Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

MAURICE GILLIAMS

Maurice Gilliams werd geboren te Antwerpen op 20 juli 1900.Zijn vader was de boekdrukker Frans Gilliams. Deze schreef  de "Historiek van het Boekdrukkers-Verbond van Antwerpen". Zijn jeugd bracht hij grotendeels door op het buitengoed van de familie in de omgeving van Antwerpen. Hier zou hij de inspiratie vinden voor de novellen in "Oefentocht in het luchtledige" (1933) en "Elias of het gevecht met de nachtegalen" (1936). In het bedrijf van zijn vader leerde hij het vak van typograaf. Zijn eerste werken werden dan ook in eigen beheer uitgegeven.
In de jaren '20 was hij gedebuteerd met enkele in geringe oplage gedrukte verzenbundels dewelke later selectief werden gebundeld in "Het verleden van Columbus" (1933). In zijn dichtwerk uit Gilliams zich als een introvert (1) overgevoelig kunstenaar die op een haast symbolische manier het individueel mensenbestaan weerspiegelt. Dit gebeurt in een zuivere taal, traditioneel en sober, wars van alle experimenteel gedoe. Ook in zijn proza wordt de individualistische mens beschreven die verwoede pogingen onderneemt om de psychische eenzaamheid te ontvluchten. Dit komt naar voor in werken zoals het reeds hoger vernoemde "Elias of het gevecht met de nachtegalen" en "Winter te Antwerpen" uit 1953. Maurice Gilliams schreef ook essays (2), zo o.m. over Paul van Ostaijen en Henri De Braekeleer. Hij had tevens aanleg voor tekenen en bezat een diepgaande kennis van muziek en de beeldende kunsten. Na wetenschappelijk bibliothecaris van het Konininklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen te zijn geweest, werd hij secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde te Gent. Deze functie bekleedde hij van 1960 tot 1975.
In 1980 ontving hij de Grote Prijs van de Nederlandse Letteren.
Hij publiceerde ook onder de schuilnaam Floris van Merckem.
Maurice Gilliams stierf te Antwerpen op 18 oktober 1982.

Bibliografie :

* Landelijk solo (1927, gedichten)
* Eenzame vroegte (1928, gedichten)
* De flesch in zee (1929, gedichten)
* Het Maria-leven (1933, gedichten)
* Oefentocht in het luchtledige (1933, novellen)
* Het verleden van Columbus (1933, gedichten)
* Verzen (1936, gedichten)
* Elias of het gevecht met de nachtegalen (1936, roman)
* Vlaamsche lyriek (1830-1890 (1937, essay)
* Het land van Waes en Polders (1938, proza)
* Gregoria, of : Een huwelijk op Elseneur : exoterische memorabilia (1938)
* Inleiding tot de idee Henri De Braekeleer (1941, essay)
* De man voor het venster (1943, aantekeningen)
* De man in de mist (verhaal uit "Oefentocht in het luchtledige") (in "Meesters der Nederlandse vertelkunst", 1949)
* Een bezoek aan het prinsengraf, essay over de dichter Paul van Ostaijen (1952, essay)
* Winter te Antwerpen (1953, proza)
* De kunst van de fuga (1953, dagboekbladen en essays)
* Tien gedichten (1954, gedichten)
* Vita brevis I (1955, verzamelde werken)
* Vita brevis II (1957, verzamelde werken)
* Vita brevis III (1958, verzamelde werken)
* Emmanuel de Bom (1958, monografie)
* Bronnen der slapeloosheid (1958, gedichten)
* Vita Brevis IV (1959, verzamelde werken)
* Gedichten 1919-1958 (1965)
* Monsieur Albéric (1971, uit "Vita brevis", in "Vlaamse verhalen")

------------

(1) introvert = naar binnen gekeerd
(2) essay = korte verhandeling, letterkundig opstel
 

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers