Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

PIETER G. BUCKINX

Pieter G. Buckinx werd geboren te Kortessem op 6 februari 1903. Zijn vader was ťťn van de medestichters van "Het Limburgsch Jaarboek". Na zijn studies aan het O.-L.-Vrouwcollege te Tongeren verliet hij op negentienjarige leeftijd zijn geboortedorp om te Brussel een rijksbetrekking te aanvaarden.
Hij werkte mee aan verschillende bladen en tijdschriften, was medestichter van "De tijdstroom" (1930-35) en "Vormen" (1936-40). In 1939 werd hij redacteur van "Dietsche Warande en Belfort".
Pieter G. Buckinx was op de eerste plaats een dichter, maar hij had ook belangstelling voor de toneelkunst. Bij de nationale radio-omroep verzorgde hij jarenlang de kroniek "Het toneelleven te Brussel". Zij verdere bezigheden waren veelzijdig en talrijk. Hij was docent aan het Instituur voor Journalistiek, lid van de Commissie van Advies "Het toneel", voorzitter van de Vlaamse PoŽziedagen, bestuurslid van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen en van de Scriptores Catholici, lid van de Commissie van Advies ter bevordering van de Nederlandse literatuur. Daarenboven ondernam hij studiereizen in Frankrijk, Nederland, ItaliŽ, Duitsland, Spanje en Afrika.
Zijn eerste gedichten waren expressionistisch (1). Zijn later werk bezit een meer impressionistische (2) en ook spiritualistische (3) inslag zoals duidelijk blijkt uit "De dans der kristallen" (1936).
Hij ontving de Prijs van Brabant voor poŽzie in 1939, de Henric van Veldekeprijs in 1940, de driejaarlijkse Interprovinciale Prijs voor poŽzie in 1946 en de Prijs van de Scriptores Catholici in 1947.
Hij publiceerde ook onder het pseudoniem Piet de Beuk.
Pieter G. Buckinx overleed te Brussel op 21 januari 1987.

Bibliografie :

* De tredmolen (toneel, 1925)
* De doortocht (poŽzie, 1927)
* Staf Bruggen (essay, 1927)
* Wachtvuren (poŽzie, 1929)
* De dans der kristallen (poŽzie, 1936)
* Droomvuur (poŽzie, 1940)
* De vleugelen van Icarus (poŽzie, 1945)
* De verzoeking der armoede (poŽzie, 1949)
* De Vlaamse steden (essay, 1951)
* De moderne Vlaamse poŽzie (essay, 1956)
* De oevers van de stroom (poŽzie, 1948)
* Maurice Cantens (essay, 1960)
* De zevende dag (poŽzie, 1961)
* Paul de Mont (essay, 1962)
* Brandhout voor de kou (bloemlezing, 1963)
* Arnold Sauwen (essay, 1967)
* Blijdschap in een boom (poŽzie, 1967)
* Het ligt voor de hand (essay, 1969)
* Bijna aan de grens (poŽzie, 1976)
* Paul Lebeau (essay,1979)
* Verzamelde gedichten (poŽzie, 1982)

----------

(1) expressionistisch = de persoonlijke beleving en visie uitdrukkend
(2) impressionistisch = de onmiddelijke indruk weergevend
(3) spiritualistisch = geestelijk, onstoffelijk
 

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers