Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

GERY HELDERENBERG

Gery Helderenberg werd als Hubert Buyle geboren te Nieuwkerken-Waas op 18 januari 1891.
Als geestelijke was hij aalmoezenier te Calais (tijdens WO I), onderpastoor te Zalardinge, Herdersem en Lede en tenslotte rector (1) van de Zwartzusters, verbonden aan de O.-L.-Vrouwkliniek te Aalst.
Zijn traditionele, door het expressionisme (2) beÔnvloede poŽzie is onverbrekelijk verbonden met zijn religieuze roeping. Hij schreef ook enkel spreekkoren en koorspelen.
In 1975 kreeg hij de Driejaarlijkse Staatsprijs voor PoŽzie.
Hij schreef ook onder de pseudoniemen Lucien van der Meeren en Karel van de Vijver.
Gery Helderenberg stief te Lede op 9 december 1979.

Bibliografie:

* Poemata (1913)
* Lentehemel (1926)
* Liederen van de Heilige Hildegard (1930)
* Smeltkroes (1931)
* Het aanbeeld (1932)
* Dageraad (1932)
* Mysterium Crucis (1934)
* Pastorale voor Maria (1936)
* Dodendans (1937)

* Het gasthuis (1938)
* Polyptiek (1941)
* Tobias (1944)
* De goddelijk harpenaar (1947)
* Omdat ik U bemin (1951)
* Emblematica biblica (1953)
* Triomf van de dood (1955)
* Bernadette vertelt (1958)
* Legende der heiligen (1958)

* Liefde en dood (1961)
* Nacht der symbolen. Contrapuntische variaties (1973)
* Horlogium perpetuum (1974)
* Antiquariaat (1975)
* Verzamelde gedichten (1978)

------------

(1) rector = geestelijk leidsman
(2) expressionisme = kunstrichting waarbij persoonlijke beleving en visie wordt uitgedrukt

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers