Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

FRANZ DE BACKER

Franz De Backer werd geboren te Aalst op 22 juni 1891. Hij vatte zijn middelbare studies aan in de Rijksmiddelbare school te Dendermonde. Hij voltooide zijn humaniora in het Frans aan het Atheneum te Chimay. Vervolgens ging hij studeren aan de Rijksnormaalschool te Gent waar hij in 1911 het diploma van regent behaalde. In die tijd werkte hij reeds mee aan het studententijdschrift "De Goedendag" en aan "De Nieuwe Gids".
Tijdens de eerste wereldoorlog nam hij dienst als vrijwilliger. Hij werd tweemaal gekwetst en leerde zijn toekomstige echtgenote, de Engelse verpleegster Daisy Duff Field kennen. Na de oorlog promoveerde hij in 1923 tot doctor in de Germaanse filologie (1) aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hier kwam hij onder invloed van August Vermeylen.
Franz De Backer publiceerde verschillende wetenschappelijke geschriften over literatuur. Bij het grote publiek werd hij echter bekend met de roman "Het dochterken van Rubens" (1922), waarin hij de gedachtenwereld van een jong meisje analyseert, en met de novelle "Longinus" (1934) waarin zijn belevenissen tijdens Wereldoorlog I zeer duidelijk nawerken.
Hij was voorzitter van de Vlaamse P.E.N. Club, lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie en van de Koninklijke Academie van België.
Hij werkte mee aan tijdschriften zoals Den Gulden Winckel, De Nieuwe Gids, De Stem, De Vlaamsche Gids, Ontwikkeling, Dietsche Warande en Belfort.
Franz De Backer overleed te Ukkel op 23 juni 1961.

Bibliografie:

* Bloeikens (1913)
* Het dochterken van Rubens (1922)
* Bernard Shaw as a dramatist (1923)
* Van wee en glorie (1923)
* De witte vijand (1930)
* Contempory Flemish literature. A brief survey (1934)
* Longinus (1934)
* De Engelse letterkunde sinds 1914 (1936)
* Contempory literature in Belgium (1939)

* De complete werken van William Shakespeare in de vertaling van Dr. L.A.J. Burgersdijk herbewerkt en van een  inleiding voorzien (1941-1945)
* De Germaanse literatuur (1949)
* De anglistiek (1952)
* Literature comparée: questions de méthode (1959)
* Ferguut (?)

* De schoone herinnering (?)
* Een Vlaamsch realist: Frans Van Kerckhoven (?)

------------------

(1) filologie = wetenschap van de taal

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers