Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

RENE DE CLERCQ

René De Clercq werd geboren te Deerlijk op 4 november 1877. Hij studeerde Germaanse filologie (1) aan de Gentse Rijksuniversiteit. Hij promoveertde in 1902 en was achtereenvolgens leraar te Nijvel, Oostende en Gent.
Nog voor Wereldoorlog I ontwikkelt hij zich tot een geliefd volksdichter, o.m. met "Gedichten" (1907), een bundel volkspoëzie met o.a. "Tinneke van Heule", en de socialistisch getinte bundel "Toortsen" (1919). Zijn twee romans "Het rootland" (1912) en "Herman Riels" (1913) hebben dezelfde inslag.
Bij de Duitse inval in 1914 wijkt hij uit naar Nederland waar hij leraar wordt aan de Belgische school in Amsterdam en redacteur van "De Vlaemsche Stem". Hierin schrijft hij oorspronkelijk Belgischnationalistische gedichten. Deze worden gebundeld in "De zware kroon" (1915). Stilaan evolueert hij in Vlaamsnationalistische richting. Hij laat zich door de in 1917 opgerichte Raad van Vlaandere overhalen en keert terug naar België als activist (2). In de bundel "De noodhoorn", gepubliceerd in 1917, uit hij zijn rebellerende anti-Belgische Vlaamsnationale overtuiging. Hij is nu voorstander van een zelfstandig Vlaanderen als overgang naar een Groot-Nederlandse staat. Na de wapenstilstand in 1918 wordt hem dit uiteraard niet in dank afgenomen. Hij vlucht opnieuw naar Nederland en wordt bij verstek ter dood veroordeeld. In Nederland schreef hij nog epische gedichten (3) en liefdeslyriek (4), waarmee hij nog enig succes boekte ("Het boek der liefde", 1921). Tot zijn dood bleef hij ijveren voor de Groot-Nederlandse gedachte.
René De Clercq stierf te Sint-Maartensdijk op 12 juni 1932.

Bibliografie :

* Gedichten (dichtbundel, 1907)
* Toortsen (dichtbundel, 1909)
* Uit de diepten (dichtbundel, 1911)
* Het rootland (roman, 1912)
* Herman Niels (roman, 1913)
* De zware kroon (dichtbundel, 1915)
* De noodhoorn (dichtbundel, 1917)
* Tamar (dichtbundel, 1918)
* Het boek der liefde (bundel liefdeslyriek, 1921)
* Meidoorn (dichtbundel, 1925)
* Nagelaten gedichten (1937)
* Overgebleven gedichten (1937)

-----------

(1) filologie = wetenschap van de taal
(2) activisme = politieke beweging die streefde naar de oplossing van de Vlaamse kwestie met behulp van de bezettende macht (1914-18)
(3) episch gedicht = heldengedicht
(4) lyriek = dichtvorm waarin eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen uitgesproken worden

 Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers