Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

JAN ALFRIED DE LAET

Jan (Jacob) Alfried De Laet werd geboren te Antwerpen op 18 december 1815.
Hij studeerde geneeskunde, maar was slechts gedurende korte tijd geneesheer. Hij ging in de journalistiek en werd hoofdredacteur van het eerste Vlaams dagblad, namelijk "Vlaamsch BelgiŽ", en lid van de Antwerpse rederijkerskamer "De Olijftak".
Vanaf 1863 was hij volksvertegenwoordiger. Hij was medegrondlegger van de eerste wetten op het gebruik van het Nederlands in bestuurszaken.
Hij schreef romantische gedichten en novellen, alsmede de roman "Het huis van Wesenbeke" (1842).
Hij publiceerde ook onder het pseudoniem Jozef Colveniers.
Jan Alfried De Laet stierf te Antwerpen op 22 april 1891.

Bibliografie:

* De kruisvaerder (1840)
* De vloek (novelle, 1841)
* Taelcongres te Gent (1841)
* Het huis van Wesenbeke (roman, 1842)
* Herman en de schaliedekker. Eene Antwerpsche legende (1844)
* De Vlaemsche Beweging. Een antwoord aan de Revue nationale (1845)
* Doctor van Droomenveldt (novelle, 1845)
* Het lot. Eene schets van Vlaemsche dorpszeden ((1846)
* Een bruilof in de XIVe eeuw (1847)
* Gedichten (1848)
* Rede gehouden op het Schillersfeest te Antwerpen (1859)
* Palamedes, een klinkdicht van Vondel (1861)
* Vlaemsche Zaak (1866)
* Leven is liefde. Een gedicht in spraaksang (1874)
* Gedichten (1883) (hernieuwde uitgave)
* Aanspraak bij de inhuldiging van Conscience's praalgraf (1886)

Terug naar begin
 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers