Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

RICHARD MINNE

Richard Minne werd geboren te Gent op 30 november 1891. Hij volgde de handelsafdeling aan het atheneum te Gent. Hij kreeg er o.m. les van Renť De Clercq .
Samen met Raymond Herreman , Karel Leroux en Maurice Roelants was hij medestichter van het tijdschrift "'t Fonteintje" (1921-1924).
Hij was ongeveer een jaar ambtenaar bij het Ministerie van Justitie, doch moest wegens zijn zwakke gezondheid dit ambt opgeven. Hij vestigde zich dan te Bachte-Maria-Leerne en vervolgens te Waarschoot. Hij was een tijdje landbouwer.
Het boerenbedrijf zegde hij echter vlug vaarwel. Hij verhuisde in 1928 naar het kunstenaarsdorp Sint-Martens-Latem.
In 1930 werd hij journalist bij de krant "Vooruit", waar hij o.m. de rubriek "In 20 lijnen" verzorgde. Hij werd tevens redactielid van het "Nieuw Vlaams Tijdschrift".
Richard Minne was een non-conformist (1). Zijn oeuvre is niet omvangrijk doch wel interessant omwille van zijn ironisch scepticisme (2) dat verwoord wordt in een beknopte krachtige taal. Zijn gedichten zijn dikwijls van bitterheid en ontgoocheling doortrokken.
Hij ontving voor "Wolfijzers en schietgeweren" in 1946 de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Nederlands Proza.
Hij schreef ook nog onder het pseudoniem Pierken.
Richard Minne overleed te Sint-Martens-Latem op 1 juni 1965.

Bibliografie :

* In den zoeten inval (poŽzie, 1926)
* Heineke Vos en zijn biograaf (novelle, 1933)
* Wolfijzers en schietgeweren (poŽzie en proza, 1942)
* Album 1944 (proza, samen met Raymond Herreman, 1944)
* In 20 lijnen (verzameling kronieken,1946)
* In 20 lijnen (verzameling kronieken, 1955)
* In den zoeten inval en andere gedichten (verzamelde gedichten, 1955)
* Cyriel Buysse (essay, 1959)
* Malve en erica (poŽziebloemlezing, 1967)
* Gelijk alles plezierig en weemoedig is in 't leven (brieven, 1994)
* Verzamelde verhalen (proza, 1994)
* Stripverhalen 1931-1935 (met Frits Van den Berghe, 1996)
* Brieven van Pierken (2001)

-----------

(1) non-conformisme = het afgescheiden zijn
(2) ironie = spottend het tegengestelde zeggen van wat men bedoelt; scepticisme = twijfelzucht

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers