Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

ANDRE DEMEDTS

André Demedts werd geboren te Sint-Baafs-Vijve (Waregem) op 8 augustus 1906. Na een tijdlang op de ouderlijke hoeve gewerkt te hebben, werd hij leraar. In 1929 debuteerde hij als dichter met "Jasmijnen". Daarna ontwikkelde hij zich als schrijver van psychologische romans met een sociaal-religieuze strekking zoals "De ring is gesloten" (1951), "De levenden en de doden" (1959) en "Nog lange tijd" (1961). Zijn werk speelt zich meestal af op het platteland en de onderwerpen zijn ontleend aan het leven van onze mensen, vaak in een goed duidbare omgeving. De innerlijke waarachtigheid van de personnages is kenmerkend. Nauw betrokken bij hun omgeving en vergroeid met de gemeenschap rondom hen leiden en ondergaan zij hun leven.  Maar André Demedts was een veelzijdig auteur : naast proza schreef hij ook jeugdboeken, theaterstukken en litteratuurbeschouwing. De jeugdboeken schreef hij onder het pseudoniem Koen Lisarde. "De dag voor gisteren", verschenen in 1966, mag men als zijn 'levensboek' beschouwen. André Demedts was niet alleen auteur. Hij was daarenboven gedurende meer dan 20 jaar directeur van de gewestelijke omroep West-Vlaanderen van de toenmalige BRT (van 1949 tot 1971), lid van de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen, secretaris van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde te Brussel en medewerker van Pro Arte Diest. Hij was tevens redacteur van meerdere letterkundige tijdschriften, o.m. "Ons Erfdeel", "Dietsche Warande en Belfort" en "Vlaanderen".
Uit al deze activiteiten blijkt ten overvloede dat hij heel zijn leven in stilte - hij hield er niet van in de belangstelling te staan - maar doelbewust meewerkte aan de Vlaamse opstanding. Hij ijverde tevens voor het behoud van het Nederlands in Frans-Vlaanderen en stond vanaf 1948 aan de wieg van de Frans-Vlaamse cultuurdagen in Waregem. Nog tijdens zijn leven, in 1986, werd op initiatief van de VTB-VAB zijn borstbeeld onthuld. In 1990 ontving hij de Staatsprijs als bekroning voor zijn hele oeuvre. André Demedts overleed te Oudenaarde op 4 november 1992.

Bibliografie :

* Jasmijnen (poëzie, 1929)
* Geploegde aarde (poëzie, 1929)
* Mannen van de straat (proza, novellen, 1933) (Omvattend: De dood van den dichter, Waar men niet tegen kan,
   Smokkelen, De losprijs, Soldaten, Liefde in Normandië, De laatste jacht, Mijn kameraad)
* Het leven drijft (proza, 1936)
* Kleine keuze (poëzie, 1937)
* Edward Vermeulen, schrijver en boer (essay, 1937)
* Afrekening (proza, 1938)
* Voorbijgang (proza, 1939)
* Vaarwel (poëzie, 1940)
* De Vlaamse poëzie tussen 1918 en 1941 (bloemlezing, 1941)
* Geen tweede maal (proza, 1941)
* Nicolaas Beets - Anton Bergmann (essay,1941)
* Ik wil een dappere kerel zijn (kinderverhaal, 1942)

* Het heeft geen belang (proza, 1944)
* Trouw aan hun volk (kinderverhaal, 1944)
* De Vlaamse poëzie sinds 1918 (2 delen) (bloemlezing, 1945)
* Hugo Verriest, de levenwekker (essay, 1945)
* Alle vreugde is eindeloos (kinderverhaal, 1946)
* Leven en schoonheid (essay, 1946)
* Richard Minne (essay, 1946)
* Voor de avond valt (proza, 1947)
* In het morgenlicht (proza, 1949)
* De plaatsvervanger (proza, 1948)
* De rechtvaardige keizer (toneel, 1949)
* De graaf is weergekeerd (toneel, 1950)
* De ring is gesloten (proza, 1951)
* Voorbij aan de nacht (kinderverhaal, 1952)
* In uw handen (proza, 1954)
* Stijn Streuvels (essay, 1955)
* De abdij van Vlaanderens Westhoek, de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Sint-Sixtus te Westvleteren (1956)
* Gedachten van André Demedts  (bloemlezing door Hubert Van Herreweghen, 1956)
* Neerslag der dagen (proza, 1957)
* Vlaamse verhalen (verzameld en ingeleid door A. Demedts, 1958)
* De levenden en de doden (proza, 1959)
* De Kerstmis van onze kapitein (proza, 1960)
* Ernest Claes (essay, 1961)

* Moderne Vlaamse verhalen (verzameld en ingeleid door A. Demedts, 1961)
* Nog lange tijd (proza, 1961)
* Johan Daisne (essay, 1962)
* Abel Coetzee (essay, 1963)
* De weg terug (proza, 1963)
* Vlaamse verhalen van deze tijd (verzameld en ingeleid door A. Demedts, 1963)
* Kerstmis te Saloniki en andere verhalen (proza, 1964) (omvattend : Kerstmis te Saloniki, Beloning en straf, Het
   gezin, Uit haar dienst, Voor het verlog, Rond en sterfbed, Avontuur onderweg, De weg naar huis)
* Levensverhaal van Antoon vander Plaetse (essay, 1964)
* Alleen door vuur (proza, 1965)
* De dag voor gisteren (autobiografie, 1966)
* De boer in de literatuur (essay, 1966)
* Poèmes (1967)
* Uit ons eigen erfdeel : met beelden van Herman Verbaere  (1968)
* Karel Jonckheere. Micro onder het oorkussen (essay, 1969)
* Daarna (poëzie, 1968)
* Je komen halen (proza, 1969)
* Terug naar huis (proza, 1970)
* Jean-Marie Gantois (essay, 1970)
* Stijn Streuvels, een terugblik op leven en werk (essay, 1971)
* Het land van Streuvels (essay, 1971)
* Streuvels als psycholoog (essay, 1972)
* Hugo Verriest. Ons volk moet herleven (essay, 1972)
*  Aan de Beneden-Mandel (essay, 1973)

* Priester-dichter Cyriel Verschaeve (ingeleid en samengesteld door A. Demedts, 1973)
* De eer van ons volk : De Belgische republiek (proza, 1973)
* Op weg naar huis (verhaal uit "Terug nar huis", 1973)
* De esthetica van Hugo Verriest (essay, 1974)
* De eer van ons volk : Hooitijd (proza, 1975)
* Verzamelde gedichten (poëzie, 1976)
* De eer van ons volk : Goede avond (proza, 1976)
* Geluk in december (Het eerste jaar) (Proza, 1976)
* De waarheid stelt niet teleur (1976)
* Goede avond (1976)
* Van Wiemkes gesproken (kinderverhaal, 1976) (In
* Verhalen uit noord en zuid")
* Ik zal je dragen (proza, 1976)
* Jan Vercammen (essay, 1977)
* Een wereld vol soldaten (proza, 1977)
* 't Fonteintje (essay, 1977)
* Stijn Streuvels (essay 1977)
* De eer van ons volk : Een houten kroon (proza, 1978)
* Valère Depauw (essay, 1978)
* De jaargetijden (poëzie, 1979)
* Trouwen is houwen (proza, 1979)
* Verhalen (proza, 1980)
* Omnibus (proza, 1980) (Omvattend : Geluk in december, Het tweede jaar, Acht dagen in juli, Loon naar werken,
   Eeuwige liefde, Rond een sterfbed, In uw handen)
* Geluk voor iedereen (proza, 1981)
* Wintertijd, een drieluik (proza, 1982)
* De Leyda-trits (proza, 1983) (Omvattend : Voor de avond valt, In het morgenlicht, De ring is gesloten)
* Veertien-achttien (proza, 1985)
* Na jaar en dag (proza, 1986)
* M. Neyrinck (?)
* De boer in de literatuur (?)
* De weg naar het einde. De latere levensjaren van Stijn Streuvels (1996)

Meer interessants over André Demedts.

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers