Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

LODEWIJK DE KONINCK

Lodewijk De Koninck werd geboren te Hoogstraten op 30 oktober 1838.
Hij studeerde aan de Normaalschool te Lier en werd onderwijzer te Antwerpen. Later werd hij inspecteur van het katholieke lagere onderwijs en leraar aan de Normaalschool te Mechelen.
Zij veeleer bombastische (1) dichtwerken weerspiegelen het strenge consequente katholieke geloof waaraan hij zich zijn hele leven hield.
Hij is vooral bekend van het in rhetorische alexandrijnen (2) gestelde epos (3) "Het menschdom verlost", waaraan hij ettelijke jaren werkte. Dit werk werd meermaals in gewijzigde vorm uitgegeven.
Lodewijk De Koninck stierf te Retie op 22 maart 1924.

Bibliografie:

* Heibloemen (1869)
* Krijgslied der Vlamingen (1873)
* Het menschdom verlost. Tafereelen (1874)
* Galerij van vaderlandsche tafereelen, opgehangen rond de wieg van P.P. Rubens (1878)
* Ode aan Vondel (1879)
* Verspreide gedichten (1880)
* Ode aan Kiliaan (1882)
* Het menschdom verlost (1883)
* Het menschdom verlost. Heldendicht in twaalf zangen (1883)
* Karelslied (1884)
* Hulde aan Edgard Tinel (1885)
* Franciscus (libretto, 1887)
* Kerk en paus (1887)
* Diest en de Heilige Joannes Berchmans (1888)
* De wonderkerk van Hakendover (1896)
* Het Heilig Bloed van Hoogstraten (1902)
* Lofdicht over het Heilig Sacrament (1902)
* Het werk der Zusterkens der Armen (?)

-------------------------------

(1) bombastisch = in gezwollen taal
(2) alexandrijn = versregel van zes voeten (12 of 13 lettergrepen)
(3) epos = heldendicht

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers