Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

OMER K. DE LAEY

Omer-Karel De Laey (eigenlijk Audomarus Carolus Desiderius) werd geboren te Hooglede op 18 september 1876. Zijn vader was een welstellende boer, burgemeester van het dorp, later provicieraadslid. Reeds als kind had Omer-Karel een hartkwaal. Na de lagere school in zijn geboortedorp gevolgd te hebben, liet hij zich in 1890 inschrijven in het Klein Seminarie te Roeselare om er de Grieks-Latijnse humaniora aan te vatten. In 1896 trok hij naar Leuven om er rechten te studeren. Vanaf 1900 was hij medewerker aan "Dietsche Warande en Belfort". In datzelfde jaar werd hij doctor in de rechten. Hij werd dan stagiair bij een Leuvens advocaat. In 1902 publiceerde hij zijn eerste gedichtenbundel "Ook verzen". Een tijdje later liet hij zich inschrijven aan de balie te Antwerpen. Zijn tweede bundel "Van te lande" verscheen in 1903. Zijn hartkwaal dwong hem af te zien van een drukke advocatenpraktijk. Hij keerde naar huis terug en liet zich pro forma inschrijven aan de balie te Brugge.
De gedichten van De Laey zijn kernachtig en vinnig, geschreven op pittoreske en archaÔsche (1) motieven, naar Latijns model. Dit komt wel het meest tot uiting in "Flandria illustrata" uit 1905. Hij schreef ook de historische toneelstukken "Falco" en "Hardenburg", beiden gepubliceerd in 1907, en werkte mee aan verschillende literaire tijdschriften.
Hij publiceerde ook onder de schuilnaaml Alta Leda.
Ondermijnd door zijn ziekte stierf Omer-Karel De Laey te Hooglede op 16 december 1909, amper 33 jaar oud.

Bibliografie :

* Ook verzen (1902, poŽzie)
* Van te lande (1903, poŽzie)
* Flandria illustrata (1905, poŽzie)
* Falco (1905, toneel)
* Bespiegelingen (1907, poŽzie)
* Hardenburg (1907, toneel)
* Het werk van Omer K. De Laey (deel I) (1911)
* Het werk van Omer K. De Laey (deel II) (1912)
* Dierensprookjes (1912)
* Het werk van Omer K. De Laey (1942-1943, licht gewijzigde heruitgave)
* Landelijk leven (1977, bloemlezing, verzameld en ingeleid door Herwig Verleyen)

-----------

(1) archaÔsch = opzettelijk imiterend van wat oud is

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers