aspecten van de hedendaagse katholiek roman, Albert Westerlynck (in "Tien modern Nederlandse essays")
- Ernest Claes, A. Boni
- Ernest Claes, André Demedts
- Ernest Claes, A. Van Hageland
- Ernest Claes en wij, A. Van Hageland
- Ernest van der Hallen, een silhouet, Armand Boni
- Ernest van der Hallen Herdenking 1978, Davidsfonds
- Facetten van Jan Walravens, Jaak Brouwers e.a.
- Felix Timmermans, Hubert Lampo
- Felix Timmermans, In memoriam, Golfslag
- Felix Timmermans, José De Ceulaer
- Felix Timmermans, tekenaar en schilder, Denijs Peeters
- Felix Timmermans, Rob De Graeve
- Felix Timmermans vertelt, Felix Heidendal
- Fernand Auwera, Zelfportret en documentatie
- Filip De Pillecyn, Anton van Wilderode
- Filip De Pillecyn, Bert Ranke
- Filips de Goede, Vlaams Filmke, R. Roose
- Firmin Van Hecke, Bert Decorte
- Flor Grammens, Louis De Lentdecker
- Frans Notelaars, staatsingenieur, Tobie Claes
- Frans Van Cauwelaert, K.C. Peeters
- Gabriëlle Demedts, Arthur Verthé
- Gaston Burssens, Jan Walraevens
- Gaston Duribreux, Paul Hardy
- Geboekstaafd. Vlaamse prozaschrijvers na 1945, Marcel Janssens e.a.
- Gedachten van Filip de Pillecyn, Hugo Van der Cruyssen
- Gedenkboek Eeuwfeest Dr. AUG. Snieders 1825-1925
- Gerard Walschap - Marnix Gijsen, A. Bruylant en J. Sap
- Gerard Walschap, Bernard Frans Van Vlierden (Bernard Kemp)
- Gerard Walschap, J.C. Brandt Corstius
- Gerard Walschap, Vele facetten, Willy Copmans en Frans Verboven
- Gesprekken met Walschap, deel I (Van Waldo tot Houtekiet), Albert Westelrinck
- Gezelle, Briefwisseling 1, R.F. Lissens
- Grenzen verleggen. De Vlaamse prozaliteratuur 1970-1986, Hugo Bousset
- Guido Gezelle, Anton van Duinkerken
- Guido Gezelle, Bernard Verhoeven
- Guido Gezelle, Caesar Gezelle
- Guido Gezelle, Karel De Busschere
- Guido Gezelle, Rob. De Graeve
- Guido Gezelle tegenover het dichterschap
- Gustaaf Vermeersch, Louis-Paul Boon
- Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde, Gerard Knuvelder
- Hendrik Conscience en het volksleven
- (Hendrik) Conscience. Intieme bladzijden uit zijn leven, Jef Crick
- (Hendrik) Conscience, Rob. De Graeve
- (Hendrik) Conscience, Emiel Willekens
- Hendrik Conscience, of de Vlaamse wedergeboorte. L. Simons e.a.
- Hendrik Conscience. Zijn leven en werken, Pol De Mont
- Hendrik De Man, Arthur De Bruyne
- Herinneringen aan Godfried Bomans, Michel van der Plas e.a.
- Herman Teirlinck, Hugo Bousset
- Herman Teirlinck, P. Minderaa
- Herman Vos, Frans Van Campenhout
- Herwig Hensen, Frans Closset
- Het Hendrik Conscience-boek voor de schooljeugd, L. M.
- Het korte leven van Anne Frank (Dagboek ‘Het Achterhuis’, Verhalen, Haar laatste levensmaanden), Anne Frank Schnabel
- Het leven van Conscience aan de jeugd verteld, Felix Heijdendal
- Het leven van Guido Gezelle, Delen I en II, Alois Walgrave
- Het museum van de Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen, Ger Schmook
- Het proza in de Vlaamsche letterkunde, Maurits Sabbe
- Het wezen der romantiek, August Vermeylen (in "Tien moderne Nederlandse essays")
- Hubert Lampo. Mens- en wereldbeeld, Jacques Van Baelen
- Hubert Lampo, Paul Hardy
- Hubert Lampo,Profielreeks Manteau
- Hubert Lampo, Rene Turkry
- Hubert Van Herreweghen, Willy Spillebeen
- Hugo Claus, Johan De Roey
- Hugo Claus, Michel Dupuis
- Hugo Verriest, Felix Heidendal
- Hugo Verriest, Filip De Pillecyn
- Hugo Verriest, Stijn Streuvels
- Hugues C. Pernath, Parick Conrad
- Huize Ernest Claes - Zichem, J. Van Hemelryck
- Hulde aan Cyriel Buysse, L. Remouchamps
- Hullebroeck en zijn beteekenis, Piet Nuten
- Ik ga altijd uit de weg voor een andere ezel, Jos de Man
- Ik schrijf zoals ik schrijf, Vlaams proza 1980-1989, Jooris Van Hulle
- Ivo Michiels, J.-M. Maes
- Ivo Michiels, Paul de Wispelaere
- Jaak Stervelynck, Luc Daems
- Jaarboek Vlaamse literatuur 1985, uitgeverij Grammens
- Jaarboek Vlaamse literatuur 1986, uitgeverij Grammens
- Jaarboek Vlaamse literatuur 1987, uitgeverij Grammens
- Jan Frans Willems, Ada Deprez
- Jan Frans Willems, J. Van Mierlo
- Jan Vercammen, André Demedts
- Jan Walravens, Paul De Wispelaere
- Johan Daisne, André Demedts
- Johan Daisne, Bernard Kemp
- Johan Daisne, Profielreeks Manteau
- Joris van Severen, Maurits Cailliau en Paul Meeus
- Jos De Haes, Willy Spillebeen
- Jos Vandeloo, Profielreeks Manteau
- Jos Vandeloo, Wim Hazeu
- Jos Vandeloo, J. van Gool e.a.
- Jozef Simons, Marcel Verheecke
- Juul Grietens, Remi Sterkens
- Julien Kuypers, Gerard Walschap
- Karel Jonckheere, Bert Decorte
- Karel Jonckheere, Profielreeks Manteau
- Karel Jonckheere, Marnix Gijsen
- Karel Van den Oever, Frans Verachtert
- Karel Van den Oever, Marnix Gijsen
- Karel Van de Woestijne, Herman Teirlinck
- Karel Van de Woestijne, M. Rutten
- Karel Van de Woestijne, Marc Somers
- Keizerin Maria Theresia, Vlaams Filmke, C. Van Beveren
- Kijk, Louis Paul Boon,  Querido
- Kijk, Willem Elsschot, Querido
- Kijkers op koppen, Fernand Bonneure
- Kleine keur uit het werk van Gerard Walschap, D. de Baere en J. Helsen
- Koning Boudewijn, Vlaams Filmke, C. Van Beveren,
- Koning Leopold I, stichter van de Belgische dynastie, Vlaams Filmke, C. Van Beveren
- Koning Leopold III, Vlaamse Filmke, C. Van Beveren
- Koningin Fabiola, Vlaams Filmke, Peter Thaler
- Koningin Louise-Marie van Orleans, Vlaams Filmke, R. Van den Heuvel
- Kritisch akkoord 1974
- Kritisch akkoord 1976
- Kritisch akkoord 1982
- Kritisch kleingoed. Over letterkunde II, Jul. Persyn
- Kunstschilder Alfred Ost, Robert Van Passen
- Kunstschilder Karel Verschaeren, Leo Van Damme
- Leve Keizer Karel, Vlaams Filmke, G.M. Wiedaer
- Levende Vlaamse schrijvers, Vereniging van Vlaamse letterkundigen
- Leven en werk van Jet Jorssen
- Leven in zijnen asem. Jaarboek 1985 Felix Timmermans-genootschap
- Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur, J. van Geelen e.a.
- Lieven Gevaert, Vlaams Filmke, G.M. Wiedaer
- Literair-historisch tijdschrift, jaargang 1, nr. 1, oktober 2001
- Lode Baekelmans, G.W. Huygens
- Lode Zielens. In memoriam. Gedenkboek, R. Herreman e.a.
- Lode Zielens, Hubert Lampo
- Lodewijk Van Boeckel, Louis Wachters
- Louis Paul Boon, Hugo Claus
- Louis Paul Boon, Jos Muyres
- Louis Paul Boon, L. Verhuyck en T. Jochems
- Louis Paul Boon tedere anarchist, Paul De Wispelaere
- Marcel Matthijs, Fernand Bonneure
- Margaretha van Oostenrijk, Het boeiende leven van een grote dame, Frans Vermoortel
- Margaretha van Oostenrijk, Vlaams Filmke, K. Bertram
- Maria Rosseels, Gaston Durnez
- Marie-Elisabeth Belpaire, Benoit A. Roose
- Marnix Gijsen, Gerard Verbeek
- Marnix Gijsen, Profielreeks Manteau
- Marnix Gijsen, Maurice Roelants
- Maurice Gilliams, Firmijn Vander Loo
- Maurice Gilliams, Pierre H. Dubois
- Maurice Roelants, Adriaan van der Veen
- Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen, Herman Julius Sabbe
- Max Haverlaar, Menno ter Braak (in "Tien moderne Nederlandse essays")
- Meester Plantin, Vlaams Filmke, G.L. Wiedaer
- Meisjesfiguren uit de Nederlandse letteren, J. Helsen
- Met een dynamo onder de arm, Zenobe Gramme, Vlaams Filmke, G.M. Wiedaer
- Met Gaston Burssens in de cel, Jaak Brouwers en Jozef Uytterhoeven
- Mijn Streuvelsboek, Joos Florquin
- Nieuw Vlaams Tijdschrift, 2e jaargang, oktober 1947
- Nieuw Vlaams Tijdschrift, 2e jaargang, januari 1948
- Nieuw Vlaams Tijdschrift, 3e jaargang, augustus 1948
- Nieuw Vlaams Tijdschrift, 4e jaargang, juli 1949
- Nieuw Vlaams Tijdschrift, 5e jaargang, december 1950
- Omer K. De Laey, Karel Jonckheere
- Omtrent De komst van Joachim Stiller van Hubert Lampo, René Turkry
- Omtrent De man die zijn haar kort liet knippen van Johan Daisne, Fr. Du Mong
- Omtrent Don Juan en de laatste nimf van Hubert Lampo, René Turkry
- Omtrent Het boek Alfa van Ivo Michiels, Jooris van Hulle
- Omtrent Het Gevaar van Jos Vandeloo, Jos Borré
- Omtrent Het reservaat van Ward Ruyslinck, Jan Uyttendaele
- Omtrent Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen, Jef van Meensel
- Oostnoordoost, Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur, Ludo Simons
- Oscar Van Rompay, Felix Timmermans
- Paul de Mont, Pieter G. Buckinx
- Paul de Vree, Henri-Floris Jespers
- Paul De Wispelaere,  Paul Van Aken
- Paul Lebeau, Pieter G. Buckinx
- Paul Lebeau, P. Govaerts & B.F. Van Vlierden (in "Xantippe")
- Paul Snoek, Paul de Vree
- Paul Snoek, Profielreeks Manteau
- Paul van Ostaijen, Adriaan de Roover
- Paul van Ostaijen, Gaston Burssens
- Paul van Ostaijen, Paul De Vree en H.F. Jespers
- Pen of penis bij Marnix Gijsen, Firmin Asma
- Peter Bruegel, N. Van Schoor
- Peter Benoit, Maurists Sabbe
- Peter Benoit op de voet gevolgd, Paul Vandebuerie
- Pieter G. Buckinx, René Verbeeck
- Piet Van Aken, Ed Popelier
- Piet Van Aken, Fernand Auwera
- Prins Karel, Louis De Lentdecker
- Prosper Van Langendonck, Ger Schmook
- Prosper Van Langendonck, Louis Sourie
- Raymond Brulez, Karel Jonckheere
- Raymond Brulez. De gelijkmoedige toeschouwer, Julien Kuypers
- Raymond Herreman, Fr. Closset
- Rembert Dodoens, Een greep uit zijn leven, zijn tijd, zijn werken, Guido Thijs
- Renaat De Rudder, F. De Pillecyn
- Renaat Grassin. Zijn leven, zijn poëzeekes. Rie Vanderheyden
- René Verbeeck, Paul de Vree
- Richard Minne, Jos De Haes
- Schrijven of schieten, Fernand Auwera
- Schrijvers portretten, Haagse Post
- Servaas Daems, Remi Sterkens
- Spectrum van Nederlandstalige auteurs, Josien Moerman
- Sijn Streuvels, André Demedts
- Stijn Streuvels, Filip De Pillecyn
- Stijn Streuvels, Gerard Knuvelder
- Stijn Streuvels en zijn werk, Filip De Pillecyn
- Stijn Streuvels. Zijn levensstijl, Joos Florquin
- Te gast bij Vlaamse auteurs, eerste reeks, J. De Ceulaer
- Te gast bij Vlaamse auteurs, tweede reeks, J. De Ceulaer
- Te gast bij Vlaamse auteurs, derde reeks, J. De Ceulaer
- Te gast bij Vlaamse auteurs, vierde reeks, J. De Ceulaer
- Te gast bij Vlaamse auteurs, vijfde reeks, J. De Ceulaer
- Ter nagedachtenis van Maurits Sabbe, Het Willems-Fonds
- 't Fonteintje, André Demedts
- Timmermans ten tonele, Jaarboek 1982 van het Felix Timmermansgenootschap
- Theofiel Coopman, Lode Baekelmans
- Toon mij hoe je schrijft, Karel Jonckheere
- Toortsen 3
- Uit Gezelle's leven en werk, Fr. Baur
- Uitingen in de moderne wereldletterkunde, Gerard Walschap
- Uren zuid, Garmt Stuiveling
- Valère Depauw, André Demedts
- Van en over Herman Teirlinck (A. Van Duinkerken e.a.)
- Van jaar tot jaar, van boek tot boek, J. Hulsker en G, Stuiveling
- Vlaamsche arbeid, nr. 1-2, 1ste jaargang, nov.-dec. 1919
- Vlaamsche bloei, deel II, De Nederlandse letterkunde in beeld en schrift, Bert Ranke
- Vlaamsche weelde. Een keus van 75 koppen uit onze letterkunde, J. Heyman
- Vlaamse grootheid (A. Van Dijck, H. Conscience, C. De Vriendt, J. Van den Vondel, P. Benoit), Vlaams Filmke, R. Roose
- Vlaamse lyriek. Van Gezelle tot 1940, Marnix Gijsen
- Vlaamse schrijvers, vijfentwintig portretten door Gaston Durnez
- Walter Van den Broeck, Jos Borré
- Ward Ruyslinck, Aarnout de Bruyne
- Ward Ruyslinck, Marcel Janssens
- Ward Ruyslinck, Profielreeks Manteau
- Ward Ruyslinck, Tom Schalken
- Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience, G. Degroote
- Wat is links : vraaggesprekken over literair engagement, Herman J. Claeys
- Wat is magisch-realisme, Johan Daisne
- Wies Moens, Erik Verstraete
- Wies Moens, W. Noë
- Wies Moens en ik, Paul van Ostaijen (in "Tien moderne Nederlandse essays")
- Willem I, Koning der Nederlanden, Vlaams Filmke, C. Van Beveren
- Willem Elsschot, Garmt Stuiveling
- Willem Elsschot, Fernand Auwera
- Willem Elsschot, Frans Smits
- Willem van Oranje, Vlaams Filmke, C. Van Beveren
- Willem van Saeftinge, Anton Van de Velde
- Yvonne Waegemans, Rik Baeck
- Zoomlens op Lampo, René Turkry

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers