Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

GESCHIEDENIS

VLAANDEREN

- 't Belgiksken in Gaskonje. Vakantie voor het vaderland, L.H. Cotvooghel
- ‘t Pallieterke van Bruno de Winter, Mark Vanvaeck
- 500 moppen uit 't Pallieterke, P. Vink
- 1830 … 150 jaar Vlaamse verdrukking, Were Di
- Aan de jeugd van Vlaanderen, Frans Daels
- Activisten, Julius Vuylstekefonds
- Al bij al heb ik gelukkig geleefd. Het bewogen leven van Marie-Rose Morel, Frank Vanhecke / Koen Dillen
- Amedee Verbruggen, De kasseilegger van de Vlaamse Beweging, Guido Sijs
- Amnestie, Walter Opsomer en Karel Dillen
- Antwoord op den "Brief aan den Koning over de Scheiding van WalloniŽ en Vlaanderen", H. Meert
- August Borms, R. Math. Wijtens
- August Borms. Zijn leven, zijn oorlogen, zijn dood. Christine Van Everbroeck
- Bepalingen en citaten over Nationalisme, Diederik
- Boodschap over de Dinasozending, Joris van Severen
- Borms, Jos Vinks
- Christendom en Vlaamse beweging, Andrť Demedts
- Cyriel Verschaeve en de tweede wereldoorlog, Verschaeviana
- De geboorte van de Vlaamse natie, Manu Ruys
- De Guldensporenslag, Arthur de Bruyne
- De hardheid van hun beste glimlach, Vic Anciaux
- De Nederlanden in Frankrijk, Jozef van Overstraeten
- De offergang der gebroeders Van Raemdonck, O. Dambre
- De Vlaamsche keikop, schoolalmanak voor 1899-1900
- De Vlaamse Beweging tot 1914, I. Wils
- De Vlaamse jeugd in oorlogstijd, 1934-1945, P. Vereecken
- De Vlaamse kwestie, Universitas schriften
- De Vlaamse opstanding, 2 delen, Max Lamberty
- De Vlag, maandschrift april 1941
- De Vlaamse ziel, mevrouw Emiel Hullebroeck
- De Vlamingen, Manu Ruys
- De ware geschiedenis van de Vlamingen, uitgave Belgia 2000
- De wijze vrouw van Vlaanderen, Het leven van Marie-Elisabeth Belpaire, Benoit A. Roose
- Dietsland Europa, maandblad april 1971, Were Di
- Dit Vlaanderen heb ik hartelijk lief, Karel Van Deuren
- Een andere Leeuw van Vlaanderen, Juliaan van Belle
- Een brug te ver. Turkije in de Europese Unie, Philip Claeys / Koen Dillen
- Een halve eeuw Vlaams idealisme, Rik De Ghein en Clem De Ridder
- Er zijn geen Belgen, Dr. Paardekooper
- Essay over de toekomst van Vlaanderen, Mark Grammens
- Evolutie van de Vlaamse beweging van 1795 tot 1950, dl. 3: De twee oorlogen en later, Leo Picard.
- Flamenpolitik en aktivisme, Lode Wils
- Flor Grammens 1899-1985, Louis De Lentdecker
- Frans Van Cauwelaert, K.C. Peeters
- Frans Van Cauwelaert, Mia Van Mechelen
- Frans Van Cauwelaert. Gedenkschriften 1895-1918, Reginald De Schryver
- Gedaan met geven en toegeven, Mark Grammens
- Gedenkboek Mr. Hendrik Borginon
- Gedenkdagen II, Jul. Persyn
- Geel en zwart van de driekleur, Maurits van Haegendoren  
- Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte, 4 delen, H.J. Elias
- Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding, Staf Beelen e.a.
- Geschiedenis van Vlaanderen, 6 delen, R. Van Roosbroeck e.a.
- Hendrik De Man – Cyriel Verschaeve, Arthur De Bruyne
- Herinneringen aan oorlog en repressie, Mark Grammens
- Herman Van den Reeck, De Groene Boekjes
- Het avontuur van de Liebaards, Leo Delfos
- Het feest van de haat, Nemrod
- Het levende Vlaanderen, Emmanuel De Bom
- Het taboe van Vlaanderen, Willy Moons
- Het Verdinaso, eigen werk
- Het Vlaams Blok 1938-1988. Het verdriet van Vlaanderen, Hugo Gijsels - Jos Vander Velpen
- Het Vlaams Blok, Hugo Gijsels
- Het Vlaamse volksleven, K.C®. Peeters
- Het V.N.V. en het militair vraagstuk, Staf De Clercq
- Het Zwartboek, I. De Houthakkers (uitgegeven door de Vlaamsche Ijzersoldaten)
- Hoe de zwarten in de hemel kwamen, Filip den Duvel en Kris Van den Langenberg
- Honderd jaar Vlaamse Beweging. Deel 1: Geschiedenis van het Davidsfonds tot 1914, Lode Wils
- Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden, Delen I, II en III, Herman Todts
- Houden van..., Huldeboek Clem De Ridder, Davidsfonds
- Ik dien, Frans Daels
- In de leer bij Joris van Severen. 2e deel: De Dietsche Rijksgedachte
- In memoriam Cyriel Verschaeve, Verschaeve-Komitee
- Inventaris van het Archief Flor Grammens, Koen Parmentier
- Irma Laplasse, Karel Van Isacker
- Jan Frans Willems, J. Van Mierlo
- Je onbekende vader, Jan Emiel Daele
- Joris van Severen, Maurits Cailliau en Paul Meeus
- Kameraad!. Brief aan een jonge Vlaming, Hk. Brugmans
- Kanunnik Jan David en De Vlaamse beweging van zijn tijd, Lode Wils
- Kerkerbloemen, August Borms
- Kritiek der Vlaamsche beweging, August Vermeylen
- Laarzen. P. Van Herck, J. Van Calsteren, W. Verbeke
- Leer ze mij kennen de Vlamingen, Karel Jonckheere
- Leiding. Orgaan voor het kader van het V.N.V., maandblad aug. 1943
- Leuven '68 of het geloof in de hemel, Paul Goossens
- Levet scone !, Vlaamsche volksaard – Vlaamsche levenskunst, Dr. Paul Drieskens
- Lodewijk Desfol herdacht, Wies Moens
- Losse nummers tijdschrift ‘De Blauwvoet’
- Losse nummers tijdschrift ‘De jonge nationaalsocialist’
- Macht en onmacht van de Vlaamse Beweging, Hugo Schiltz
- Mens sana..., Prof. Dr. Frans Daels
- Met Jef Van Hoof onder ťťn hoed, Mark Liebrecht
- Mijn land is Vlaanderen, liederboek
- Na 30 jaar nog geen amnestie, Politieke onmacht of onwil, Joos Somers
- Oorlog is zelfmoord, pamflet
- Oostfronters, Vlamingen in het Vlaams Legioen en de Waffen-SS, Bruno De Wever
- Op de barrikaden, Het Verhaal van de Vlaamse natie in wording, 30 jaar Volksunie, Toon van Overstraeten
- Orde in BelgiŽ, P. Le Roy (Verdinaso)
- Periodiek Kontakt, Maandblad van de Oud-Oostfrontstrijders, februari 1957
- Periodiek Kontakt, Maandblad van de Oud-Oostfrontstrijders, nr. 9
- Periodiek Kontakt, Maandblad van de Oud-Oostfrontstrijders, nr. 10
- Persoonlijke documentatie en knipsels
- Programma Ijzerbedevaart 1977
- Programma Ijzerbedevaart 1980
- Programma Ijzerbedevaart 1981
- Programma Ijzerbedevaart 1982
- Programma Ijzerbedevaart 1983
- Programma Ijzerbedevaart 1984
- Programma Ijzerbedevaart 1985
- Programma Ijzerbedevaart 1986
- Programma Ijzerbedevaart 1987
- Renaat De Rudder, F. De Pillecyn
- Rommelpot (bloemlezing) (samengelezen door Arthur De Bruyne en Joris Lombaert)
- September 1944, De bevrijding, Herman Todts
- Steden van Vlaanderen, Lieven Geypen en Leopold Vermeiren
- Steken, Hector Van Oevelen
- Ter waarheid over Joris van Severen, Driemaandelijks tijdschrift, 8e jaar, 1990, 4e trimester
- Theo Brouns,  door Jan Eyck e.a.
- Trouw, Arthur De Bruyne
- Trouw totterdood. Borms 1878-1978. Een huldeboek, B.D.A.C.
- Tussen twee vuren, Louis De Lentdecker
- Uit de geschiedenis van Willems-Fonds en Davids-Fonds, Paul Fredericq
- Van BelgiŽ naar Vlaanderen, Herman Todts
- Van repressie tot Egmont, 35 jaar Vlaamse strijd, Jos Vinks
- Van Ijzerfront tot zelfbestuur, Frank Becuwe en Louis De Lentdecker
- Verhandelingen en voordrachten, Frans Van Cauwelaert
- Verslag Ijzerbedevaart 1926
- Verslag Ijzerbedevaart 1927
- Verslag Ijzerbedevaart 1928
- Verslag Ijzerbedevaart 1929
- Verslag Ijzerbedevaart 1930
- Verslag Ijzerbedevaart 1931
- Verslagboek Ijzerbedevaart 1990
- Verslagboek Ijzerbedevaart 1992
- Vertel eens wat over Vlaanderen, Cyriel Verleyen
- Vijftig jaar katholieke letterkunde in Vlaanderen (1885-1937), Oskar Van der Hallen
- Vlaams archief  ’87, jaarboek
- Vlaams archief '88, jaarboek
- Vlaamse beweging, gisteren, vandaag en morgen, DaniŽl Merlevede
- Vlaams nationaal zangfeest 1936
- Vlaams nationaal zangfeest 1939
- Vlaanderen door de eeuwen heen , 2 delen, F. Van Cauwelaert e.a.
- Vlaanderen in Frankrijk, Luc Verbeke (voorwoord door Andrť Demedts)
- Vlaanderen in uniform, delen 1 t.e.m. 4, Jan Vincx
- Vlaanderen waarheen?, NSVAP vůůr en nŠ 10 mei 1940
- Vlamingen aan het oostfront, deel 1 : Het Vlaams Legioen, St.-Maartensfonds
- Vlamingen aan het oostfront, deel 2 : Langemarck, St.-Maartensfonds
- V.N.V. Dienst. Bestuursbulletin van het V.N.V., maandblad juli 1941
- Voeren, Hans van Laar
- Voeren, een heel Happart verhaal, Guido Fonteyn
- Voor mijn volk in nood, F. Daels
- Voor 't Belgikske nikske, Nederland ťťn. Were Di
- Waarheen met de huidige Vlaamsche en Sociale Beweging, M. Kerl
- Wij in BelgiŽ, Flor Wulms
- Wij kregen geen pardon, Willy Vanherp
- Wij verdachten, Renť Lagrou
- Wij vragen geen pardon, Willy Vanherp
- Willem van Saeftinge, Anton Van de Velde
- Zang en strijd. Levensherinneringen, Emiel Hullebroeck
- Zingend Vlaanderen dankt Emiel Hullebroeck
- Zoon van een "foute" Vlaming, Adriaan Verhulst
- Zo stierven zij en wij, Tony Van Dyck

BELGIE

- Barones de Vaughan. De liefde van Leopold II, Leo Van Audenhaeghen
- De hinderlaag van 7 sepember 1884, Prosper Jacobs
- De schone en de koning. Barones de Vaughan en Leopold II, Kris Wagner
- De staatshervorming, brochure Inbel
- Eeuw in beeld, Archief Gazet van Antwerpen
- Geschiedenis van BelgiŽ, 4 delen, Henri Pirenne
- Herderlijke brieven over politiek, Karel Van Isacker
- Het Belgische domdenken. Smaadschrift, Johan Anthierens
- Het proces van Leopold III, Edmond Ronsť
- Het trauma van de troon. Het verdriet van de Van BelgiŽs, Mario Danneels
- Hoe BelgiŽ W.O. II overleefde, Willem C.M. Meyers e.a.
- Kroniek van BelgiŽ, o.l.v. Lieven Struye
- Leopold III, Koning, soldaat, mens, Gust Verwerft.
- Leopold III, Kroongetuige. Over de grote gebeurtenissen tijdens mijn koningschap
- Mijn geschiedenisboek, K. Verhaegen
- Opa, vertel eens van de oorlog Ieper-Berlijn, Jan Maes
- Prins Karel, Louis De Lentdecker
- Prinselijk citatenboek, Theo Jenneval - Zak
- Rood rubber. Leopold II en zijn Kongo, Daniel Vangroenweghe
- Van heem tot vaderland, H. Hespers en L. Vemeiren
- Waarde landgenoten. Onze politieke instellingen, Leo Neels en Katelijne Ronse
- Zij waren onschulding. Ongekende facetten van ons rechtsleven, Jos Cels

WERELDOORLOG I

gas attack- Guldenboek der vuurkaart
- Het 14-18 boek, DaniŽl Vanacker
- Inval van de Duitsers en bezetting 1914-1918
- Onze helden gestorven voor het vaderland, Renť Lyr e.a.
- Oorlog aan de Dijle. Mechelen tijdens de eerste wereldoorlog, Geert Clerbout
- Zeg mij waar de bloemen zijn. Vlaanderen 1914-1918, Gaston Durnez

WERELDOORLOG II

- 18 dagen Blitzkrieg, Louis Van Brussel
- Advokaat in nacht en nevel, Bert Aerts - Jos De Man
- Ark Royal, De prestaties van een Brits vliegkampschip, Ministerie van Voorlichting
- Avions militaires, 1943
- Belgen en bezetters, Het dagelijks leven tijdens de bezetting 1940-1945, Jacques de Launay en
   Jacques Offergeld
- BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, deel 1 : De verloren vrede, Paul Louyet
- BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, deel 2 : Een bezet land, Herwig Jacqmyns
- BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, deel 3 : De nieuwe orde, Maurice De Wilde
- BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, deel 4 : Het verzet, deel l, Paul Louyet
- Belgie in de tweede wereldoorlog, deel 5 :  De kollaboratie, deel 1, Maurice De Wilde
- BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, deel 6 : Het verzet, deel 2, H. Van de Vijver e.a.
- BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, deel 8 : Het cultureel leven tijdens de bezetting, Herman Van de Vijver
- BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, deel 9 : Het minste kwaad, Etienne Verhoeyen e.a.
- BelgiŽ in de tweede wereldoorlog, deel 10 : Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie, Luc De Vos en Frank Decat
- De 18de dag. De tagedie van Leopold III, koning der Belgen. Remy.
- De concentratiekampen en de gedetineerden, R. Buelens
- De eremedaille, brochure Amerikaans bureau voor oorlogsinlichtingen
- De FŁhrerbunker, Schokkende onthullingen over de laatste dagen van Hitler, Uwe Bahnsen en James P.O’Donnell
- De l’offre d’Himmler au jour-V, brochure
- De mooiste jaren van een generatie. De Nieuwe Orde in BelgiŽ vůůr, tijdens en na WOII, Walter De Bock
- De oorlogsmisdaden, mei 1940, Vinkt en omstreken. Commissie voor oorlogsmisdaden
- De slag om Groot-BrittanniŽ, augustus-oktober 1940, brochure Ministerie van Luchtvaart
- De strijd om de Atlantische oceaan, brochure Informatiedienst Verenigde Staten
- De strijdende koopvaardijvloot, brochure
- De tweede wereldoorlog. Begrippen, mensen en militaria van A tot Z
- De tweede wereldoorlog, Een nieuwe visie op de historische feiten, A.J.P. Taylor
- De vijand te lijf, De Belgen in het verzet, W. Meyers en F. Selleslagh
- De volle waarheid over het concentratiekamp Breendonk, Lode Zielens
- Depuis 1939, brochure
- De wereld van Anne Frank, Anne Frank Stichting
- Duitsche Witboek 1940
- Eindstation... Auschwitz, E. De Wind
- Etty Hillesum, Paul Lebeau
- Eva in overall, brochure
- Evolution de la guerre dans le pacifique, brochure
- Gecombineerde operaties 1940-1942, Ministerie van Voorlichting
- Genocide. De Joden in Europa 1939-1945, Wad Rutherford
- Grootboek van de Tweede Wereldoorlog (3 delen)
- Het fort van Breendonk, Raad v. beheer v.h. Nat. Gedenkteken van Het Fort van Breendonk
- Het korte leven van Anne Frank (Dagboek ‘Het Achterhuis’, Verhalen, Haar laatste levensmaanden), Anne Frank Schnabel
- Het schip van de laatste kans. Nazi's en Joden op de SS Serpa Pinto, Rosine De Nijn
- Hitler. Een balans, Guido Knopp
- Hoe men de Amerikaanse soldaat herkent, brochure Amerikaans bureau voor oorlogsinlichtingen
- Hun kleine bevrijding. Herinneringen in woord en beeld, Johan De Roey
- Ik was 20 in "45", BelgiŽ en de Tweede Wereldoorlog, Luc De Vos e.a.
- Inval van de Duitsers en bezetting 1940-1944
- Kultur ?, De lijdensweg van Louis Bamps, politiek gevangene, R. Turf en L. Van Aerde
- Le Patriote Illustrť, 12 november 1939
- Leven in verzet, 40-45, brochure
- Moordenaars onder ons, Simon Wiesenthal en Joseph Wechsberg
- Ooggetuigen '40 '45, samenstelling Boudenwijn van Houten
- Photos documentaires de la guerre mondiale, brochure
- Polizei! Aufmachen!, Gert Lilienthal
- Stille rebellen. De overval op de 20e deportatietrein naar Auschwitz, Marion Schreiber
- Terreur in oorlogstijd, Het Limburgs drama, Jos Bouveroux
- 't Gruwelkamp Breendonk, Jef Peeraer
- Tous sur le front 1940-1941, La dťfense passive d’Angleterre
- U.S.A., Portrait de l’Amťrique en des Amťricains en temps de geurre, brochure
- Un belge observe l’effort du guerre de la Grande-Bretagne, brochure
- Voorspel van de oorlog, Robert T. Elson
- Zum tode verurteilt, Jef Van Hooff

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers