Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

ALFRED HEGENSCHEIDT

Alfred Hegenscheidt werd geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 6 april 1866. Hij was van Duitse afkomst. In 1885 werd hij onderwijzer. Hij oefende dit beroep uit te Lot en te Brussel. In 1893 promoveerde hij tot doctor in de natuurwetenschappen aan de universiteit te Brussel. Hij was een tijdlang leraar aardrijkskunde te Brussel om vervolgens in 1913 hoogleraar aardrijkskunde te worden aan de Brusselse universiteit. In 1919 huwde hij met Madeleine Heyman, een doctor in de Germaanse talen. In 1930 stichtte hij het Geografische Instituut. In 1936 werd hij Professor Emeritus. Daarna maakte hij een lange wereldreis.
Het literair werk van Alfred Hegenscheidt werd bijna uitsluitend in "Van Nu en Straks" gepubliceerd. Als lid van het Brusselse kunstgenootschap "De Distel" had hij immers nauwe banden met de stichters van "Van Nu en Straks".
De Duitse muziek van Wagner, Beethoven, Bach en konsoorten was een belangrijke inspiratiebron voor zijn poŽzie. Dit blijkt ten overvloede in "Muziek en leven" (1894). Zijn te beperkt beeldend creatief vermogen gaf zijn poŽtisch werk echter niet de nodige uitstraling. De dichter besefte dit zelf ten volle zoals blijkt in "Onmacht" (1896).
Hij kreeg dan ook meer bekendheid met zijn uitgebreide essays (1), o.a. "Lenteleven van Streuvels" (1900) en "Verzen van Prosper Van Langendonck" (1901). Blijvende faam verwierf hij met het toneelstuk "Starkadd" (1897), een romantisch heldendrama en tevens een lyrisch-dramatische (2) projectie van zijn jeugdervaringen.
Zijn laatste literair werk, het essay "Cyriel Buysse", verscheen in 1911. Van dan af werden enkel nog aardrijkskundige studies gepubliceerd, meestal in het Frans.
Alfred Hegenscheidt overleed op hoge leeftijd te Menton (Frankrijk) op 9 februari 1964.

Bibliografie :

* Rust (poŽzie, 1894)
* Rythmus (essay,1894)
* Muziek en leven (poŽzie, 1896)
* Onmacht (poŽzie, 1896)
* Afscheid (poŽzie, 1896)
* Mei (poŽzie, 1896)
* Marialiedje (poŽzie, 1896)
* Starkadd (toneel, 1897)
* Vincent d'Indy (essay, 1897)
* Lenteleven van Stijn Streuvels (essay, 1900)
* Avond aan zee (poŽzie, 1900)
* Verzen van Prosper Van Langendonck (essay, 1901)
* Cesar Gezelle - Koning Oidipoes (essay, 1903)
* Cyriel Buysse (essay, 1911)

-------------

(1) essay = korte verhandeling, letterkundig opstel
(2) lyriek = dichtvorm waarin eigen aandoeningen en gemoedsstemmingen uitgesproken worden
 

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers