Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

PAUL KENIS

Paul Kenis werd geboren te Bocholt op 11 juli 1885.
Hij volgde de humaniora te Turnhout en te Gent en studeerde Germaanse talen aan de Gentse universiteit. Na enige tijd historisch onderzoek verricht te hebben in bibliotheken te Parijs, werd hij beambte bij het Ministerie van Financies te Brussel.
Hij stichtte en redigeerde de tijdschriften "De Boomgaard" en "Het Roode Zeil", werkte mee aan "Elsevier", "Groot-Nederland", "De Nieuwe Rotterdamsche Courant", en was secretaris van de "Vereniging van Vlaamse Letterkundigen".
Deze socialistische flamingant (1) was een neoromanticus (2) in wiens werk het verleden en de erotiek een grote rol speelden. Hij beschikte over een kleurige fantasie en een geestige verteltrant. Tegelijk droeg zijn werk echter de sporen van slordigheid en een gemis aan bezonkenheid. Hij bekommerde zich bovendien niet veel om stijl en compositie.
"De roman van een jeugd" (1914)  geeft zijn ervaringen met het bohémien (3)-leven in Parijs weer. "De kleine mademoiselle Cérisette" (1921) en "De lokkende wereld" (1927) kunnen erotisch genoemd worden.
Niet zonder verdiensten is "Een overzicht van de Vlaamsche letterkunde na Van Nu en Straks" (1930).
Paul Kenis stierf te Brussel op 28 juli 1934.

Bibliografie:

* De roman van een jeugd. Een ondergang in Parijs (1914)
* De wonderbare avonturen van Cies Slameur (1919)
* De kleine mademoiselle Cérisette (1921)
* Fêtes galantes (1924)
* De lokkende wereld (1927)
* Uit het dagboek van Lieven de Myttenaere, lakenkooper te Gent (1927)
* Het leven van meester François Villon (1928)
* De apostelen van het nieuwe rijk (1930)
* Een overzicht van de Vlaamsche letterkunde na Van Nu en Straks (1930)
* Het leven van E. Anseele (1930)
* Historische verhalen (1944)

--------------------
(1) flamingant = voorstander van de Vlaamse Beweging
(2) neoromantiek = nieuwere romantiek
(3) bohémien = jeugdig kunsternaar die geen vast geregeld leven leidt

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers