Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS
JULES PERSYN

Jules Persyn werd te Wachtebeke geboren op 20 april 1878. Na zijn middelbare studies ging hij wijsbegeerte (1) studeren te Rome. Na een tweetal jaren gaf hij dit echter op. Aan de Leuvense universiteit promoveerde hij in 1902 in de Germaanse filologie (2). Hij werd dan in 1905 docent aan de Katholieke Hogeschool voor Vrouwen en in 1909 aan het Hoger Handelsinstituut te Antwerpen.
Hij nam de leiding op zich van "Dietsche Warande en Belfort" en werd hoogleraar aan de Gentse universiteit.
Tijdens de eerste wereldoorlog vestigde hij zich eerst in Engeland, daarna in Nederland.
In 1918 werd hij als hoogleraar ontslagen. Na in ere te zijn hersteld, werd hij hoogleraar in de letteren en wijsbegeerte.
Jules Persyn werd in de eerste plaats bekend om zijn schitterende essays (3) en biografische schetsen (die men gerust standaardwerken kan noemen), o.a. over O.K. De Laey (1910) en A. Snieders (1925-26).
Werkverslaafd als hij was, kwam hij in een zware depressie terecht.
Jules Persyn kwam op ongelukkige wijze om het leven te Broechem op 10 oktober 1933. Zijn lichaam werd gevonden in een regenput.

Bibliografie:

* Electra (1903)
* Menschen boeken (1907)
* De psychologie van het woord (?)
* Over letterkunde (1907)
* L. Van Deyssel, O.K. De Laey (1910)
* De Noorweegsche letterkunde (1911)
* Kritisch kleingoed (1910-1914, 2 delen)
        - Deel I: Nederland
        - Deel II: Vlaanderen
* Ons toneel te Antwerpen (1912)
* Dr. Schaepman (1912-1916-1926, 3 delen)
* Kiezen, smaken, schrijven (1912)
Proza en poŽzie van en voor den handel (1912)
* A glance at the soul of the Low Countries (1916, in het Nederlands vertaal in 1936)
* Kijkjes op de letterkunde van elders: Noorwegen (?)
* Aestethische verantwoordingen (1925)
* A. Snieders en zijn tijd (1925-1926, delen I, II en III)
* A. Snieders (redevoering, 1925)
* Gedenkdagen (1926-1927, 2 delen I en II)
* Hendrik Ibsen (1928-1929, 2 delen)
* A. Steenhoff-Smulders en M. Koenen (1931)
* StudiŽn en lezingen (1931-1932, 2 delen)

--------------

(1) wijsbegeerte = leer en wetenschap der begrippen in hun hoogste algemeenheid opgevat
(2) filologie = wetenschap van de taal
(3) essay = korte verhandeling, letterkundig opstel

Terug naar begin

Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers