Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

HUBERT LAMPO

Hubert Lampo werd geboren te Antwerpen op 1 september 1920 als zoon van een postbediende en een onderwijzeres. In 1938 behaalt hij het diploma van onderwijzer, in 1941 dat van geaggregeerd leraar. Tot 1944 geeft hij les. In datzelfde jaar wordt hij tewerkgesteld bij het Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen. Na zijn militaire dienst wordt hij journalist-kunstcriticus. Hij oefent dit beroep uit tot 1965. Hij speelde een actieve rol in de Vlaamse letterkundige wereld, o.m. als redactiesecretaris van het "Nieuw Vlaams Tijdschrift". Ondertussen werd hij in 1948 tevens rijksinspecteur van de Openbare Bibliotheken. Vanaf 1965 is hij hoofdinspecteur. In 1973 werd hij voorzitter van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen en in 1979 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. In 1989 werd hij vereerd met de titel van eredoctor aan de universiteit van Grenoble. Hubert Lampo huwde driemaal. Hij woont thans in Grobbendonk.
Hubert Lampo debuteerde met de roman "Don Juan en de laatste nimf" (1942), gevolgd door "Hélène Defraye" (1945) en "De ruiter op de wolken" (1948). Deze werken zijn psychologische romans waarin misterieuze supra-rationele verbanden gesuggereerd worden, hetgeen zijn latere magisch-realistische strekking reeds doet vermoeden. In "Triptiek van de onvervulde liefde" uit 1947 ontpopt Hubert Lampo zich dan ook naast Johan Daisne elementen en bepaalde interpretaties van de cultuurgeschiedenis. De schrijver lijkt hierbij inspiratie gevonden te hebben in als grondlegger van het magisch-realisme (1) in Vlaanderen. Zoals Daisne combineert Lampo de weergave van realiteit en fictie met als resultaat een nieuwe psychologisch samenhangende werkelijkheid. In tegenstelling tot Daisne echter, maakt Lampo hierbij ook gebruik van parapsychologische (2)Jungs archetypenleer. Zo o.a. verwijst in "De komst van Joachim Stiller" (1960) het verschijnen van een raadselachtige verlossersfiguur naar het messias-archetype (3). Ook de Orfeusmythe (4) speelt een rol in verschillende verhalen en romans. Dit komt o.m. tot uiting in "De goden moeten hun getal hebben" (1969). De schrijver verklaarde echter ooit zelf dat dit alles spontaan en intuïtief gebeurde : hij volgde gewoon zijn inspiratie en onderkende pas later de archetypische grondslagen van zijn werk.
Het latere werk van Lampo wordt gekenmerkt door meer en meer intriges en steeds diepere peilingen in het onbewuste van zijn personnages. Getuige hiervan is "De heks en de archeoloog" uit 1967. Naast zijn romans schreef Hubert Lampo nog talrijke essays. Hij vertaalde ook uit vreemde talen, o.a. enkele romans van Françoise Sagan. Bovendien was hij ook nog gedurende 20 jaar redacteur kunst en letteren bij "De Volksgazet" en werkte hij mee aan verschillende tijdschriften.
Naast talrijke andere prijzen, ontving de schrijver in 1963 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor zijn roman "De komst van Joachim Stiller". In 1983 kreeg hij de Prijs van de Vlaamse Provincies. In 1993 tenslotte ontving hij de Gouden Erepenning van de Vlaamse Raad. Zijn werk werd in verschillende talen vertaald en "De madonna van Nedermünster", "Kasper in de onderwereld" (= De goden moeten hun getal hebben) en "De komst van Joachim Stiller" werden verfilmd.
Hubert Lampo overleed te Essen op 12 juli 2006.

Bibliografie :

* 1942 : Don Juan en de laatste nimf (roman)
* 1943 : De jeugd als inspiratiebron (essay)
* 1945 : Hélène Defraye (roman)
* 1947 : Triptiek van de onvervulde liefde (romans, omvat: Don Juan en de laatste nimf, Regen en gaslicht, De     
   geliefde van Falun
)
* 1948 : De ruiter op de wolken (roman)
* 1950 : De Vlaamse steden (essay)
* 1951 : De roman van een roman (essay)
* 1951 : Idomeneia en de kentaur (i.s.m. Ben van Eysselstein)
* 1952 : De belofte aan Rachel (roman)
* 1952 : Marstboom (essay)
* 1952 : Cauda met Irene (novelle)
* 1953 : Het zwarte sterrenbeeld (radiofonisch treurspel)
* 1953 : Terugkeer naar Atlantis (roman)
* 1955 : Jan Vaerten (essay)
* 1955 : De duivel en de maagd (roman)
* 1957 : Toen Herakles spitte en Kirke spon (essay)
* 1956 : Lode Zielens (essay)
* 1959 : De geliefden van Falun
* 1960 : De komst van Joachim Stiller (roman)
* 1960 : Joris Minne, beeldhouwer (essay)
* 1961 : Felix Timmermans, 1886-1947 (essay)
* 1962 : Hermione betrapt (roman)
* 1963 : De geboorte van een god (novelle)
* 1963 : De madonna van Nedermunster (novelle)
* 1964 : Dochters van Lemurië (novellen, omvattend : Regen  en gaslicht, De geliefden van Falun, Cauda met Irene,
    Idomeneia en de kentaur, De geboorte van een god, De madonna van Nedermunster)
* 1965 : Lod. de Maeyer (essay)
* 1966 : Armand Boni. Van literair grisaille tot episch fenomeen (lezing)
* 1967 : De heks en de archeoloog (roman)
* 1967 : De draad van Ariadne (autobiografie)
* 1967 : De ring van Moebius, I (essay)
* 1968 : Het oponthoud (door Nico Crama) (filmscenario)
* 1969 : De goden moeten hun getal hebben (roman)
* 1970 : Er is meer Horatio... (essay)
* 1970 : Malpertuis (vertaling uit het Frans van werk van Jean Ray)
* 1971 : Liefde 1843 (roman van Pieter Frans Van Kerckhoven, "vertaald" in hedendaags Nederlands)
* 1971 : De madonna van Nedermunster (uit "Dochters van Lemurië", in "54 Vlaamse verhalen")
* 1972 : De vingerafdrukken van Brahma (roman)
* 1972 : De ring van Moebius, II (essay)
* 1972 : De zwanen van Stonehenge (essay)
* 1972 : De madonna van Nedermunster (door Nico Crama) (filmscenario)
* 1972 : Felix Timmermans : mens, schrijver, schilder, tekenaar (essay)
* 1974 : Grobbendonkse brieven (essay)
* 1974 : Kasper in de onderwereld, of : De goden moeten hun getal hebben (roman)
* 1975 : Lod. de Maeyer, asceet, alchemist, kunstschilder (essay)
* 1975 : Kroniek van Madoc (essay)
* 1975 : De neus van Cleopatra (essay)
* 1975 : Nachtdienst (uit "De kortste verhalen van Hubert Lampo" in "Verhalentrommel, Nederlandse en Vlaamse vertelkunst na 1945 tot heden")
* 1976 : Een geur van sandelhout (roman)
* 1976 : De prins van Magonia (roman) (in "Sociale Verhalen")
* 1977 : De verzoeking (radiospel)
* 1978 : De engel en de juke-box (verhalen) (omvattend : Marie-Rose-Marie, De zoon van meneer Davidson, De engel
    en de juke-box, Clarissa en de poesen)
* 1978 : Joachim Stiller en ik (= De draad van Ariadne) (autobiografie)
* 1979 : De geboorte van een god (novelle)
* 1979 : Verhalen uit nomansland (omvattend : Regen en gaslicht, De zoon van meneer Davidson, De Madonna van
    Nedermunster, Cauda met Irène, Marie-Rose Marie, De geboorte van een god)
* 1980 : Dialogen met Olivetti (essay)
* 1980 : Wijlen Sarah Silbermann (roman)
* 1981 : In de voetsporen van Koning Arthur (door Anton Stevens) (televisiefilmscenario)
* 1982 : Cauda met Irène (uit "Zes Vlaamse novellen", in "De grote buurman en andere verhalen")
* 1983 : Omnibus (omvattend : De vingerafdrukken van Brahma, Dochters van Lemurie, Kasper in de onderwereld)

* 1983 : De Antwerpse romans (omnibus) (Omvattend:  Terugkeer naar Atlantis, De komst van Joachim Stiller, Een
   geur van sandelhout)
* 1983 : Zeg maar Judith (roman)
* 1984 : Het kind moet een naam krijgen (uit "De neus van Cleopatra", 1975) (in "Vlaamse verhalen na 1965")
* 1985 : De eerste sneeuw van het jaar (roman)
* 1985 : Het graalboek (omnibus) (omvattend: De heks en de archeoloog, Wijlen Sarah Silbermann, Vier Graalessays (De Graal en zijn wereld, De stad van de Graal, Lohengrin te Antwerpen, Priester Johannes Parcifals neef))
* 1985 : Koning Arthur (essay)
* 1986 : De verhalen
* 1988 : Terugkeer naar Stonehenge. Een magisch-realistisch droomboek (essay)
* 1988 : Oorlogsjaren (roman)
* 1988 : De man die onderdook en andere verhalen
* 1989 : De elfenkoningin (roman)
* 1990 : De verdwaalde carnavalsvierder (roman)
* 1991 : De man die nergens kwam (roman)
* 1992 : Schemertijdmuziek (roman)
* 1993 : De wortels van de verbeelding (essay)
* 1994 : De geheime academie (roman)
* 1995 : De magische wereld van Hubert Lampo. Zijn beste verhalen
*    ?   : Bonjour tristesse (vertaling van het werk van Françoise Sagan)

-----------
(1) magisch-realisme = letterkundige stroming die het leven en de wereld wil weergeven al een onverbreekbare eenheid
      van realiteit en droom met tevens een bovenzinnelijke dimensie
(2) parapsychologie = wetenschap der paranormale verschijnselen en begaafdheden
(3) archetype = oorspronkelijk beeld of model
(4) Orpheus = figuur uit de Griekse mythologie die met zijn gezang mens en dier in zijn ban bracht en na het verlies van zijn
      vrouw doelloos en eenzaam rondzwierf
-----------

Meer interessants over
                                       1.Hubert Lampo.
                                       2. Hubert Lampo (Hubert Lampo Genootschap)

 Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers