Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

POL DE MONT

Pol De Mont werd geboren te Wambeek op 15 april 1857. Na zijn middelbare studies aangevat te hebben in het Frans te Ninove, kwam hij in het Klein Seminarie te Mechelen terecht. Hier werd hij lid van de studentenkring "De Jonge Taalvrienden", maakte hij zijn eerste gedichten en liet hij in 1875 zijn bundel "Klimoprankskes" drukken. In 1877 ging hij aan de Leuvense universiteit rechten studeren. Met zijn vriend Albrecht Rodenbach stichtte hij hier "Het Pennoen" (1878-1880). In 1880 publiceerde hij de bundel "Gedichten", die bekroond werd met de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde.
Pol De Mont begon zijn carriŤre als leraar aan het atheneum te Antwerpen. In 1904 werd hij benoemd tot conservator van het Museum van Schone Kunsten te Antwerpen. In 1905 was hij medeoprichter van het tijdschrift "De Vlaamsche Gids". Na in de pers van activisme (1) beschuldigd te zijn geweest, nam hij in 1919 ontslag als conservator. Hij werd hoofdredacteur van de Vlaamsgezinde krant "De Schelde". Hier telde hij o.a. P. Van Ostaijen en Alice Nahon onder zijn medewerkers.
Pol De Mont was ťťn van de promotors van de heroplevende Vlaamse cultuur op het einde van de negentiende eeuw en in het begin vande twintigste eeuw. Na eerst nog verscheidene bundels met impressionistische (2) natuur- en liefdesgedichten, zoals o.a. "Claribella" en "Iris" bij elkaar geschreven te hebben, ging hij zich toeleggen op de volkskunde. "Dit zijn Vlaamssche wondersprookjes" (1896) en "Dit zijn Vlaamsche vertelsels" (1898) zijn hier het resultaat van.
Pol De Mont, die ook een erg gewaardeerd redenaar was, schreef nog het uitgebreid essay (3) "De schilderkunst in BelgiŽ van 1830 tot 1921".
Hij publiceerde ook onder de pseudoniemen Janne van Assenede, Jan Dingen Dingemans, Karl, Montsalvat, Multafero, Nemo, Olympio, A. Scalde,  Moyson Redivius.
Hij overleed te Berlijn op 29 juni 1931. Zijn stoffelijk overschot werd bijgezet op het Schoonselhof te Antwerpen (zie foto).

Bibliografie :

* Klimoprankskes (poŽzie, 1875)
* Rijzende sterren (poŽzie, 1879)
* Gedichten (poŽzie, 1880)
* Lentesotternijen (poŽzie, 1881)
* Idyllen (poŽzie, 1882)
* Loreley (poŽzie, 1882)
* Hendrik Conscience. Zijn leven en werken (studie, 1883)
* Idyllen en andere gedichten (poŽzie, 1884)
* Fladderende vlinders (poŽzie, 1885)
* Claribella (poŽzie, 1893)
* Iris (poŽzie, 1894)
* Een bundel Letterkundige Opstellen (1895)

* Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes (volkskundige studie, 1896)
* Dit zijn Vlaamsche vertelsels (volkskundige studie, 1898)
* Drie groote Vlamingen (essay, 1901)
* Vlaamse schilders der negentiende eeuw (essay, 1901)
* De schilderkunst in BelgiŽ van 1830 tot 1921 (essay, 1921)
* Zomervlammen (poŽzie, 1922)
* Wondervertelsels uit Vlaanderen. Uit den volksmond opgeteekend (samen met Alfons De Cock, 1924)

----------

(1) activisme = politieke beweging die streefde naar de oplossing der Vlaamse kwestie met behulp van de bezettende
      macht  (1914-18)
(2) impressionisme = richting in de kunst die de onmiddellijke indruk wil weergeven
(3) essay = verhandeling, letterkundig opstel

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers