Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

KUNST EN KULTUUR

ANTIEK

- 2e Antiek kopen omnibus, Antoon van Oirschot
- Antiek in woord en beeld, Antoon van Oirschot
- Antiek kopen, Antoon van Oirschot
- Antiek kopen, Beelden, Antoon van Oirschot
- Antiek kopen, Koper en tin, Antoon van Oirschot
- Wat is antiek 1, Petra Clarijs
- Wat is antiek 2, Petra Clarijs

FOLKLORE EN VOLKSKUNDE

- 1200 jaar Vilvoorde, gemeentebestuur Vilvoorde
- Ad 1939 
- Archiefbeelden Vilvoorde, Adelijn Calderon
- Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse provinciedomein Bokrijk, Jozef  Weyns
- Beknopt verhaal over de bedevaart tot O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel
- Bokrijk, Tuin van de Vlaamse volkskultuur, Jozef Weyns
- De hondenkar, een verdwene straatbeeld, Luc Briers en Marcel Schippers
- De kroniek van de dag, Lucien Boussé e.a.
- De ludieke geschiedenis van de Antwerpse tram, Jack De Graef
- De tomme in de toponymie van Middel-Brabant
- De Vlaamse houtsnede, Louis Lebeer
- Eigen haard, K.C. Peeters
- Graffiti, Handschriften op muren en toiletten, Dr. Stefan Lievens
- Gulden spiegel van Oost-Vlaanderen, M. Grypdonck
- Heksendans. Volksoverleveringen uit de Limburgse Kempen, Alfons Jeurissen
- Het gelaat der Vlaamse steden, Robert Van Passen
- Het openluchtmuseu te Bokrijk
- Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, J. Verbesselt
- Het vervoer door de tijden heen, Christiane Mosselmans-De Coster
- Het Vlaamse volksleven, K.C. Peeters
- Historiek en artistiek van Onze-Lieve-Vrouwkerk te Vilvoorde, Constant Noppen
- Iconografie van Vlaamsch-Brabant. VI. Kanton Vilvoorde, A. Verbouwe
- Invloed der Vlaamse prentkunst in Indië, China en Japan, Jozef Jennes
- Ippa's Gidds van legenden en sagen
- Jaarboek 1997, Heemkring Hertog Hendrik I Vilvoorde
- Kapel van het O.-L.-Vrouwgasthuis Vilvoorde, A.L.E. Verheyden
- Kerkhof Vilvoorde Anno 2002, Heemkundige Vilvoorde Hertog Hendrik I
- Margriet houdt haar water niet, Paul Van Zummeren
- Ons schilderachtig land, A.-J. Witteryck
- Ons volk ontwaakt, 1913
- Ons Volk, 1932
- Ons Volk, 1933
- Ons Volk, 1934
- Onze stad Vilvoorde, A.L.E. Verheyden
- Onze Vlaamsche reuskens, C. De Baere
- Oud Sint Anneke herleeft, Frans Lauwers
- Sint-Niklaas in de legende en in de volksgebruiken, Jan De Schuytter
- Vilvoorde in beeld anno 2002. Heemkundige kring Hertog Hendrik I
- Vilvoorde, zijn ontstaan en geschiedenis, Emile Poumon
- Vlaamsch Leven, 1917-18
- Vlaamse boerenkolonies in Frankrijk, Y. Van Acker
- Vlaamse kunst, een bundel studies, Marcel Deruelle
- Vlaanderen, o welig huis. Zoals Vlaamsche schrijvers hun land zien, E. De Bom e.a.
- Volkswijsheid van dag tot dag, Paul Van Zummeren
- Zesde eeuwfeest van de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop Vilvoorde, brochure
- Zwerven door Vlaanderen, Jan Lambin

GELOOF EN GODSDIENST

- Achter de kloostermuren, Octave Daumont
- Bijbel
- Catechismus
- De bijbelse wereld, Artis, Hans Wildberger
- Geloof en wereld, A. Dondeyne
- Geloofsboek, Bischoppen van Belgie
- Geschiedenis der Abdij van Westmalle
- Godsdiensten, bijvoegsel Gazet van Antwerpen
- Het nieuwe testament
- Het oude testament
- Latijns-Nederlands mis- en vesperboek, J. Koenders
- Nieuw geïllustreerd dagmissaal, Th. Stallaert
- Onze natuurlijke bronnen, Een compilatie uit de Baha’i geschriften

OUDHEID

- Aeneis, Vergilius
- De antieke wereld, T.R. Glover
- De katakomben van Rome, J.F. Aerts
- Drie Griekse tragedies, Aschulos-Sophokles-Euripides
- Het oude Egypte, Claudio Barocas
- Homeros, Gabriel Germain
- Ilias, Homerus
- Kleine atlas van de antieke wereld, H.H. Scullard
- Kunst en geschiedenis van Pompei, Bonechi
- Odysse, Homerus
- Précis de géographie ancienne comparée, F. Ansart
- Wat Hellas en Rome ons gaven, Pieter Lambrechts

SCHILDERKUNST

- Gids voor de kunst in België, R. Lemaire e.a.
- Kunstschilder Alfred Ost, Robert Van Passen
- Kunstschilder Karel Verschaeren, Leo Van Damme
- Meesters der schilderkunst, 8 delen, Soubry
- Nicolaas Rockox, ‘Vriendt ende patroon ‘ van P.P. Rubens, Frans Baudouin
- Olieverschetsen van Rubens, Roger-A. D'Hulst
- Verklarende tekst bij ‘De spreuken’ van Breughel

TOERISME

- België en Groothertogdom Luxemburg, Michelin
- Bergwinter, Intersoc
- De 20 mooiste fietstochten in België, Lannoo
- De Nederlanden in Frankrijk, VTB, Jozef  Van Overstraeten
- Dolomieten, Roberto Donati
- Een zomerse Intersoc
- Fietsen door België, Fit & Gezond
- Gids voor Vlaanderen, VTB, Jozef Van Overstraeten en Jan Gerits
- Heel de Canarische Eilanden
- Het kasteel van Gaasbeek, Maurice Roelants
- Israël, Annie Sacerdoti
- Israël, David M. Jacobs en Kees Scherer
- Israël... steeds mirakel, Bernard Henry
- Kijk op Friesland, Tom Bouws
- Kijk op het groene Friesland, Sietzo Dijkhuizen & Kees Scherer
- Madeira, Berlitz
- Oostenrijk, Franz N. Mehling
- Persoonlijke toeristische informatie over Zwitserland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Engeland, Spanje, Frankrijk en België
- Toeristisch wegwijs in Heerlijkheid Mechelen, Vaartland, Rupelstreek, Klein-Brabant, Wim Van Gelder
- Wandelen in het Dijleland, Toeristische federatie Brabant
- West- en Midden-Zwitserland, ANWB, Roswitha van Maarle en Maarten Mandos

MECHELEN 

MECHELEN GESCHIEDKUNDIG

- Beknopte geschiedenis van het mirakuleus beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk te Mechelen, J. Naulaerts
- Coloma "De onbekende", H.I.C.
- De geschiedenis van Mechelen tot op het einde der Middeleeuwen, Kan. Dr. J. Laenen
- De geschiedenis van Mechelen, Van heerlijkheid tot stadsgewest, Raymond van Uytven
- De toponymie van Mechelen, Vaast Steurs en J. Uytterhoeven
- De toren van Sint-Rombautskerk te Mechelen
- De verspreiding van de lepra te Mechelen in de XVIe en XVIIe eeuwen, Kon. Oudheidkundige Kring
- Fragment ener vroeg-zestiendeeuwse zeekaart te Mechelen, Kon. Oudheidkundige Kring
- Geschiedenis van de stad en heerlijkheid van Mechelen, J. David
- Handelingen van de Kon. Oudheidkundige Kring Mechelen, 1940
- Het arrondissement Mechelen, een regionaal-economisch onderzoek, J. Aerts, R.A. Raymaekers
- Historische aantekening rakende de kerken, de kloosters, de ambachten en andere stichten der
      Stad Mechelen, Jan Schoeffer
- Iconografie van de leden van de Grote Raad van Mechelen, W. Godenne en L. Th. Maes
- Le parlement et le grand conseil à Malines, L. Th. Maes
- Malines, jadis et aujourd’hui, Léopold Godenne
- Mechelen de heerlijke, Emiel Buskens e.a.
- Mechelen in ‘t verleden, Emiel Buskens
- Mechelen, beknopt geschiedkundig overzicht, brochure
- Mechelen, de oude hoofdstad van de Nederlanden, F.O. Van Hammée
- Mechelen, zijn geschiedenis en kunstpatrimonium, Emile Poumon
- Mechelse torens, met almanak. Lucas Van de Leur
- Studia Mechliniensa, Dr. A. Monballieu e.a.
- Uit de geschiedenis van het lager onderwijs te Mechelen op het einde van de XVIe eeuw, Robert Foncke
- Wat weten we over Mechelen, Kon. Oudheidkundige Kring

MECHELEN IN FOTOGRAFISCH BEELD

- De trams uit Haacht, Leuven en Mechelen, André ver Elst
- Gids voor oud en groot Mechelen, Marcel Kocken
- Gids voor oud Mechelen, Marcel Kocken
- Het Mechelen van toen, Frans Vermoortel
- Kent u ze nog, de Mechelaars, Marcel Kocken
- Mechelen, de heerlijke, Korneel Goossens
- Mechelen in oude prentkaarten, deel 2, Marcel Kocken
- Mechelen in oude prentkaarten, Marcel Kocken
- Mechelen volgens Van den Eynde, Marcel Kocken
- Mechelen, de memoires van een stad, Frans Vermoortel
- Mechelen, Frans Verleyen en Jan Decreton
- Mechelen, over mensen en dingen, Marcel Kocken
- Mechelen, vroeger en nu, Marcel Kocken
- Oude prentkaarten van Mechelen, 17 delen, eigen verzameling
- Steden van België : Mechelen, Marcel Kocken en Annelies De Mey
- Zo was … Mechelen, Marcel Kocken

MECHELEN IN GRAVURES, ETSEN , TEKENINGEN, enz.

- De Mechelse ommegang naar oude prenten samengesteld en ingeleid door Marcel Kocken en Jef Heylen
- Het begijnhof van Mechelen, map met zes tekeningen van Wim van Kuyck
- Kunstschilder Alfred Ost, Robert Van Passen
- Mechelen ‘De Heerlijke’, Frans Magriet
- Mechelen in ‘t verleden, Léopold Godenne
- Mechelen in het oeuvre van Alfred Ost
- Mechelen zoals J.B. De Noter het zag, I
- Mechelen zoals J.B. De Noter het zag, II
- Mechelen zoals J.B. De Noter het zag, III
- Mechelen, de Dijle, de beiaard, Alfred Ost
- Mechels groot begijnhof binnen de stadsmuren, Hermanus Johannes Josephus
- Mechelse stadspoorten, Frans Magriet
- Oud Mechelen, Léopold Godenne
- Préliminaires à l'inventaire général des statuettes d'origine malinoise présumées des XVe et XVIe siècles, Willy Godenne
- Twaalf houtgravures van Mechelen, Jozef Leysen

MECHELEN ANEKDOTISCH

- Fabels van de Voddemet, Hendrik Diddens
- Help, de toren brandt !, en andere dappere daden, Jozef Van Balberghe
- Historische en anekdotische toer rond de Mechelse vesten, Pol Van der Poel
- Mechelse kronieken, Frans Berlemont
- Mechelse mijmeringen, verhalen van een minzame wandelaar, Marcel Kocken
- Mechelse zeden, gewoonten, spreek- en zegwoorden, H. J. B. Coninckx
- Sinte Mette, F. Perckmans
- Water in de straten van Mechelen, Frans Berlemont
- Woordenboek van het Mechels dialect, Hendrik Diddens
- Woordenboek van het Mechels dialect, 2 delen, VZW Mechelen 2000+

KATHEDRAAL EN BEIAARDEN

- Beiaarden en hun klokkenspel, R. Ehnam
- Beiaardschool te Mechelen, Jaarverslag 1926-27
- Geschiedkundige wandeling op St.-Rumoldustoren te Mechelen, B. Raymaekers en F.E. Delafaille
- Geshiedenis der metropolitane kerk van den H. Rumoldus, Frans Verhavert
- Histoire de l’Eglise métropolitaine de Saint-Rombaut à Malines, J. Laenen
- L ‘eglise métropolitaine de Saint Rombaut à Malines, guide du visiteur
- Le vrai plan de la tour de St-Rombaut à Malines, G. van Caster
- Mechelen, Sint-Romboutstoren en zijn beiaarden, Frans Vermoortel
- Sint-Romboutskathedraal, VKW
- Toren en beiaard te Mechelen, J. Laenen

BEGIJNHOVEN EN KLOOSTERS

- Achter kloostermuren, Bij de Zusterkens der Armen, Oct. Daumont
- Begijnhof Mechelen 1973, brochure
- De kerk van het Begijnhof te Mechelen, brochure
- De Minderbroeders te Mechelen, Ed. Gouverneur
- Het begijnhof van Mechelen en zijn kerk, F. Vermuyten
- Het Mechels Begijnhof 1975, brochure
- Het oud-Dominicanenklooster te Mechelen, P. Jordanus Piet De Pue
- Jeanne Jugan, stichtster der Zusterkens der Armen, P.C. Crabbe
- Oorsprong, bloei en toekomst van het Mechels groot begijnhof binnen de stadsmuren, T. Van Roy

STRATEN EN GEBOUWEN IN MECHELEN

- De Bruul, van patriciërs tot handelsstraat, Kon. Oudheidkundige Kring
- De houten huizen van Mechelen, Ir. H. Sermeus
- De namen en de korte geschiedenis der huizen in Mechelen, Ad. Reydams
- Gebeeldhouwde kraagstenen in Mechelse huizen (14e-15e eeuw), Prosper Verheyden
- Het Gerechtshof te Mechelen, voormalig Hof van Margaretha van Oostenrijk, Regie der Gebouwen
- Het Paleis van den Grooten Raad, Ph. Van Boxmeer
- Hof van Busleyden, stadsmuseum, brochure
- Malines, la Dyle en la Mélane, H.J.L. Boeynaems-Pontus
- Mechelen, De Korenmarkt
- Mechelen, stadhuis, brochure
- Open monumentendag 1990, algemene brochure
- Open monumentendag te Mechelen, 1989
- Open monumentendag te Mechelen, 1990
- Open monumentendag te Mechelen, 1991, Gotische interieurelementen

OP-SINJOORKEN

- De waarachtige geschiedenis van Op-Sinjorken, Hendrik van Tichelen
- Het Op-Signoorke van Mechelen, brochure
- La vérité sur Op, Signorken, V. Hermans
- Op, Signorken, zijn legenden en zijn oorsprong, Jan De Schuyter
- Op-Sinjoorken, gelegenheidsnummer december 1949

BEKENDE MECHELAARS

- Frans Notelaars, staatsingenieur, Tobie Claes
- Kunstschilder Alfred Ost, Robert Van Passen
- Kunstschilder Karel Verschaeren, Leo Van Damme
- Lucas Faydherbe, beeldhouwer en architect, brochure
- Margaretha van Oostenrijk, Het boeiende leven van een grote dame, Frans Vermoortel
- Rembert Dodoens, Een greep uit zijn leven, zijn tijd, zijn werken, Guido Thijs
- Rik Wouters, brochure

MECHELEN IN OORLOGSTIJD

- De Duitschers te Mechelen, Frans Verhavert
- De geheimzinnige kazerne Dossin, Jos Hakker
- Mechelen in de tweede wereldoorlog, Sabine Deboosere

COLOMA

- Coloma ‘de onbekende’, H.I.C.
- Mijn kinderjaren in de Hanswijkenhoek, Hendrik Diddens
- St.-Jozef Coloma, den Hanswijkenhoek, Staf Van Goethem

SPOORWEG

- De Mijlpaal van de Belgische Spoorwegen te Mechelen, Jan Goossens
- Rond de Mijlpaal, industrieel ergoed in Mechelen, Patrick Egels en Frans Geys

CAVALCADES

- Programma der jubelfeesten van O.-L .-Vrouw van Hanswijk 1913
- Aandenken van het jubelfeest 1913
- Gedenkboek praalstoet 1913
- Cavalcades te Mechelen, de ommegang en de geschiedenis van Op Signorke, Leopold Godenne
- Cavalcades de Malines, L’ommegang en l’histoire de Op Signorke, Leopold Godenne
- Jubelfeesten van O.-L.-Vrouw van Hanswijk 1938, officieel programma
- Gedenkboek der jubelfeesten 1938
- Hanswijkcavalcade 1963, programmaboekje
- Cavalcade, ommegang 1988, programmaboekje
- Mechelen, Hanswijkcavalcade 1988, brochure
- De ommegang van Mechelen, grote brochure
- Gedenkboek jubelfeesten Hanswijk 1000, 1988

ANDERE EVENEMENTEN

- Beiaardspel 1957
- Cavalcade et fêtes publiques données par la ville de Malines à l’occassion de la visite de S.M. Le Roi et de la famille royale le 3 juillet 1854, C. Seldenslagh
- Eerste uitvoering van Franciscus, oratorium van E. Tinel, 22 augustus 1988
- Inhuldiging van het standbeeld van P.-J. Van Beneden, programma der feestelijkheden 24 juli 1898
- Concerts de carillon 1902, programma
- Tentoontstelling met prijskamp voor handwerk, 17 juli 1904, kataloog
- Jef Denyns beiaardspel 1925, programma
- Jef Denyns beiaardspel 196, programma
- Groot rijfeest 14e regiment artillerie, 16 mei 1926
- Groot militair feest, 29 en 30 juni 1930
- Uitvoerig programma van het Groots Torenfeest, Dag van den beiaard, 22 september 1946
- Klok der bevrijding, wijding en overdracht, 26 mei 1947
- Hanswijkprocessie, 24 mei 1981
- 9e Internationaal folklorevestival Mechelen, augustus 16981
- Jubelviering 750 jaar Minderbroeders te Mechelen, 26 november 1981
- 10e Internationaal folklorefestival Mechelen, augustus 1982
- 11e Internationaal folklorefestival Mechelen, augustus 1983
- Hanswijkprocessie, 24 mei 1987
- Voetrally door Oud-Mechelen, juli-augustus 1988
- De Heks van Mechelen, MMT 1992
- Informatieblad Keizer Karel 2000

TOERISTISCHE BROCHURES

- Catalogue du musée de la ville de Malines, 1869
- Gids voor Mechelen, 1962, Joos Somers
- Gids voor stedelijke informatie, 1967
- Gids voor stedelijk informatie, 1982, Joos Somers
- Heerlijkheid Mechelen, 1979
- Info Amelinckx, mei 1976, Mechelse spoken
- Mechelen 1969, informatiebrochure
- Mechelen kunststad, brochure
- Mechelen verwacht u 1958
- Mechelen, 1963
- Mechelen, 1984
- Mechelen, waar muziek uit de hemel valt
- Mechelen, wandelboekje BTW
- Stad Mechelen, informatiegids 1981

VARIA

- Centrum voor speelgoed en volkskunde
- De Mecheleir, jaargangen 1, 2 en 3
- De Mechelse ciné-amateur, 3e jaargang, sept. '56
- De wereld van het poppenspel, stad Mechelen
- Een bezoek aan Museum voor Folklore
- Mijn poppenkast, Gerard de Hornois
- Mechelse knipselalmanak; Lucas Van de Leur
- Mechelse literatuuralmanak, Lucas Van de Leur
- Mechelse plantenalmanak, Lucas Van de Leur

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers