Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

BERNARD KEMP

Bernard Kemp werd als Bernard Frans Van Vlierden te Hamont geboren op 22 augustus 1926.
Hij studeerde Germaanse filologie (1)  te Leuven en werd hoogleraar in de Nederlandse letteren aan de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel. Hij gaf ook les in de Koninklijke Militaire School. Verder was hij medewerker aan de toenmalige BRT (2) en aan verschillende tijdschriften.
Bernard Kemp schreef vloeiend intellectualistisch (3)  proza, experimenteel getint, met als hoogtepunt de psychologische roman "De glimlachende God" (1965). Hij publiceerde voorts talrijke essays (4) en kritisch proza, zo o.a. "Willem Elsschot" (1958). Hij schreef ook enkele toneelstukken.
Hij was tevens redacteur van "Dietsche Warande en Belfort", secretaris van "Scriptores Catholici", voorzitter van het "Algemeen Nederlands Verbond Brussel" en lid van de "Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden".
Bernard kemp overleed te Leuven op 2 november 1980.

Bibliografie:

* Het laatste spel (roman, 1957)
* Willem Elsschot (essay, 1958)
* De Dioskuren (roman, 1959)
* De kater van Orfeus (roman, 1960)
* Gezelles ondicht (essay, 1960)
* De romankunst van Filip de Pillecyn (essay, 1961)
* Paul Lebeau (essay, 1962)
* De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen, 1930-1960 (essays, 1963)
* Gerard Walschap (essay, 1963)
* De duivel en de non (toneel, 1964)
* Guido Gezelle tegenover het dichterschap (proefschrift, 1965)
* De glimlachende god (roman, 1965)
* De deur (toneel, 1966)
* Albert Van hoogenbemt (essay, 1966)
* Van in 't wonderjaer tot de verwondering (essay, 1969)
* Johan Daisne (essay, 1974)
* De paardesprong (roman, 1976)
* Het weekdier (roman, 1979)

---------------

(1) filologie = wetenschap van de taal
(2) BRT = Belgische radio en televisie, thans VRT
(3) intellectualistisme =  wereldbeschouwing die streeft naar het met het verstand begrijpen der realiteit onder eenzijdige
     waardering van verstandelijke vermogens
(4) essay = korte  verhandeling, letterkundig opstel

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers