Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

JET JORSSEN

Jet Jorssen (eigenlijk Mariette...) werd geboren te Antwerpen op 30 mei 1919. Zij studeerde er voor onderwijzeres in de Stedelijke Normaalschool en gaf twee jaar les in een lagere jongensschool. Tijdens Wereldoorlog II kwam zij in de collaboratie (1) terecht als jeugdleidster. In 1944 huwde zij met Karel de Cat. Bij de bevrijding vluchtte het jonge echtpaar naar Duistland. Bij hun terugkeer werden zij uiteraard getroffen door de repressie (2). Hun huwelijksleven werd niet gespaard van rampspoed. Hun dochter en enig kind Elske kwam in 1954 op 10-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeval. In 1951 schreef Jet Jorssen haar eerste roman "Vermist", geïnspireerd door de tragische dood van haar broer tijdens de oorlog  Na jaren van stilzwijgen verscheen eindelijk haar tweede roman "Wat baat het, Agnes ?" in 1960, gevolgd door "Hotel voor vrouwen" (1961). Op vraag van haar uitgever schreef zij twee jeugdboeken, "Figuranten gevraagd" (1962) gevolgd door "Figuranten in het zadel". Intussen was zij, na eerherstel in 1956, terug in het onderwijs terecht gekomen en gaf les in godsdienst, Nederlands, geschiedenis en Frans te Kapellen. Vanaf 1965 schreef de auteur ook wekelijkse bijdragen voor het weekblad "Zie" onder de titel "Moderne problemen". Tot haar voornaamste werken behoren nog "De smalle weg" (1967), "Ach, Siemeniskinderen" (1978) en "Vrouwen aan het front" (1981). Met deze roman sluit zij terug aan bij haar eerste werk door opnieuw een roman te wijden aan de lotgevallen van Vlamingen die tijdens de oorlog omwille van hun idealen de kant van de Duitsers kozen. Dit geldt ook voor "De laatste dagen" (1981) en "Ballingschap" uit 1986.
Bij het lezen van haar romans heeft men dan ook onmiddellijk de indruk dat zij haar eigen levenservaringen en belevenissen in het verhaal verweeft. Dit gebeurt vaak op een beklemmende realistische manier. Zonder te vervallen in goedkope sentimentaliteit brengt zij steeds de liefhebbende, soms hartstochtelijke vrouw, de begrijpende moeder op het voorplan.
Jet Jorssen was actief in de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen en in het Davidsfonds.
Verschillende onderscheidingen en prijzen werden haar toegekend : Ridder in de Orde van Leopold II (1971), Dr. F. Snellaertprijs van de Vereniging van Vlaamsnationale Auteurs (1977), Ereburger van de gemeente Kalmthout (1984). In 1985 werd in die gemeente trouwens het "Jet Jorssenpad" ingewandeld. Ridder in de Kroonorde werd ze in 1984.
Jet Jorssen verdient zeker een plaats onder de betere Vlaamse auteurs. In het voorwoord van "Eva, adieu" (1990) nam zij - ongeneeslijk ziek zijnde - op ontroerende wijze afscheid van haar lezers. Zij stierf te Kalmthout op 27 juni 1990.
Haar autobiografie "Pelgrimstocht naar God" verscheen posthuum in 1991.

Bibliografie :

* Vermist (roman, 1951)
* Hellenberg (novelle, 1957)
* Wat baat het, Agnes ? (roman, 1960)
* Schrijven, een boeiend avontuur (essay, 1960)
* Hotel voor vrouwen (roman, 1961)
* Figuranten gevraagd (jeugdroman, 1962)
* Figuranten in het zadel (jeugdroman, 1963)
* De smalle weg (roman, 1967)
* Gevecht om een dode vrouw (roman, 1968)
* Speel niet met geluk (bloemlezing tijdschriftartikelen, 1968)
* Een tijd voor wolven (roman, 1969)
* Kot voor vrouwen (1971)
* Och, Siemeniskinderen ! (roman, 1e deel van trilogie, 1974)
* De vrouw in de literatuur (essay, 1975)
* Wat nu, Sinjoor ? (roman, 2e deel van trilogie, 1975)
* Op bezoek bij Jo Haazen, beiaardier (tijdschriftartikel, 1975)
* En toch, Brabo ! (roman, 3e deel van trilogie, 1976)
* De tuin van de familie Pimpelmans (kinderverhaal, 1976)
* De vluchtheuvel (kortverhaal, 1976)
* Wachten op de telefoon (novelle, in "Vrouwen in Vlaanderen schrijven nu", 1977)
* Och, Siemeniskinderen (volledige trilogie, 1978)
* Abortus of leven (essay, 1978)
* Vrouwen aan het front (roman, 1981)
* De laatste dagen (novelle, 1981)
* Trefpunt München (roman, samen met echtgenoot Karel de Cat, 1983)
* Ze hebben vanmorgen Dr. Borms gefusilleerd (essay, 1983)
* Vrouwen aan het front (essay, 1983)
* Geboorte (essay, 1983)
* Richard Wagner, marxist ? (essay, 1983)
* In memoriam Andries Bogaert (essay, 1983)
* In memoriam Juliaan Haest (essay, 1985)
* Ballingschap (roman, 1986)
* Schrijven en feminisme (essay, 1986)
* De machtelozen (roman, 1987)
* Vlucht en repressie (autobiografische kroniek, 1987)
* Kerstmis (essay, 1987)
* Het verloren paradijs (autobiografisch kortverhaal, 1987)
* In memoriam Gaston Claes (essay, 1988)
* Vechten om een leven (greromanceerde biografie van Lieve Moenssens, 1988)
* Omnibus (omvattend : Vermist, Een tijd voor wolven, Gevecht om een dode vrouw) (1989)
* Het glazen dak (1989)
* Eva, adieu... (verhalen, 1990)
* Heksenketel (novelle, ?)
* Pelgrimstocht naar God (autobiografie, 1991)

------------

(1) collaboratie = medewerking met bezettende vijandelijke macht in oorlogstijd
(2) repressie = onderdrukking, met name met betrekking tot massaal optredende verschijnselen, bewegingen, stromingen,
     enz...

 Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers