Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

VICTOR J. BRUNCLAIR

Victor J. Brunclair werd te Antwerpen geboren op 18 oktober 1899. Hij volgde in zijn geboortestad enkel uitgebreid lager onderwijs. Als autodidact werd hij dan boekhouder en dagbladschrijver. Later was hij (in de jaren 1938-39) secretaris van de KNS (Koninklijke Nederlandse Schouwburg). Vervolgens werd hij benoemd tot secretaris van de Koninklijke Vaamse Opera.
Hij werkte o.a. mee aan de tijdschriften "De Goedendag", "Opstanding", "Ruimte" en "Vlaamsche Arbeid". Vooral in dit laatste blad schreef hij niets ontziende kritieken en verkondigde hij zijn modernistische ideeŽn. In 1936 richtte hij het links geŲrienteerde blad "Getuigenis" op. Hij was ook nog hoofdopsteller van het tijdschrift "Opera".
In de poŽzie van Brunclair viert het radicale modernisme (1) hoogtij. Zijn speelse fantasie komt tot uiting in de bundel "De dwaze rondschouw" (1926).
Zijn proza doet veeleer klassiek aan, afgezien van enkel sporadische buitensporigheden zoals in de roman "De monnik in het westen" (1929).
In 1937 publiceerde hij het essay "Het heilige handvest", waarin hij zeer fel van leer trok tegen fascisme en nazisme en de vrijheid van de menselijke geest verdedigde. Dit was medeoorzaak van zijn latere arrestatie door de Gestapo (2) in 1942.
Hij publiceerde eveneens onder de pseudoniemen Geert Bardemeyer, J. Fikkens, Fikky, Krokodil en Bruno Claro.
Victor J. Brunclair overleed in het concentratiekamp te Lagelund (Sleeswijk-Holstein) op 21 november 1944.

Bibliografie:

* Gedrang, tijdrevue (essay, 1921)
* De dwaze rondschouw (poŽzie, 1925)
* De monnik in het westen (roman, 1929)
* Sluiereffekten (poŽzie, 1936)
* Camera lucida (poŽzie, 1937)
* Het heilig handvest (essay, 1937)
* Openbare spreekcel (poŽzie, 1940)

----------------

(1) modernisme = stroming die vrijzinnige ideeŽn propageert
(2) Gestapo = Duitse geheime staatspolitie

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers