Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

FRED GERMONPREZ

Fred Germonprez werd geboren te De Panne op 30 december 1914. Hij deed zijn middelbare studies (Grieks-Latijnse humaniora) te Nieuwpoort en Moeskroen en wou daarna rechten gaan studeren. Hij werd echter zwaar ziek en van verder studeren moest hij noodgedwongen afzien. Hij was dan een tijdlang bediende. Na Wereldoorlog II werd hij journalist. Voordien had hij reeds (vanaf 1935) bijdragen geleverd voor literaire tijdschriften zoals "Nieuw-Vlaanderen", "De Vlaamse Gids" en "De Nieuwe Gids".
Zijn eerste novelle "Kinderen van de zee" verscheen in 1938. Bekend werd hij vooral door het populaire "Iseland, Iseland" (1950), een brok stevige en breedgeschilderde epiek (1) over de Ijslandvaart. In latere werken kwamen ook historische onderwerpen aan bod. Zo verschenen o.a. in 1957 "Kaper Jan Bart", een roman rond de figuur van deze Duinkerkse kaper, en in 1964 "Dossier Baekelandt", handelend over de exploten van deze omstreden Westvlaamse rebel. Ook sociale problematiek ging Fred Germonprez niet uit de weg. Zo werden in "Hanen en kraaiepoten" (1961) de moeilijkheden van de grensarbeiders belicht. Hij schreef ook hoorspelen en toneelstukken. Verscheidene van zijn werken werden vertaald.
Ook publiceerde hij onder de pseudoniemen F. Deruyter en Yv. Vandewolve.
Fred Germonprez overleed te Kortrijk op 27 maart 2001.

Bibliografie :

* Kinderen van de zee (novellen, 1938)
* Wij leven (roman, 1939)
* Volk uit de westhoek (roman, 1949)
* De westkust onder vuur (1940)
* Dossier zeven en dertig (verhaal in "Bloei", 1942)
* Dat dwaze hart (roman, 1943)
* Ik wil leven (1944, heruitgave van "Wij leven")
* Iseland, Iseland (roman, 1950)
* Moerduivels (historische roman, 1952)
* Naar veilige haven (massaspel, 1952)

* Mensen in de schaduw (roman, 1954)
* Kaper Jan Bart (historische roman, 1956)
* De derde hoofdzonde (roman, 1958)
* De zee laat niet meer los (1958)
* In de branding (massaspel, 1960)
* Hanen en kraaiepoten (1961)
* Omnibus van de zee (1963) (omvattend : Iseland, Moerduivels, Kaper Jan Bart)
* Dossier Baekelandt (1964)
* Jozef De Coene (1967)
* De magistraat (1969)
* Haaien op de kust (1973)
* Laatste berichten (1978)
* Kortrijkse figuren (1980)
* Omnibus (1982)
* Jozef De Coene en de Kortrijkse kunstwerkstede (1983)

-----------

(1) epiek = (leer van de) heldengedichten

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers