Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

RAYMOND BRULEZ

Raymond Brulez werd geboren te Blankenberge op 18 oktober 1895. Hij studeerde wijsbegeerte (1) en letteren aan de Vrije Universiteit te Brussel. Van 1936 tot 1938 was hij werkzaam bij de nationale radio-omroep te Brussel als literair adviseur. Van 1945 tot 1960 vervulde hij bij dezelfde instelling de functie van directeur van de Vlaamse gesproken uitzendingen.
Raymond Brulez debuteerde in 1930 met "André Terval", een psychologische roman, gevolgd door o.a. "Sheherazade of De literatuur als losprijs" (1933), een bundel met fantastisch-wijsgerige verhalen. Zijn bekendste werk is de tetralogie (2) "Mijn woningen" (1950-1954), bestaande uit "Het huis te Borgen", "Het pact der Triumviren", "De haven" en "Het mirakel der rozen". Het is geromantiseerde autobiografie (3).
In zijn werk relativeert Raymond Brulez de dingen des levens met een ironische (4) afstandelijkheid.
Voor "Het huis te Borgen" ontving hij de driejaarlijkse Staatsprijs voor verhalend proza.
Raymond Brulez stierf te Brussel op 17 augustus 1972.

Bibliografie :

* André Terval of Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid (1930)
* De laatste verzoeking van Antonius (1932)
* Sheherazade of De literatuur als losprijs (1933)
* De Noord-Nederlandse letterkunde sinds 1914 (1936)
* De schone slaapster (1936)
* Novellen en schetsen (1936)
* Eén mei - De klok (1937) (In "Vertellen")
* Ecrivains flamands d'aujourd'hui (1938)
* Mijn woningen (1950-1954)
           - Het huis te Borgen
           - Het pact der Triumviren
           - De haven
           - Het mirakel der rozen
* De haven (1952)
* De besten der werelden (toneel) (1953)

* De verschijning te Kallista (1953)
* Van Serajewo tot 4 augustus (luisterspel) (1954)
* Het mirakel der rozen (1954)

* Diogeentjes (1962)
* De toren van Lynkeus (1969)
* Proefneming der eenzaamheid (1969)
* Het beeld van de eeuwige godin (1971, uit "Sherazade of  De literatuur als losprijs", in "54 Vlaamse verhalen")
* Ultima Thule "uit Novellen en schetsen", in "Vlaamse verhalen") (?)

----------

(1) wijsbegeerte = het zoeken naar de grondwaarheden, of: leer en wetenschap der begrippen in hun hoogste algemeenheid
      opgevat
(2) tetralogie = serie van vier bijeenhorende drama's
(3) autobiografie = beschrijving van het eigen leven
(4) ironisch = spottend het tegengestelde zeggend

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers