Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

GEZUSTERS LOVELING

Rosalie Loveling werd geboren te Nevele op 20 maart 1834. Virginie werd er geboren op 17 mei 1836. Hun zuster Pauline was de moeder van Cyriel Buysse. Na het overlijden van vader Herman Loveling, in 1846, vestigde moeder Marie Comparé zich te Gent bij haar zoon Cesar. Hier kwamen de gezusters Loveling terecht in intellectuele kringen met een liberaal-antiklerikaal gedachtengoed, zodanig dat zij enkele jaren later als vrijzinnigen naar Nevele terugkeerden. Zij kweten zich weliswaar nog wel van hun kerkelijke plichten, maar zetten hun stadsleven voort zonder het minste contact met de plaatselijke landelijke bevolking. In hun later literair werk wordt deze dan ook van op afstand beschreven, echter niet vanuit de hoogte.

Rosalie Loveling debuteerde onder invloed van Klaus Groth, van wie zij het verhaal "Trinia" vertaalde (1864).
Samen gaven de gezusters gedichten uit. Het was realistische observerende poëzie met een ietwat sentimentele grondslag. De publicatie gebeurde o.m. in het "Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje". Samen brachten ze ook twee bundels novellen en schetsen uit die zowel het landelijk milieu met zijn boerenbevolking als de stadsburgerij tot onderwerp hadden. Het gedicht "Het geschenk" en de novelle "Meester Huyghe", beiden geschreven door Rosalie, genoten grote bekendheid.
Rosalie Loveling stierf te Nevele op 4 mei 1875.
   

 Virginie Loveling zal na het overlijden van haar zuster in hoofdzaak novellen (1) en romans  schrijven. Deze bekleden wegens hun gematigd (o.a. over folklore). Met haar neef Cyriel Buysse publiceerde zij in 1912 "Levensleer", een humoristische roman over de realisme (2) en intellectuele en psychologische inslag een aparte plaats in de Vlaamse literatuur en beschrijven het toenmalige tijdsklimaat op indringende wijze. In "In onze Vlaamse gewesten" (1877) uit zij haar liberale en antiklerikale gevoelens. In "Sophie" uit 1885 komt de schoolstrijd aan bod. Met de roman "Een dure eed" (1891) kreeg zij officiële erkenning. Hij werd met de Vijfjaarlijkse Prijs voor Nederlandse letterkunde bekroond. Samen met "De Twistappel" (1904) en "Het revolverschot" (1911) behoort dit tot haar beste werk. Zij schrikt er in haar werken niet voor terug de - zeker voor die tijd - gevoelige onderwerpen als erfelijkheid, opvoeding, geloof en vrouwenemancipatie aan te snijden. Zij schreef ook kinderboeken en essays (3)franskiljonse (4) Gentse burgerij.
Zij publiceerde ook onder de schuilnamen A. P. Samien en Walter.
Virgie Loveling overleed te Gent op 1 december 1923.

Bibliografie :

Rosalie Loveling

* Vreest gij niet (1853)
* Trinia (1864)
* Het licht op oog (1866)
* De eerste opvoeding (1963)
* Het meesterschap (1986)
* Het geschenk (?) (in "Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd", 1978)

Rosalie en Virginie Loveling :

* Gedichten (1870)
* Novellen (Rosalie : Jan-oom en Belle-Trezeken, De baan der kunst, Serafine, Broeder en zuster, Meester Huyghe) (Virginie: Drie kleine schetsen, Sidon, In de Hope van Vrede, De verdwaalden, Emiliaantje) (1874)
* Nieuwe novellen (Rosalie: Mijnheer Daman en zijn erfgenamen, Juffrouw Leocadie Stevens, Po en Paoletto) (Virginie: Octavie en Estelle, De kwellende gedachte, De vijftig franken) (1876)
* Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen (Virginie: Polydoor en Theodoor) (Rosalie: De hond, Uwe tweede vrouw, Het eenig kind, De gierigheid, Kinderverdriet, Onbehendige troostwoorden, Iets over het onderwijs der vrouw, Beloften en bedreigingen, Mijn verre neef) (1883)
* Onze Rensen (1950)
* Mijn verre neef (uit "Polydoor en Theodoor en andere novellen en schetsen", in "Terugblik met vergezicht", 1960)
* Meester Huyghe (uit "Novellen", in "54 Vlaamse verhalen, 1971) (ook in "Vlaamse cassette, deel I", 1954) (ook in "Omnibus Vlaamse Parels 19e eeuw, 1972)
* Niets is onbeduidend (bloemlezing verzameld en ingeleid door A. Van Elslander, 1978)
* Po en Paolet (in "Vlaamse dorpsverhalen uit vroeger tijd", 1978)

Virginie Loveling :

* In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen (1877) (onder schuilnaam W.G.E. Walter)
* Drie novellen (omvattend: Vreemde invloed - Mijn goede faam - Kromme Cies) (1879)
* Josijntje. Verhaal voor kinderen (1883)
* Fideel en Fidelineken. Verhaal voor kinderen (1883)
* Het hoofd van 't huis en allerlei schetsen (omvattend: De waarheid in de kunst -Iets over Andersens vertellingen - Een Sinte-Niklaasavond - In de arme huisjes - De keus eener kostschool - Indien men het kan vinden!... - Een letterkundig ondehroud - Medelijden - Goede raad - Tranen in de kerk - Nieuwjaarsbezoeken op het dorp - Bloemengeschenken (1883)

* De spinnekop, Braaf maar niet onbedachtzaam zijn en Gevangen zijn. Drie verhalen voor kinderen (1884)
* De sledevaart (1884)
* De muisjes. Verhaal voor kinderen (1884)

* Sophie (3 delen) (1885)
* De kleine Italianen. Vertelsels (1886)
* Een Sint-Nicolaasgeschenk. Vertelsel (1886)

* Van allerlei. Verhaal voor kinderen (1886)
* De bekoring. Verhaal voor kinderen (1886)

* De geschiedenis van Moorken. Verhaal voor kinderen (1886)
* Plagen en goeddoen. Verhaal voor kinderen (1886)
* Het onweder. Verhaal voor kinderen (1886)
* Een winter in het Zuiderland (1890)

* Een dure eed (1891)
* Idonia (1891)
* Eene idylle (1893)
* Een vonkje van genieen andere novellen (omvattend: Een bloeiend appelboomtakje - Charlotte - De "Conferring of degrees" te Cambridge - Een wereldlijk hospitaal - Een nacht aan boord - Een laatste echo - Antipoden - Vlug geschetst - Een catholieke processie in Hannover - De gemeente betaalt niet meer - Onze liefdadigheid - De roos - De twee Honoré's - Een boom) (1893)
* De troon van Engeland (1893)
* De bruid des Heeren (1895)
* Mijnheer Connehaye (1895)
* Het land der verbeelding - Op Bovegem (1896)
* Madeleine (+ Contrasten) (1897)
* Meesterschap (1898)
* De twistappel (1904)
* Efelijk belast (1906)
* De groote manoeuvers (1906)
* Het lot der kinderen (1906)
* Erfelijk belast (1906)
* Jonggezellen Levens (+ Meesterschap - Vrijheid-Blijheid - Bella en Sieska - Wintergezichten) (1907)
* Een revolverschot (1911)
* Levensleer (samen met C. Buysse) (1912)
* De Spinnekop - Braaf, maar niet onbedachtzaam zijn - Gevangen zitten (1912)
* Bina (+ Onze idealen - Peetje Girre - Een terugkomst - Kijkjes in de huizen) (1915)
* Tamboer (+ Een stierengevecht - Perrico en grootmoeter Tonia) (1920)
* Van hier en elders (omvattend : Een karmelietes, Madame Barré, Drie kleine schetsen, Plaatje Mulderman,
   Levensbeeldjes, Stoombootindrukken, Baron en Baronesken, Boerenidylletje, Het Onze Vader) (1925)
* Volledige werken (10 delen) (1933-36)
* Herinneringen aan Franskens (1950)
* Herinneringen (omvattend: Biografie - Florence Schoor - Perrico en grootmoeder Tonia - Meester Neirinck - Herinneringen aan Frans Rens - Nopken - Milan van Servië - Een soirée bij Busken Huet en een receptie bij Victor Hugo) (1967)
* Meester Neyrinck (in "Omnibus Vlaamse Parels 19e eeuw, 1972)
* Mijn goede faam (in "Vlaamse dorpsverhalen uit voreger tijd", 1978)
* In oologsnood. Virginie Lovelings dagboek 1914-1918 (1999)
* Oorlogsdagboeken (2005)

-------------

(1) novelle = kort verhaal in proza
(2) realisme = kunstrichting die in haar uitbeeldingswijze objectief herkenbare werkelijkheid neerlegt
(3) essay = kort verhaal, lettrkundig opstel
(4) franskiljon = fransgezind Vlaming

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers