Louis' Thuispagina  -  VLAAMSE SCHRIJVERS

HILDA RAM

Hilda Ram werd als Mathilda Ramboux te Antwerpen geboren op 31 oktober 1858.
Ze behoorde tot de gegoede burgerij en behaalde het diploma van onderwijzeres aan de Normaalschool te Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Daarna reisde ze naar Engeland en studeerde er nog een tijd te Upton nabij Londen.
Terug te Antwerpen studeerde ze nog moderne talen en Latijn. Ze gaf enige tijd les maar moest dit om gezondheidsredenen opgeven.
Haar frisse idyllische poŽzie was door haar eenvoud en gemoedelijkheid ook genietbaar voor de gewone volksmens. Om die reden kreeg ze in haar tijd dan ook enige bekendheid.
Ze schreef ook de roman "De familie Schrikkel" (1899) en "Schetsen, novellen en vertellingen" dat in 1903 postuum werd uitgegeven.
Ze was bevriend met Pol De Mont, Servaas Daems, werkte samen met Maria Elisa Belpaire en was redactielied van "Dietsche Warande en Belfort".
Ze ontving voor "Gedichten" (1889) de vijfjaarlijkse Staatsprijs voor poŽzie.
Samen met Maria Elisa Belpaire schreef ze "Wonderland" (1894-1899), een reeks kindervertellingen en sprookjes.
Hilda Ram overleed te Antwerpen op 12 juli 1901.

Bibliografie:

* Een klaverken uit 's levensd akker (poŽzie, 1884)
* Bloemen en bladeren (poŽzie, 1886)
* Verhuizen (poŽzie, 1888)
* Gedichten (poŽzie, 1889)
* Nog een klaverken (poŽzie, 1894)
* Sinte Godelieve (muziekdrama, 1898)
* Wat zei, wat zong dat kwezeltje (poŽzie, 1898)
* De familie Schrikkel (roman, 1899)
* Wonderland (sprookjes en vertellingen, samen met M.E. Belpaire, 1894-1899)
* Schetsen, novellen en vertellingen (1903)
* Gedichten van Hilda Ram (1906)
* Slachtoffers voor Transvaal (in "Vlaamse cassette, II", 1954) (+ in "Vijf Vlaamsche novellen)

Terug naar begin

 Terug naar Louis' Thuispagina - index Vlaamse schrijvers