Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

STEPHANIE CLAES-VETTER

Stephanie Vetter werd geboren te Zutfen in Gelderland (Nederland) op 25 februari 1885. Haar vader Anton Vetter stamde uit de gegoede katholieke burgerij. Haar moeder Ninette van Ghert was Vlaamse, eveneens stammend uit een oud geslacht. Stephanie Vetter woonde tijdens haar jeugd met haar ouders achtereenvolgens te Brussel, Wespelaar, Brummen en Rotterdam. De gave van spreken en schrijven was erfelijk bij de Vetters. Haar vader en haar tante waren verdienstelijke schrijvers. Tevens onder invloed van de geestelijke raadgever van de familie, pater Ermann, en aangespoord door o.m. August Van Cauwelaert begon ook zij te schrijven. Na tot haar zeventiende jaar de middelbare school gevolgd te hebben, studeerde zij nog tot haar twintigste Frans, Engels en Duits. Toen ze twintig jaar oud was, stierf haar vader. Hierop verhuisde het gezin naar Den Haag. Hier begon haar letterkundige loopbaan. Zij oefende zich bovendien in de redekunst en werkte mee aan kahtolieke congressen en vergaderingen. In augustus 1910 leerde zij tijdens een eerste Nederlands Mariacongres in de abdij van Averbode Ernest Claes kennen. Enige tijd later waren ze verloofd. Zij huwden te Oude-God op 2 april 1912. Stephanie Vetter zegde Nederland vaarwel. Haar hele leven lang bleef zij Hollands wat godsdienstige en morele opvatting betreft, maar zij voelde zich toch dichter bij Vlaanderen, waar ook haar werken meer bijval vonden. Het jonge paar woonde een tijdlang te Oude-God waar zoon Erik werd geboren. In april 1914 verhuisden zij naar Brussel waar haar echtgenoot benoemd was tot ambtenaar in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Toen kwam de oorlog. Haar man werd gekwetst en verbleef als krijgsgevangene in Duitsland. Zij woonde de eerste twee jaren van Wereldoorlog I met haar zoontje in Nederland. In 1916 werd het gezin herenigd te Le Havre (Frankrijk). Na de oorlog nam het gezin zijn intrek in "Huize Terstalle" te Ukkel. Tijdens het interbellum (1) bleef zij in alle bescheidenheid verder aan haar letterkundige carričre werken terwijl haar echtgenoot uitgroeide tot  de bekende en gevierde Vlaamse heimatschrijver. Zij lieten zich niet door elkaars werk beďnvloeden. Stephanie Vetter bleef gaaf Hollands terwijl Ernest Claes uitkwam voor zijn Vlaams-Brabantse aard. Niettegenstaande dat had zij nochtans steeds zeer veel waardering voor zijn werk. Het was trouwens zij die al het documentatiemateriaal van haar man archiveerde en klasseerde.
Het eerste werk van Stephanie Vetter, "Eer de Mail sluit" verscheen in 1915. Het is een romannetje in briefvorm waarvan A. Van Cauwelaert schreef dat het fonkelde van radde gevatheid en geestigheid. Dit werkje en de novelle "Vroeg schemer" verschenen in Nederland. Al haar volgende werken zullen in Vlaanderen uitgegeven worden. Zij zal in Vlaanderen, niet alleen als vrouw, de eerste auteur worden die in haar boeken een grootstadsmilieu schiep, in tegenstelling met de plattelandsatmosfeer van onze toenmalige Vlaamse literatuur. Na nog enkele kleinere werken zoals o.a. "Vertelsels uit het schone hemelrijk" gaat zij de weg op van de meer omvangrijke werken. Haar vier grote romans "Stil leven", "Miete", "Als de dagen lengen" en "Haar eigen weg", die verschenen in respectievelijk 1926, 1932, 1940 en 1944, vullen een mensenleven van bijna twintig jaar en zijn van grote betekenis qua inhoud. Meerderen werken situeren zich in de Brusselse burgerij. Op het gebied van vrouwenemancipatie heeft de schrijfster in deze werken baanbrekend werd verricht. Dit blijkt ook uit haar laatste boeiende psychologische romans zoals "Martine" en "Angst". Deze Nederlandse van geboorte wist zich door het waardevolle dat zij presteerde, ontegensprekelijk een belangrijke plaats te verzekeren in onze Vlaamse letteren.
Stephanie Claes-Vetter stierf te Brussel op 10 oktober 1974 en werd bijgezet bij haar man in de schaduw van de abdij van Averbode.

 Bibliografie :

* Eer de mail sluit (roman, 1915)
* Vertelsels uit het schone hemelrijk (1920)
* Het Vlaamsche land (1926)
* Verholen krachten (1927) (omvattend: Tante Hessie, Masoeurke Basilie, Mijnheer en mevrouw, Leed, Uitstaan, Van 
   den wonderen steen, Uit lang vervlogen tijden, Het kruis bij Nieuwpoort)

* Stil leven (roman, 1928)
* Miete (roman, 1932)
* Als de dagen lengen (roman, 1941)
* Haar eigen weg (roman, 1944)
* Vrouwen zonder betekenis (roman, 1952)
* Bloei (novelle, ?)
* Een verloren dag (novelle, ?)
* Het oude huis (novelle, ?)
* Ontgoocheling (novelle, ?)
* Wachten (novelle, ?)
* Martine (roman, 1954)
* Angst (roman, 1960)

BELANGRIJK: De webstek van het "Ernest Claesgenootschap: http://users.pandora.be/ernest.claesgenootschap

en het e-mailadres hiervan: ernest.claesgenootschap.vzw@pandora.be

----------

(1) interbellum = periode tussen de twee wereldoorlogen
 

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers