Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

CAESAR GEZELLE

Caesar Gezelle werd geboren te Brugge op 24 oktober 1875. Hij was een neef van Guido Gezelle en een kozijn van Stijn Streuvels.
Hij werd priester gewijd in 1898 en behaalde daarna aan de Leuvense universiteit nog de graad van kandidaat in de Germaanse filologie. Tot 1913 was hij dan leraar te Kortrijk. Vervolgens werd hij onderpastoor benoemd te Ieper. Door de oorlogsomstandigheden trok hij in 1914 naar Versailles (Frankrijk), waar hij leraar Germaanse talen was en aalmoezenier voor de Vlaamse vluchtelingen. Na de eerste wereldoorlog was hij nog een tijdje onderpastoor te Roesbrugge om daarna leraar godsdienst te Ieper te worden. Tegelijkertijd was hij bestuurder van een meisjespensionaat.
Getroffen door de ziekte van Parkinson werd hij in 1933 vervroegd op rust gesteld. Hij ging dan te Moorsele wonen waar hij op 11 februari 1939 totaal vereenzaamd overleed. Zijn hele leven lang was hij overtuigd vlaamsgezind.
In de schaduw van zijn oom bleef Caesar Gezelle een bescheiden doch fijne dichter. In zijn werk komt op een eenvoudige wijze zijn grote liefde voor de natuur tot uiting.
Aan Guido Gezelle wijdde hij enkele interessante studies.
Onlangs werd nog een manuscript met losse prozateksten ontdekt (Mijmeringen).

Bibliografie:

* Verzen (poŽzie, 1902)
* Primula veris (poŽzie, 1903)
* Leyelied (poŽzie, 1903)
* Verhalen der geheims en der verbeelding (Edgar A. Poe, vertaling door C. Gezelle, 1905)
* Kerkhofblommen van Guido Gezelle (voorwoord, 1906)
* Uit het leven der dieren. Intermezzo's (proza, 1908)
* LeliŽn van dalen (PoŽzie, 1909)
* De dood van Yper (proza, 1916)
* Guido Gezelle (proza, biografie, 1918)
* Herbloei (1923)
* Vlaamsche verhalen. Honig uit den West-Vlaamsche biekorf (proza, 1923)
* Zantekoorn. Nagelaten rapelingen van Guido Gezelle's dichtveld (1923)
* Vier lessen over Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1923)
* Keurgedichten van Guido Gezelle (1924)

* Solitudo (1927)
* Uit 't land en 't leven van Guido Gezelle (proza, 1927)
* Yper, oud en nieuw (proza, 1931)
* Gethsemane (1931)
* Mijmeringen (proza, 2009)
* Gedichten (?)
* De kruisweg (?)
* Uit zijn werk (?)
* Vier lessen over Nederlandsche letterkundige geschiedenis (?)
* Voor onze misprezen moedertaal (?)

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers