Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

Lijst van de werken die ik dubbel bezit en die kunnen gekocht of geruild worden.

AUTEUR                                             WERK

Lode Baekelmans
                                                Mijnheer Snepvangers (2 x)
                                                Omnibus
Aster Berkhof

                                                Vader is gezakt
Johan Daisne

                                               Wat is magisch-realisme
Louis De Lentdecker
                                                De misdadigers
Valère Depauw
                                                Bevrijd van alle nood
                                                Die van 't gangske
                                                Een man keert terug
                                                Het brandoffer dat wij dragen
                                                Jules Bonneminne
                                                Nevels over 't moerven
Richard Dewachter
                                                
Jeanke
J. De Pillecijn
                                                Kampioen (3 x)
M. De Vleeschouwer
   - Verbraeken
                                                De grote sprong
Anke De Vries
                                                Hornia
Anne De Vries
                                                Reis door de nacht
                                                Reis door de nacht : ochtendgloren (2 x)
                                                Reis door de nacht : de storm steekt op
                                                Reis door de nacht : de nieuwe dag
                                                Twee meisjes in de tropen
Guido Gezelle
                                                Goddelijke beschouwingen
                                                Verzameld dichtwerk : deel I
Jos Ghysen
                                                Met een majoor op schoot (2 x)
Marnix Gijsen
                                               Mijn vriend, de moordenaar
Grimmelshausen
                                                De avontuurlijke simplicissimus
Jet Jorssen
                                                Wat baat het, Agnes?
                                                Gevecht om een dode vrouw
                                                Hotel voor vrouwen
                                                De smalle weg
                                                Trefpunt München
Hubert Lampo
                                               Kroniek van Madoc
                                               De madonna van Nedermunster
Paul Lebeau
                                                Mijn vriend Max (2 x)
                                                Zomer te Zilverberg
Wies Moens
                                                Proza II
Maurice Roelants
                                                Maria Danneels, of  Het leven dat wij droomden
Maria Rosseels
                                                Achter de horizon (Deel II van "Ik was een kristen")                                                     
                                                Kunst van schaduwen en dromen
Maurits Sabbe
                                                De nood der Bariseele's
                                                Omnibus (Omvattend : 't Pastorken van Schaerdycke, Bietje,
                                                Philemons dans om de bruid, De filosoof van 't Sashuis, Pluk
                                                de dag, Melsens kruis, De oorlogstribulatiën van meneer Van
                                                Poppel)
Clem Schouwenaars
                                                Dokter Simon Falbeck
                                                Een dageraad
Jozef Simons
                                                De laatste flesch
                                                In Italië
                                                Naar Oberammergau (2 x)
                                                Valentijn
August Snieders
                                                Het Jan Klaassenspel
Renier Snieders
                                                Op de pijnbank
Stijn Streuvels
                                                Het kerstekind
                                                Tien van Streuvels (omvattend : De bomen, Zonneblommen,
                                                Groeikracht, Meimorgen, Het woud, In 't water, Avondrust,
                                                Jantje Verdure, Kinderzieltje, Martje Maertens en de misda-
                                                dige grafmaker)
                                                Werkmensen (omvattend : De werkman, Kerstmis in Nie-
                                                mandsland, Het leven en de dood in den ast)
                                                De aanslag
Felix Timmermans    
                                          
     Ik zag Cecilia komen
Lia Timmermans
                                                De ridder en zijn gade
                                                Het kleine album van Martha
                                                Verloren zomerdag (2x)
                                                Wijsneus speurt
August Van Cauwelaert

                                                En de rechter vertelt
Jos Vandeloo
                                                Het gevaar
                                                De vijand
                                                De week van de kapiteins
                                                Het huis der onbekenden
                                                De glimlach van een vlinder
Arie van der Lugt
                                                Het geluk rijpt in de lente
Anton van Duinkerken
                                                Twee vierkante meter
Emiel Van Hemeldonck
                                                Agnes
                                                De groene swaen ( De terugkeer, Het nuwe domeyn, Ver-
                                                vulling)
                                                De gulden lijn
                                                De harde weg (3 x)
                                                De keteloorlog
                                                Het hoogste gebod
                                                Het spookschip
                                                Ik ben een bediende (2 x)
                                                Kroniek
                                                Niet in de winter (Deel I : Land van verlangen)
                                                Niet in de winter (Deel II : De uittocht)
                                                Niet in de winter (Deel III : Leven en lot)
                                                Voghelensanck (2 x)
Jos. Van Rooy
                                                Grond!
Hugo Verriest
                                                
Keurbladzijden (ingeleid door F. De Pillecyn)
Herman Wouk
                                                Wereldbrand
Karl Heinrich Waggerl
                                                Het jaar des heeren (vertaling door Felix Timmermans)
Gerard Walschap
                                                 Zotje Petotje thuis weg
Lode Zielens
                                                De dag van morgen
                                                De gele roos
                                                Herinneringen
                                                Nu begint het leven
 
 

BLOEMLEZINGEN

                                                - Jonge boogaard (verhalen van E. Van Hemeldonck, R. Jae-
                                                nen, Albe,L. Coenjaerts, J. Van den Berghe, F. Dirickx,  S.
                                                Bontenakel)
                                                - Vlaamse verhalen (verhalen van R. Brulez, C. Buysse, E.
                                                Claes, F. De Pillecyn,  M. Matthijs, M. Roelants, S. Streu-
                                                vels,  F. Timmermans, K. van de Woestijne, G. Walschap,
                                                M. Gijsen, H. Teirlinck)
                                                - Tweede omnibus van de gulle Vlaamse lacht (Paradijsvogels,
                                                Peegie in z'n apejaren, Peegie zijn triem door 't leven, De
                                                filisoof van Haagem)
                                                - Meer suers dan soets (verhalen van M. Rosseels, P. Lebau,
                                                C. Schouwenaars, P. Van Aken, H. Vos, C. Walschap)
                                                - Het zonnig uurtje (verhalen van Anne De Vries, Ina
                                                Boudier-Bakker, Henriette Van Eyk, Willem Elsschot)
                                                - Felix Timmermans vertelt (door Felix Heidendal) (2 x)
                                                - Vlaamse verhalen na 1965 (samengesteld door Paul de
                                                Wispelaere)
                                                - Vlaamse verhalen van deze tijd (samengesteld door An-
                                                dré Demedts)
                                                - Poëtisch Panorama (samengesteld door A. Westerlinck)
                                                - Tien moderne Nederlandse essays ( samengesteld door  M. Bots)
                                                (essays van A. Vermeylen, A. Verwey, P. van Ostaijen, A. Rodenko,
                                                 H. Marsman, J. Huizinga, A. Westerlinck, Menno ter Braak,
                                                 Anton Van Duinkerken)
                                                - 54 Vlaamse verhalen (samenstelling M. Gijsen en K. Jonckheere)
                                                - Nederlandsche bloemleing (F. Leytens)   

BIOGRAFIEEN

Rob. De Graeve
                                               Conscience
André Demedts
                                               Jan Vercammen (2 x)
Paul De Wispelaere
                                               Jan Walraevens
Marnix Gijsen
                                               Karel Van den Oever
Henri-Floris Jespers
                                               Paul De Vree
Karel Jonckheere
                                               Omer K. De Laey
Manteau
                                               Boeketje Buysse
Maurice Roelants e.a.
                                               Marnix Gijsen
Ger Schmook
                                               Prosper Van Langendonck
Willy Spillebeen
                                               André Demedts
Herman Teirlinck
                                              August Vermeylen
Frans Van Campenhout
                                              Herman Vos
Flor. Van der Mueren
                                              Benoit, man van zijn volk
Adriaan Van der Veen
                                              Maurice Roelants
A. Van Duinkerken e.a.
                                              Van en over Herman Teirlinck
A. Van Hageland
                                              Ernest Claes (2 x)
J. Van Mierlo
                                              Jan Frans Willems (2x)

Louis Wachters
                                              Lodewijk Van Boeckel

Het Willemsfonds    
                                              Maurtis Sabbe


LETTERKUNDIGE STUDIES

Ludo Simons
                                                Oostnoordoost - Facetten van de uitstraling van Vlaanderens taal en literatuur (2 x)
Ant. Van Elslander
                                                Cyriel Buysse. Uit zijn leven en werk (deel 2) (3 x)
A. Van Hageland
                                                Hendrik Conscience en het volksleven
August Vermeylen
                                                Van Gezelle tot heden
Uitgeverij Grammens
                                                Jaarboek Vlaamse literatuur 1986

J. Smeyers                                Dood van een non. Maria Rosseels. Van roman tot film
 

ALLERLEI

Golfslag
                                                In memoriam Felix Timmermans
Joos Florquin
                                                Ten huize van...
J. De Ceulaer
                                                Te gast bij Vlaamse auteurs, derde reeks
                                                Te gast bij Vlaamse auteurs, vijfde reeks
Fernand Auwera
                                                Schrijven of schieten - Interviews (2 x)
Mark Grammens
                                                De redding van Grenada
Herman Todts
                                                Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden, deel 2
                                                Van België naar Vlaanderen
Fred De Swert
                                                Auteurs in beeld
J. De Vries
                                                Etymologisch woordenboek

Toon van Overstraeten
                                                Op de barrikaden. Het verhaal van de Vlaamse natie in wording. 30 jaar Volksunie.

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers