Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

PAUL DE VREE

Paul De Vree werd geboren te Antwerpen op 13 november 1909.
Hij studeerde aan de stedelijke normaalschool te Antwerpen tot  1928. Na zijn legerdienst werkte hij als tekenaar en schilder in een reclamebureau. In 1932 nam hij op diens verzoek de cursus over die Lode Baekelmans gaf aan de Volkshogeschool Herman Van den Reeck te Antwerpen. Dit gaf aanleiding tot zijn eerste publicatie "Over den roman". In datzelfde jaar huwde hij met Mariette Versterren en werd hij benoemd tot onderwijzer, functie die hij tot 1941 uitoefende. In 1938 werd hij voor de centrale examencommissie licentiaat in de geschiedenis. Ondertussen stichtte hij samen met Renť Verbeeck en Pieter-Geert Buckinx in 1936 het tijdschrift "Vormen".
Eigenlijk debuteerde hij in 1938 met "Verzen en kwatrijnen", een bundel intieme liefdeslyriek (1). In 1938 schreef hij de roman "Een kringloop".
In 1941 werd hij benoemd tot leraar geschiedenis aan de normaalscholen te Antwerpen.
Als zovelen was hij na Wereldoorlog II een slachtoffer van de repressie (2). Hij werd boekhandelaar en uitgever. Hij werkte mee aan de tijdschriften "Golfslag" en "De Tafelronde". In 1951 werd hij nog leraar te Deurne, daarna te Lier tot 1969. Ondertussen was hij nog poŽzierecensent (3) voor "Het Handelsblad" en de toenmalige "BRT", werd hij in 1959 voorzitter van het "Nationaal Centrum voor Moderne Kunst", richtte hij "Benelux-festivals" (63-65-67) in en  verschillende tentoonstellingen, en werkte hij nog mee aan verscheidene tijdschriften en encyclopedieŽn. Hij was tevens lid van de "Maatschappij voor Taal- en Letterkunde te Leiden", de "Pen-club", de "Vereniging van Vlaamse Letterkundigen" en het "Paul van Ostaijengenootschap".
Op literair gebied ontwikkelde Paul De Vree zich vanaf 1950 tot modernist (4) en avantgardist (5) en publiceerde hij experimentele, later concrete (waaronder geŽngageerde visuele) poŽzie, zoals bij voobeeld in "Zimprovisaties" (1968).
Ook in latere bundels zoals "Poezien" (1971) en "PoŽsia visiva" (1975) wordt dit procťdť aangewend.
Hij schreef ook talrijke essays en kritieken.
Hij publiceerde bovendien onder de schuilnamen Frits Olivier, Oscar, Steven Riels, Oscar Rosa, Hendrik Storm.
Paul De Vree overleed te Antwerpen op 25 april 1982.

Bibliografie:


* Over den roman (essay, 1933)
* Verzen en kwatrijnen (poŽzie, 1935)
* Hedendaagsche Vlaamsche romanciers en novellisten (essay, 1936)
* Elegische hymnen (poŽzie, 1937)
* Het blanke waaien (poŽzie, 1937)
* Een kringloop (roman, 1938)
* Atmosfeer (poŽzie, 1939)
* De loutering (poŽzie, 1940)
* Evenwicht (poŽzie, 1941)
* Zan in de landbouw (poŽzie, 1941)
* De geschiedenis van het schip (essay, 1942)
* Nieuwe verzen en kwatrijnen (poŽzie, 1942)
* Het aards bedrijf (poŽzie, 1943)
* Terra firma (poŽzie, 1944)
* De Kruisweg en andere gedichten (onder pseudoniem Hendrik Storm) (poŽzie, 1947)
* Maurice Gilliams (essay, 1947)
* Tussen twijfel en traan (poŽzie, 1950)
* Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse Vlaamse roman (essay, 1951)
* Appassionato (poŽzie, 1953)
* Egelrond. Kollegrafische gedichten (poŽzie, 1957)
* De sociale ruimte van de literator in Vlaanderen sedert Wereldoorlog II (essay, 1958)
* P. de V. belicht Bert Klein (essay, 1959)
* Throw-in (essay, 1959)
* Grondbeeldig (poŽzie, 1960)
* Close-up van de Vlaamse dichtkunst van nu (1960-1963)
* Het Nationaal Centrum voor Moderne Kunst (1962)
* Pl.acid.amore (poŽzie, 1963)
* De Tafelronde (essay, 1963)
* Maurice Gilliams (essay, 1964)
* Een kringloop (herziene druk, roman, 1964)
* H.eros.hima (poŽzie, 1965)
* Vlaamse avant-garde 1921-1964 (essay, 1965)
* Explositieven (poŽzie, 1966)
* Paul van Ostaijen (samen met H.F. Jespers) (essay, 1967)
* Onder experimenteel vuur (essay, 1968)
* PoŽzie in fusie (essay, 1968)
* Zimprovisaties (poŽzie, 1968)
* Buiten de oevers (roman, 1969)
* Contentical Mill (poŽzie, 1970)
* Verbaal gelaat (poŽzie, 1971)
* PoŽzien (poŽzie, 1971)
* Maskers (poŽzie, 1973)
* Renť Verbeeck (essay, 1974)
* Poesia visiva (poŽzie, 1975)
* Verzameld proza 1938-1972 (1975)
* Paul Snoek (essay, 1977)
* Naar het einde (roman, 1979)
* Poesia visiva (bloemlezing, 1979)
* Verzamelde gedichten (1979)


----------------

(1) lyriek = dichtvorm waarin eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen uitgesproken worden
(2) repressie = onderdrukking, met name met betrekking tot massaal optredende verschijnselen, bewegingen, stromingen,           enz...
(3) recensent = beoordelaar
(4) modennist = aanhanger van het moderne
(5) avantgardist = aanhanger van vooruitstrevende richtingen in de kunst

Terug naar begin

  Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers