Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

DAAN BOENS

Daan Boens werd geboren te Oostende op 4 juni 1893. Hij volgde de humaniora aan het atheneum aldaar. Daarna studeerde hij wijsbegeerte (1), letteren en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Luik. Hij maakte de eerste wereldoorlog mee aan de Ijzer en kwam in de Frontbeweging (2) terecht. Nadien werd hij journalist en stapte hij in de politiek. Later was hij beheerder van ondernemingen.
In de loopgraven schreef hij een drietal gedichtenbundels. In een genereus humanitair pathos brengt hij hierin zijn oorlogsafkeer tot uiting ("Van glorie en lijden" - 1917, "Menschen in de grachten" - 1918).
Na de oorlog gaat hij, zoals in "De verrijzenis" (1920) over tot een bewieroking van sociaal-democratische idealen.
Zijn latere gedichten, o.a. gebundeld in "Klaarten" uit 1939, stralen een blijde levensaanvaarding uit.
Hij schreef ook enkele toneelstukken.
In 1936 was hij medestichter van Radio Vlaanderen en in 1938 van de Vereniging van Oostvlaamse letterkundigen.
Daan Boens stierf te Gent op 28 januari 1977.

Bibliografie:

* In witte gewaden (1914)
* Van glorie en lijden (1917)
* Menschen in de grachten (1918)
* De verrijzenis (1920)
* De schoone reis (toneel, 1928)
* De late passagier (1929)
* Veertien-Dertig (1930)
* De man die zijn vrouw verkocht (toneel, 1931)
* Klaarten (1939)
* Het rijk van den mensch (1939)
* Het paard van Don Quijote (1941)
* Het leven van een man in twintig kwatrijnen (1942)
* De veroveraar (1943)
* Opdracht aan het leven (1943)
* Het der wereld klopt (1947)
* Aan het leven (1953)
* Nocturnen (1956)
* Van aanschijn tot aanschijn (1961)
* Vensters op mijn ziel (1965)
* Lof van het kwatrijn (1967)
* Marmer (1972)
* Kwatrijnen integraal (1973)

----------

(1) wijsbegeerte = het zoeken naar de grondwaarheden, of: leer en wetenschap der begrippen in hun hoogste algemeenheid  opgevat
(2) Frontbeweging = groepering (later partij) gesticht door Vlaamse soldaten aan het Ijzerfront uit protest tegen het hen aangedane onrecht
 

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers