Louis' Thuispagina  - VLAAMSE SCHRIJVERS

ACHILLES MUSSCHE

Achilles Mussche werd geboren te Gent op 12 augustus 1896 in een arbeidersgezin. Vader was huisschilder, moeder spinster in een fabriek. Zijn jeugd bracht hij door in armoede. Zijn ganse latere werk zal hierdoor beÔnvloed worden en het is niet te verwonderen dat hij heel zijn leven overtuigd socialist bleef. Op zijn veertiende jaar ging hij werken als jongste bediende, doch nadien slaagde hij in een toelatingsexamen voor de lagere normaalschool. Van 1911 tot 1915 studeerde hij, samen met Maurice Roelants overigens, voor onderwijzer aan de Rijksnormaalschool van Gent. Dit vergde van het arme gezin enorme opofferingen. Tijdens zijn studieperiode raakte hij gefascineerd door de literatuur, niet alleen de Nederlandse maar ook de Duitse, Franse en Engelse, alsmede door het boedhisme. Hij werd leraar Nederlands aan de normaalschool waar hij gestudeerd had, daarna rijksinspecteur normaalonderwijs voor de Germaanse talen.
Hij werd bekend met "De twee vaderlanden" (1927), humanitair-expressionistische (1) poŽzie vol sociale bewogenheid doorspekt met een romantische (2)  gloed. Ook zijn later werk getuigt van dit sociaal engagement, zoals o.a. "Aan de voet van het belfort" (1950) dat handelt over het harde leven van de Vlaamse textielarbeiders.
Hij schreef ook essays (3), studies en leerboeken voor taal- en literatuuronderwijs.
Achilles Mussche was voorzitter van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.
Hij publiceerde ook onder de pseudoniemen Achiel J. Volkman en Blauvoet.
Hij stierf te Gent op 30 augustus 1974.

Bibliografie :

* De twee vaderlanden (poŽzie, 1927)
* Cyriel Buysse (studie, 1929)
* Conflicten en meditaties (bundel essays, 1934)
* Gent en zijn etser-teekenaar De Bruycker (essay, 1936)
* Koraal van den dood (poŽzie, 1938)
* Herman Gorter, de weinig bekende (essay, 1946)
* Nederlandse poŽtica (1948)
* De broeder van Hamlet, Drie nieuwe monologen (essay, 1949)
* Aan de voet van het belfort (proza : historische herbeelding, 1950)
* Inleiding tot G. Gezelle (1952)

* Christoffel Marlowe of Er is een duivel te veel (drama, 1954)
* Gedenksteen voor Rosa (roman, 1961)
* Langzaam adieu (poŽzie, 1962)
* Reinaert de Vos, uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht (1964)
* Dat arm beetje mens (proza, 1967)

-----------

(1) expressionisme = kunstrichting waarbij persoonlijke beleving en visie wordt uitgedrukt
(2) romantiek = kunstrichting die gevoel en verbeelding op de voorgrond stelt
(3) essay = korte verhandeling, letterkundig opstel

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers