Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

HUGO CLAUS

Hugo Claus wordt geboren te Brugge op 5 april 1929. Hij verblijft vanaf zijn 18 maanden tot 11-jarige leeftijf in een pensionaat. Hij woont thuis van 1940 tot 1946. Hij verlaat het ouderlijk huis en de school en maakt reizen naar verschillende landen. Van 1950 tot 1953 woont hij in Parijs waar hij in contact komt met surrealisme (1), existentialisme (2) en Cobramodernisme (3). Van 1953 tot 1955 verblijft hij in Rome in het filmmilieu. In 1955 huwt hij met de filmactrice Elly Overzier, met wie hij in Gent gaat wonen (tot 1965). Vervolgens neemt hij gedurende vijf jaar zijn intrek op een boederij in de Vlaamse Ardennen. In 1970 gaat hij in Amsterdam wonen, waar hij een verhouding heeft met de actrice Kitty Courbois. Van 1973 tot 1978 woont hij in Parijs samen met de actrice Sylvia Kristel. Uiteindelijk verhuist hij opnieuw naar Gent. Hij huwt in 1993 met Veerle De Wit.
Hugo Claus' werk is even veelzijdig en wisselvallig als zijn leven, zonder "rode draad".
Na in 1947 zijn debuut te hebben gemaakt met de lyrische (4) "Kleine reeks", evolueert hij in zijn poŽzie naar het modernisme van de jaren vijftig met als hoogtepunt zijn "Oostakkerse gedichten" uit 1955. Zijn later dichtwerk mag dan weer klassiek genoemd worden, echter steeds getuigend van een kenmerkende eigenheid en een matriarchale mythologie.
Op toneelgebied wordt hij internationaal bekend met de tragikomedie (5) "Een bruid in de morgen" (1955). Zijn populairste toneelstuk wordt het naturalistische (6) "Suiker" (1958). Zijn navolgende toneelwerken zijn in hoofdzaak historische bewerkingen zoals o.a. "Thyestes" (1966), "Het spel Masscheroen" (1968) en "Orestes" (1976). Het succesvolle "Vrijdag" uit 1969, door Claus zelf verfilmd in 1980, raakt het delicate incestthema aan en doet denken aan het naturalisme van Cyriel Buysse.
Dezelfde verscheidenheid vindt men ook terug in zijn romans. In vele romans treft men mytische elementen aan, zo o.a. in "De hondsdagen" (1952) en "Schaamte" (1972), naast een duidelijk realisme zoals in "Verlangen" (1978). Zijn lijvige roman "Het verdriet van BelgiŽ" uit 1983 is een semi-biografische familiekroniek waarin op subtiele wijze het politieke en sociale leven tijdens Wereldoorlog II beschreven wordt. Deze roman wordt voor televisie bewerkt in 1994.
In zijn geheel genomen kan men stellen dat Claus' werk een mengeling is van het beschrijven van tragische gebeurtenissen, klassieke verhalen en een expressie van een heimwee naar verheven waarden, dit alles doorweven met het banale, ja soms het vulgaire van het menselijk bestaan.
De veelzijdige Hugo Claus is niet alleen schrijver van gedichten, romans, filmscenario's, toneelstukken en essays, maar tevens schilder, librettist (7), film- en toneelregisseur. Hij schreef zelfs chansons voor de zangeres Liesbeth List. Hij kreeg talrijke literaire prijzen, waaronder de "Henriette Roland Holstprijs" voor zijn toneelwerk in 1963, de "Constant Huygensprijs" voor zijn gehele oeuvre in 1979 en de "Prijs der Nederlandse letteren" in 1986.
Hij schreef ook onder de pseudoniemen Jan Hyoens, Hugo C. van Astene, Dorothea van Maele, 't Gemeen en Bob Spaenhoven.
In zijn laatste levensjaren leed Hugo Claus aan de ziekte van Altzheimer. Hij koos voor euthanasie en overleed te Antwerpen op 19 maart 2008.

Bibliografie :

* Kleine reeks (1947, poŽzie)
* Registreren (1948, poŽzie)
* Zonder vorm van proces (1950, poŽzie)
* Vierendelen (1951, poŽzie)
* De metsiers ((1951, roman)
* Over het werk van Corneille (1951, essay)
* Tancredo infrasonic (1952, poŽzie)
* De hondsdagen (1952, roman)
* Een huis dat tussen nacht en morgen staat (1953, poŽzie)
* Natuurgetrouw (1954, verhalen)
* De Oostakkerse gedichten (1955, poŽzie)
* Paal en perk (1955, poŽzie)
* Een bruid in de morgen (1955, toneel)
* De koele minnaar (1956, roman)
* Het lied van de moordenaar (1957, toneel)
* De zwarte keizer (1958, verhalen)
* Suiker (1958, toneel)
* Mama, kijk, zonder handen ! (1959, toneel)
* Het mes (1960, filmscenario) (ook verhaal in "Sociale verhalen")
* Een geverfde ruiter (1961, poŽzie)
* De dans van de reiger (1962, toneel)
* De verwondering (1962, roman)
* Karel Appel, schilder (1962, essay)
* Omtrent Deedee (1963, roman)
 * Het teken van de hamster (1963, poŽzie)
* Louis Paul Boon (1964, essay)
* Oog om oog (1964, poŽzie)
* De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in
Vlaanderen en elders (1965, massaspel)
* Gedichten 1948-1963, poŽzie
* Thyestes (1966, toneel)
* Acht toneelstukken (1966, toneel)
* De vijanden (1967, filmscenario)
* Relikwie (1967, poŽzie)
* De avonturen van Belgmans (1967, roman)
* De vijanden (1967, toneel)
* Het goudland (1967, toneel)
* Morituri (1968, libretto)
* Wrraaak ! (1968, toneel)
* Masscheroen (1968, toneel)
* Genesis (1969, poŽzie)
* Natuurgetrouwer (1969, verhalen, uitgebreide uitgave van "Natuurgetrouw")
* Vrijdag (1969, toneel)
* Heer Everzwijn (1970, poŽzie)
* Van horen zeggen (1970, poŽzie)
* De Spaanse hoer (1970, toneel)
* Tand om tand (1970, toneel)
* Het leven en de werken van Leopold II (1970, toneel)
* Dag jij (1971, poŽzie)
* Interieur (1971, toneel)
* Mira of De teleurgang van de waterhoek (1971, filmscenario)
* Schola nostra (1971, roman, geschreven onder de pseudoniem Dorothea van Male)
* Oedipus (1971, toneel)
* Suiker ( 1971, uit "De zwarte keizer", in "54 Vlaamse verhalen")
* Gebed om geweld (1972, verhalen)
* Schaamte (1972, roman)
* Het jaar van de kreeft (1972, roman)
* De vossejacht (1972, toneel)
* Figuratief (1973, poŽzie)
* Pas de deux (1973, toneel)
* Blauw blauw (1973, toneel)
* De wangebeden (1974, poŽzie, verzamelbundel)
* De groene ridder in het Wilde Westen (1974, verhalen)
* De groene ridder aan de evenaar (1974, verhalen)
* De groene ridder en de paladijnen (1974, verhalen)
* Thuis (1975, toneel)
* Het Jansenisme (1976, poŽzie)
* Orestes (1976, toneel)
* Het mes (1976, verhaal, in "Sociale Verhalen")
* P.P. Rubens, schilder en diplomaat (1977, televisie reeks)
* Jessica (1977, roman)
* Eblemata (1977, poŽzie)
* De vluchtende Atalanta (1977, verhalen)
* Het huis van Labdakos (1977, toneel)
* Het graf van Pernath (1978, poŽzie)
* Het verlangen (1978, roman)
* Zwart (1979, poŽzie)
* Van de koude grond (1979, poŽzie)
* Antiphon (1979, toneel)
* Claustrum (1979, poŽzie)
* Gedichten 1969-1979 (1979, poŽzie)
* De pen gaat waar het hart niet kan (1980, roman)
* Phaedra (1980, toneel)
* Jan zonder Vrees (1980, toneel)
* Fuga (1981, poŽzie)
* De verzoeking (1981, roman)
* Vrijdag (1981, film)
* Een hooglied (1981, toneel)
* Jan de Lichte (1982, poŽzie)
* Almanak (1982, poŽzie, verzamelbundel)
* Het jaar van de hond (1982, toneel)
* Lysistrata (1982, toneel)
* Het verdriet van BelgiŽ (1983, roman)
* De Leeuw van Vlaanderen (1984, filmscenario)
* Serenada (1984, toneel)
* Een bijzondere cirkel (uit "Natuurgetrouwer", in "Vlaamse verhalen na 1965", 1984)
* Blindeman (1985, toneel)
* Georg Faust (1985, libretto)
* De mensen hiernaast (1985, verhalen)
* Alibi (1985, poŽzie)
* De dief van liefde (1985, poŽzie)
* Gevulde contouren (1985, poŽzie)
* Mijn honderd gedichten (1986, poŽzie)
* Oidipoes in Kolonos (1986, toneel)
* Ch‚teau Migraine (1987, roman)
* Sporen (1987, poŽzie)
* Sonnetten (1987, poŽzie)
* Gilles (1988, toneel)
* Een zachte vernieling (1988, roman)
* Het schommelpaard (1988, toneel)
* Toneel I (1988, toneel)
* Gilles en de nacht (1989, toneel)
* De zwaardvis (1989, roman)
* Toneel II (1989, toneel)
* Het sakrament (1989, filmscenario)
* Steeds / Citť (1990, poŽzie)
* Toneel III (1991, toneel)
* Richard Everzwijn (1991, toneel)
* Zomernacht (1991, toneel)
* Negen gedichten (1991, in "Vlaamse schrijvers van nu")
* Tien manieren om naar P.B.S. te kijken (1993, poŽzie)
* Toneel IV (1993, toneel)
* Onder de torens (1993, toneel)
* Belladonna (1994, roman)
* Gedichten 1948-1993 (1994, poŽzie)
* De verlossing (1996, toneel)
* De eieren van de kaaiman (1996, toneel)
* De geruchten (1996, roman)
* Visite & Winteravond (1996, toneel)
* Borgerocco of  De Dood in Borgerhout (1998, libretto)
* Oktober 43 (1998, poŽzie)
* Onvoltooid verleden (1998, roman)
* Het laatste bed (1998, roman)
* Het huis der liefde (1999, poŽzie, bloemlezing)
* Wreed geluk (1999, poŽzie)
* Verhalen (1999)
* Phaedra (1999, toneel, hernieuwde bewerking)
* Toneel (1999, alle toneelstukken, delen I en II)
* Een slaapwandeling (2000, novelle)
* Een andere keer (2000, verhalen, bloemlezing)
* De schrijver. Een literaire estafette (2000, verhalen)
* De verlossing (2000, film)
* De groeten (2001, poŽzie)
* Mijn hart en ik (2002, poŽzie)
* Ik schrijf je neer (2002, poŽzie)
* Zeelucht (2003, poŽzie)
* De verzoeking en andere novellen (2003)

-----------

(1) Surrealisme = kunstrichting die ervan uitgaat dat de dingen niet zijn wat ze schijnen, maar een bovenverstandelijke
      betekenis hebben
(2) Existentialisme = wijsgerige richting die het menselijk zijn wil begrijpen uit het bestaan, de ervaring en de ontmoeting
     met de ander en de wereld en waarin de mens zichzelf schept en bepaalt door zijn handelen
(3) Cobramodernisme = kunstrichting na WO II die streeft naar vernieuwing en de nadruk legt op lyrische en spontane
     expressie en zich afzet tegen het abstracte academisme uit de periode tussen de twee wereldoorlogen
(4) lyriek = dichtvorm waarin eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen uitgesproken worden
(5) tragikomedie = toneelstuk met afwisselend tragische en komische taferelen, doch goed aflopend
(6) naturalistisch = de werkelijkheid zo natuurgetrouw als mogelijk weergevend
(7) librettist = schrijver van tekst voor opera
 

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers