Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

KAREL LODEWIJK LEDEGANCK

Karel Lodewijk Ledeganck werd geboren te Eeklo op 9 november 1805.
Deze volksjongen werkte zich na veel inspanning en ontbering op van arbeider tot buitengewoon hoogleraar te Gent, via de tussenstadia van klerk, vrederechter en inspecteur bij het onderwijs.
Na reeds in 1836 het gedicht "Het klavier" gepubliceerd te hebben, debuteerde hij in feite in 1938 met de bundel "Bloemen mijner lente". Zijn eerste werk stond onder de invloed van de Engelse en Franse romantiek (1), meer bepaald van Byron en Lamartine. Zijn latere gedichten waren eerder pessimistisch.
Met zijn "Drie zustersteden" (1843), gewijd aan Gent, Brugge en Antwerpen, en "het dichtelijk evangelie van de Vlaamse Beweging" genoemd, beleefde hij een ware triomf. In deze trilogie toonde hij zich de beste dichter van zijn generatie. In verheven of weemoedige verzen verkondigde hij zijn liefde voor zijn volk en zijn geloof in de toekomst. Thans komt dit voor ons natuurlijk enigszins gezwollen en pathetisch (2) over, wat uiteraard niets wegneemt van de waarde ervan.
Karel Lodewijk Ledeganck stierf te Gent op 19 maart 1847.

Bibliografie :

* Het klavier (1836)
* Bloemen mijner lente (1839)
* Het graf mijner moeder (1839)
* Het burgslot van Zomergem (1840)
* De zinnelooze (1841)
* Verspreide en nagelaten gedichten (1842)
* De boekweit (1844)
* De drie zustersteden (1846)
* Volledige dichtwerken (1889)
* Keurgedichten (1942)

-----------

(1) romantiek = kunstrichtingdie gevoel en verbeelding op de voorgrond stelt
(2) pathetisch = gevoelvol, hartroerend, hartstochtelijk, hoogdravend

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers