Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

JOHAN MICHIEL DAUTZENBERG

Johan Michiel Dautzenberg werd geboren te Heerlen (Nederland) op 6 december 1808.
Beroepshalve was hij achtereenvolgens secretaris, notarisklerk, onderwijzer, huisleraar, boekhouder.
Hij dichtte natuurlyriek (1) en schreef verder liederen, romances en gedichten over de Vlaamse taalstrijd. August Vermeylen noemde hem later de eerste volkomen-bewuste letterkundige in Vlaanderen.
Met zijn "Beknopte prosodie (2) der Nederduitsche taal" (1859) trachtte hij zijn collegae-dichters terug te brengen tot de klassieke metra (3).
In 1857 stichtte hij het tijdschrift "De Toekomst".
Johan Michiel Dautzenberg overleed te Elsene op 4 februari 1869.

Bibliografie:

* Gedichten (1850)
* Loverkens (1852)
* Beknopte prosodie der Nederduitsche taal (1859)
* De doop (1867)
* De moriljen (1867)
* Verspreide en nagelaten gedichten (1869)
* Oden (1923)

-----------

(1) lyriek = dichtvorm waarin eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen uitgesproken worden
(2) prosodie = leer van de tijdsduur, maat en accent in de dichtkunst
(3) metra = versmaten

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers